Menelaos ve Helena’nin kızları Hermiyon ile Agamemnon’un oglu Orest (Drestes) de Pirüs’ün sarayındadırlar. DresI Hermiyon’u; Hermiyon Pirüs’ü; Pirüs ise Andromak’i sevmektedir. Orest Yunanlıların elçisi olarak gelmiştir; gelecekte yeni bir felaket doğurmaması için Hektor’un küçük oğlunun başını istemektedir; ama gerçek amacı Hermiyon’u elde etmektir. Pirüs başlangıçta Hermiyon’a yakınlık göstermiş sonra Andomak’a olan sevgisi üstün gelmiştir; onun uğrunda gerekirse başkomutanlığını yapacağı yeni bir Troya savaşını bile göze almıştır. Ama Andromak Hektor’a ve küçük oğluna saygısızlıktır diye Pirüs’ün karısı olmamak için çırpınmaktadır. Sonunda Hermiyon evlenmek sözüyle Orest’i kışkırtarak bir türlü kendine çeviremediği Pirüs’ü düğün yapılacak tapınakta öldürtür; onun ölümünü duyunca da Orest’i suçlayarak Pirüs’ün ölüsü yanına gelir ve hançerle kendini öldürür. Bunu işiten Orest ise çılgına döner.