Erkeğin infertilite durumuna göre istenilen tektikler

3-4 hafta ara ile yapılan en az 2 semen analizi incelemesinde laboratuvarlar arası bir standardizasyon olmadığından değerler ve özellikle de morfolojik yönden sperm incelemesi çok farklı olabilmektedir. Hangi tedavinin yapılacağına karar vermek açısından sperm incelemesi yapılması önerilir.

Hormon tetkikleri (FSH LH PRL Total testosteron)
Gerekli görüldüğünde ise:
-Testis ultrasonografısi.
-Transrektal ultrasonografı. Genetik inceleme.
-Sperm kültürleri istenmektedir.

Temel olarak yapılan bu testler sonrasında cerrahi tedavi veya ilaç tedavisi ile düzeltilebilecek bir durum olup olmadığı değerlendirilerek erkeğe ait tedavi seçenekleri kararlaştırılır. Menide sperm hücresi yok ise ve yapılan tetkikler sonrasında sorunun sperm üretiminde olduğu düşünülüyor ise testis biyopsisi ve tanısal TESE işlemi planlanır. Biyopsi işlemi lokal anestezi altında (bölgesel uyuşturma) her iki testisin çeşitli bölgelerinden alınan biyopsi örneklerinin androloji laboratuvarında ve patoloji bölümünde değerlendirilmesi ile yapılmaktadır. Yapılan incelemelerde yeterli sayıda sperm elde edilir ise daha sonra mikroenjeksiyon işleminde kullanılmak üzere dondurularak saklanabilmektedir ya da mikroenjeksiyon günü testisten biyopsi yapılarak elde edilen spermlerin yumurtaları döllemek için kullanılanlarından geri kalanlan rutin olarak dondurularak saklanmaktadır. Bu tedavide gebelik oluşmaz ise veya gebelik oluşup daha sonıa tekrar bebek sahibi olmak üzere başvurduğunuzda tekrar testis biyopsisi yapmamak için dondurularak saklanan spermler kullanılmaktadır.

Sperm parametrelerinin sınırda bozuk bulunduğu olgularda ise kadının yaşı genç ve infertilite süresi kısa ise ortalama 3 kez inseminasyon tedavisi uygulanır. İnfertilite konusunda uzman bir jinekoloğun kadını değerlendirmesinden sonra tüm hekimlerin ortak görüş bildirdiği ve çiftlerin durumunun konuşulduğu toplantıda alınan tedavi kararı çifte bildirilmektedir.