Gurur Tahtı Yaratır Yalan Yazıyı Kibir İse Aynayı. Aşk Şarkıyı Yaratır Arzu Öfkeyi Öfke İse Savaşı…”
Eridu Bilgeleri

Sümer ve Akatlardan Sargon milattan önce 2400 yıllarında dünyanın ilk imparatorluklarından birine hükmetmiştir.

LUGAL unvanını taşıyordu ve kendisini tanrı ilan etmişti.
Ülkenin baş komutanı Daramas Sargon’un hikâyesini anlatıyor.
Kanlı çarpışmalar ve intikam eylemleri Sargon’u egemenliğe taşımıştır. Hükümdarın çıkarları için kadınlar büyük çaba harcamıştır.
Tüm bunlara rağmen yüksek mertebeleri kendisine yeterli görmemiştir.
İktidar hırsı ile gözleri kamaşanlar tutku ve zorbalıkla kaderlerinin bilinmeyenine doğru sürükleniyorlar…
Josef Nyary’nin ileri düzeydeki tarih bilgisi ve anlatımı kitaplarına eşsiz macera lezzeti katıyor.