Kitap Özet

İstihbarat toplama her devlet için savaş ya da barış zamanı olsun her zaman çok önemli ve vazgeçilmez faaliyetlerdir. Özellikle savaş zamanlarında istihbarat çalışmaları belli hedef ve politikalara yönelik olarak daha bir yoğunluk kazanır. Askerî istihbarat ile normal zamanlarda toplanmış olan diğer istihbarat birleştirilir ve ilgili kişi ya da birimlerin hizmetine sunulur. Hatta müttefik olan devletler bile birbirleri hakkında yürüttükleri

istihbarat toplama faaliyetlerine devam ederler. Bilginin her şey olduğu zamanımızda en küçük bilgi notu ya da istihbarat bile ihmal edilmeden değerlendirilmeye alınmaktadır.

Bu kitabın konusunu oluşturan kişisel bilgi notları ya da diğer bir

ifadeyle Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan önemli şahsiyetlerin İngilizler tarafından fişlenmesi bilgilerinde dikkat çeken en önemli husus kişilerin psikolojik tahlillerinin yapılmış olmasıdır. Özellikle kişisel zaafları korkuları siyasî görüşleri etnik kökenleri ve ailevî sorunları dikkatlenot edilmiş ve bu bilgileri kullanacak olan görevlilerin hizmetine sunulmuştur.
Osmanlı'nın Wikileaks Raporları
1. Dünya Savaşı Yıllarında İngiliz İstihbarat Raporlarında Fişlenen Türkiye
Bülent Özdemir
Yeditepe Yayınevi
Fiyatı : 990 TL
Mayıs 2012
272 sayfa
ISBN: 9786054052950