Agarta ve Şambala haklarında pek az şeyler bilinen ve fakat dünya beşeriyetinin genel tekamül sürecinde pek çok önemli roller oynamış ve halen de oynayan iki büyük İnisiyatik Merkez'dir. Devre sonu itibariyle son yüzyıl içinde belirli bir maksat için kendini alenileştirmiş 'ben kimim niçin bu dünyadayım ve hizmetim neyedir? ' gibi evrensel soruları kendi kendine sorabilip bunlara hakiki cevaplar arayanlar için bu cavapların bir yönünü daha tamamlayabilmeleri adına; varlıklarını kimliklerini ve misyonlarını ortaya koymuşlardır.

Yazar:Ali Cahit Cümbüşel

Sayfa Sayısı: 200
Baskı Yılı: 2008
Dili: Türkçe
Yayınevi: Onbir

ALINTIDIR.