Manzum hikâye şiir ile nesrin birlikteliğinden doğar.
Bu türde asıl unsur hikâyedir. Bu tür oluşturulurken hikâye yazmayı hedefleyen şairler şiirin imkânların- dan şiire özgü unsurlardan yararlanarak hikâyelerini daha etkili kılmaya çalışırlar.Manzum hikâyelerin birçoğu bazı yönleriyle tiyatro metinlerini andırır. Bu metinlerde tiyatroya özgü unsurlar kendisini açıktan hissettirir.

Manzum hikâyeyi manzum tiyatrodan ayırt edici unsur anlatıcının varlığıdır.

Saf şiirden ve manzumeden ayırt edici yönü ise anlatıcıyla birlikte şahıs kadrosu olay örgüsü zaman mekân gibi materyal ve teknik unsurlara sahip olmasıdır.

Alıntı