Mim Kemal Öke bu denemesinde kendi metafiziksel derinliğinin bilincine varamayan çağımız insanının varoluşsal ıstırabına değinmekte ve sormaktadır:

Nereye gidiyor bu dünya?

ATM ile AVM arasında tüketilen ömürlerle sahi uygarlaşmanın neresindeyiz şu 21. yüzyılda?

Asıl önemlisi; Öke Türk'ün tarihi yolculuğunu müzik aracılığıyla aktarmakta ve tasavvuf musikisinin Türk kişilik kimlik ve ruhu üzerindeki etkilerini irdelemektedir.Özetle bu kitapta "keşf-i aşk" metodolojisinin şifreleri sunulmakta ve bu definenin yol haritasının da Türk'ün jeokültüründe bulunduğu savunulmaktadır. Kimbilir belki küreselleşme devrinin mustarip insanının beklediği de bu e(st)etik reçetedir.

(Tanıtım Bülteninden)