Farabinin Kitapları İsimleriFarabinin Kitapları Listesi

Farabi İslam filozofu İbni Ebi Üseybia Şemseddin eş-Şehrezûrî'ye dayananlara göre Fars kimilerince de Farabi'nin El-Türkî nisbesini ilave ederek hareketle Türkî ailenin çocuğu olduğunu iddia eden İbni Halikan'a dayanarak Türk olduğunu söyleyenler de vardır 14 yüzyıl tarihçilerinden İbn Kesir Farabi'nin Türk filozof olduğunu belirtmektedir

Farabinin Kitapları

- Et-Ta’limü’s-Sanî ve İhsâu’l-Ulûm(İlk İslam Ansiklopedisi)
- El-Medinetü'l-Fazıla (Fazilet Şehri:Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap)
- Es-Siyaset-ül Medeniyye
- Risale fi Ma'anii'l-Akl(Aklın Anlamları)
-İhsa el-Ulûm musiki el-Kebir (Büyük Müzik Bilimlerin Sayımı)
-Kitâb El Mûsikî El Kebir Kitāb al-Musiqā al-Kābir
-Kitâb Fi’l Mûsikî
-El Müdhal Fi’l-Mûsikî
- Kitâb Ustukısat
- İlm El-Mûsikî
- İhsa’el-Ulûm
- Kitab Fi’lhsâ’el-İkâ
- Kitabü’l-Mûsiki
- Kitâb At Advar
- Kitabül-Farab