İsmail Safa'nın Mülâhazât-ı Edebiyye adlı eseri Türk tenkit tarihi içinde önemli bir yere sahiptir.Yazar daha önce Maarifte Mülâhazât-ı Edebiyye başlıyla yazdıklarını daha sonra kitap olarak yayımlar.

İsmail Safa bu eserinde sanatın kökeni sanatkârda bulunması gereken özellikler üslup ve inşa gibi bahisler üzerinde durarak edebiyata ilişkin kişisel görüşlerini öznel yargılardan kaçınarak ifade eder.

Alıntı