Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question İnfertilite (kısırlık) Nedir?

  İnfertilite (kısırlık) nedir?

  Çiftlerin çocuk sahibi olma arzularına ve düzenli cinsel ilişkiye sahip olmalarına rağmen bir yıl içerisinde gebelik elde edilememesine infertilite (kısırlık) adı verilmektedir. Korunmasız ilişkide bulunan çiftlerin %80'inde bir yıl içerisinde gebelik oluşmaktadır. Diğer bir %10 da iki yıl içinde gebelik oluşur.

  İnfertilite %30-40 oranında erkek %40-50 oranında kadına ait nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Çiftlerin %25'inde erkek ve kadın faktörü birlikte bulunmaktadır. %10-15'inde ise tüm araştırmalara karşılık infertiliteyi açıklayabilecek bir neden bulunmamaktadır.

  İnfertil çiftlerin %50-60'ı IVF gibi ileri yardımcı üreme teknikleri haricindeki yöntemler ile gebe kalabilmektedir. İnfertil tanısı alan çiftlerin %15-20'si de hiçbir tedavi yapılmadan kendiliğinden gebelik olmaktadır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İnfertilite (kısırlık) Nedir?

  Bu başlık altında aşağıdaki konulara soru cevap şeklinde yer verilmiştir:

  * Kadında üreme
  * Erkekte üreme
  * Normal üreme
  * Infertilite (kısırlık) nedenleri
  * Infertilite nedeninin araştırılması
  * Infertilite tanısında kullanılan hormon testleri
  * Ovulasyon bozuklukları
  * Endometriozis
  * Üreme kanallarında tıkanıklık
  * Servikal faktör uterin (rahme bağlı) faktör ve nedeni belli olmayan infertilite
  * Erkek kısırlışı
  * Tekrarlayan düşük
  * Yardımcı üreme teknikleri

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  "1">KADINDA ÜREME

  Kadın üreme sistemi


  Kadın üreme organları iç ve dış genital organlardan oluşur.

  Dış genital organlar; vulva adı verilen iç ve dış dudaklar klitoris hiymen(kızlık zarı) ve çeşitli bezlerden oluşur. Vajina açıklığını çevreleyen iç vedış dudaklar yaş dokusu terbezleri kan damarları ve kıl kökleri içeren derikıvrımlarıdır. Erkeklerde penisi oluşturan yapının kadınlardaki kalıntısı olanklitoris cinsel aktivite sırasında kanla dolarak sertleşen dokulardan oluşur.Hiymen (kızlık zarı) vajina açıklığının dış kısmını kaplayan ince bir zardır.Iç genital organlar; vajina rahim fallop tüpleri (üreme kanalları) veyumurtalıklardan oluşur. Vajina vulvadan rahme doğru uzanan yaklaşık 7-9 cmuzunluşunda olan ve kaslardan oluşan bir yapıdır. Elastik olduğu için cinselilişki ve doğum sırasında gerilebilir. Rahim armut şeklinde bir yapıdır gövdeve rahim ağzından oluşur. Rahmin içi endometrium adı verilen ve her aymenstrual kanama (adet kanaması) ile dökülen bir tabaka ile kaplıdır. Falloptüpleri rahim ve yumurtalık arasında uzanan yapılardır. Yumurtalıklardan atılanyumurtanın döllenmesi bu tüplerde gerçekleşir. Döllenen yumurta tüplerdengeçerek rahme ulağır. Yumurtalıklar kanalların her iki yanında yer alan ve çoksayıda yumurta içeren ceviz büyüklüğünde yapılardır. Ös****** ve progesterongibi hormonları üreten yumurtalıklardan menopoz dönemine kadar her ay biryumurta gelişerek atılır.

  Bir kadının yumurtalıklarında kaç yumurta bulunur ?

  Kız çocuğu doğduğunda yumurtalıklarında 400.000 civarında yumurta bulunur.Doğumdan ergenlik dönemine kadar geçen sürede yumurta üretimi olmaz veyumurtaların bir kısmı dejenere olur. Ergenlik ile birlikte her ay bir yumurtaolgunlaşarak atılır. Yumurtalıklardaki yumurtaların dejenere olması sigarailaç radyasyon ve çevresel faktörler arttırabilir. Yumurtalar çok azaldığındamenopoz başlar.

  Menstrual siklusta (asnda) görülen hormonal değişiklikler

  Beyindeki hipofiz bezinden salgılanan Folikül Uyarıcı Hormon (FSH) ve LuteinizeEdici Hormon (LH) gonodotropik hormonlar olarak adlandırılır. FSHyumurtalıklarda folikül adı verilen ve içinde yumurtaların olgunlaştışı sıvıdolu keseciklerin gelişmesini sağlar. Folikül içindeki yumurtanın etrafındakihücrelerden ös****** (kadınlık hormonu) salgılanır. Ös****** rahmin içtabakasının (endometruim) kalınlaşmasını sağlar. Ös****** kritik düzeyeulaşınca ani LH salınımı olur. Bu ani LH artışı yumurtanın olgunlaşarak 36 saatsonra atılmasına yani ovulasyona (yumurtlama) neden olur. Yirmisekiz gün sürenmenstrual siklusta ovulasyon 13-14. günlerde gerçekleşir. Ovulasyondan sonrayumurtalıklardan progesteron adı verilen hormon salgılanmaya başlar. Gebelikgerçekleşirse progesteron ve ös****** artışı devam eder. Gebelikgerçekleşmediginde ise ös****** ve progesteron düzeyleri düşer ve buna bağlıolarak rahmin iç tabakası dökülür menstruasıon (adet kanaması) başlar.

  Yumurta nasıl olgunlağır ve salınır ?

  Yumurta folikül olarak adlandırılan içi sıvı dolu keseciklerde bulunur. Folikülbüyümeye başladığında içinde sıvı toplanır. Büyüklüşü 18-20 mmye ulağır ve LHıükselmesinden36-38 saat sonra folikül çatlar. Ani LH artışı bir dizi hormonal reaksiyonubaşlatır ve folikülün kenarında açılan delikten yumurta atılır. Serbestleşenyumurta fallop tüplerinin fimbria adı verilen parmaksı yapıları tarafındantüplere alınır. Her ay ovulasyonun hangi yumurtalıktan gerçekleşeceği tamamentesadüfidir.Yapılan ultrasonografik inceleme ile hangi yumurtalığın aktif olduğutespit edilebilir.

  Ovulasyon hermenstrual siklusta aynı yumurtalıktan mı gerçekleşir ?

  Her ay ovulasyonun hangi yumurtalıktan gerçekleşeceği tamamen tesadüfidir.Yapılanultrasonografik inceleme ile hangi yumurtalığın aktif olduğu tespit edilebilir.

  Menstrual siklusta rahimde ne gibi değişiklikler olur ?

  Menstrual siklusun ilk yarısında ös****** hormonunun etkisi ile rahmin iç tabakası kalınlağır. Menstrual siklusun ikinci yarısında ise progesteronhormonunun etkisi ile bu tabaka daha da kalınlaşarak döllenen yumurtanın yerleşebilmesiiçin hazırlanır. Hamilelik gerçekleşmezse progesteron ve ös****** hormonlarınındüzeyi düşer ve bu tabaka menstrual kanama ile dökülmeye başlar.

  Düzenli menstrual siklus ne demektir ?
  Menstrual kanamaların düzenli olması yumurtladığımı gösterir miş


  Bir önceki menstrual kanamanın başlangıcından bir sonraki menstrual kanamanınbaşlangıcına kadar geçen süre 26-34 gün arasında ise menstrual sikluslardüzenli olarak kabul edilir. Düzenli menstrual kanamaları olan kadınların bir çoğundaovulasyon da düzenlidir.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ERKEKTE ÜREME

  Erkek üreme organlarıhangileridir ?


  Erkek üreme organları; penis testisler (yumurtalıklar) prostat ve seminalbezlerdir. Sperm ve testosteron (erkeklik hormonu) üreten testisler skrotum adıverilen bir torba içinde yerleşmişlerdir. Spermlerin üretildişi seminifertübüller adı verilen kanalcıklar birleşerek daha büyük kanalları ve epididimisadı verilen kanalı oluşturur. Spermler epididimisten geçerken hareketlilikkazanır ve olgunlağır. Epididimisten çıkan spermler yumurtayı dölleme yeteneğikazanmışlardır.Penis süngerimsi ve erektil dokulardan oluşur. Penisin erektildokusu cinsel ilişki sırasında kanla dolar ve ereksiıon (sertleşme)gerçekleşir. Idrar ve meni penisteki üretra adı verilen kanaldan dışarı çıkar.

  Erkek üreme fonksiıonlarında hangi hormonlar rol oynar ?

  Erkek üreme fonksiıonlarını Beyindeki hipofiz bezinden salgılanan FSH (folikülUyarıcı hormon) ve LH (luteinize edici hormon) olarak adlandırılan hormonlarkontrol eder. FSH erkeklerde testislerde sperm üretimini sağlar. LH isetestislerde bulunan Leıdig hücrelerini uyararak testosteron (erkeklik hormonu)salgılanmasını sağlar. Erkeksi fiziksel karakterlerin gelişiminden sorumlu olantestosteron sperm üretimine de katkıda bulunur.

  Sperm nasıl üretilir ?

  FSH ve testosteron hormonları spermleri oluşturan germ hücrelerini(olgunlaşmamış sperm hücrelerini) uyarır ve bu hücreler bölünerek olgunlağır. Sırasıylaspermatogonia spermatid ve spermatozoa olarak adlandırılan sperm hücrelerioluşur. Sperm hücresi üç kısımdan meydana gelir. Sperm hücresinin baş kısmıkromozomları (genetik materıali) içeren yapıdır. Boıun sperm hareketliliği içingerekli enerjiyi kuyruk kısmı ise spermin hareketini sağlar. Sperm 0.05 mmuzunluşunda ancak mikroskop ile görülebilen küçük bir hücredir.

  Sperm ne kadar zamanda üretilir ?

  Spermin üretilmesi 60 gün epididimis adı verilen kanaldan geçmesi 10-14 günsürer.

  Meni spermden başka neler içerir ?

  Meni spermlerle beraber prostat ve diğer üreme bezlerinden salgılanan sıvılarıiçerir. Seminal sıvı adı verilen bu sıvı sperm hücrelerinin taşınmasına vebeslenmesine yardımcı olur.

  Ejekülasyon (boşalma) sırasında neler olur ?

  Penis kökündeki kasların kasılması ile penisden meni fışkırır. Meni miktarı 1-6ml arasında değişir. Ejekülasıon anında meni kıvamı koıudur. Prostat bezindensalgılanan enzimler 20-30 dakika içinde meninin sıvılaşmasını sağlar. Menidekispermler rahim ağzı salgısına karışır ve beş dakikada yumurtalık kanallarına ulağır.

  İlişki sırasında ne kadar sperm salınır ?

  Boşalma ile vajinaya 100-300 milyon arasında sperm bırakılır.

  Yumurtanın döllenebilmesi için ne kadar sperme ihtiyaç vardır ş

  Vajinaya boşalan spermlerden ancak 25-30 tanesi yumurtanın yakınına ulağır.Bunlardan bir tanesi yumurtanın zarını delerek geçer ve yumurtayı döller.

  Kadın vücudunda sperm kaç saat canlı kalır ?

  Sperm hücresi vajinada 2-4 saat yaşar fakat ilişkiden 16 saat sonra bile vajinadanalınan örneklerde canlı sperm görülebilir. Kadında enfeksiyon olduğunda veyacinsel ilişki sırasında kayganlaştırıcı maddeler kullanıldığında spermler dahakısa süre canlı kalır.

  Cinsel perhiz ile sperm sayısı arttırılabilir mi ?

  Uzun süre boşalma olmadığında spermler yumurtayı dölleyebilme yeteneklerini kaybederekdejenere olur. Cinsel perhiz süresi uzadıkça sperm sayısı artsa bile kalitesi iyileşmeznormal yapıdaki spermlerin oranı azalır. Ideal cinsel perhiz süresi 2-5 gündür.

  Hastalıklar sperm sayısını etkiler mi ?

  Basit bir soğuk algınlığı bile sperm sayısını ve kalitesini bozar. Spermanalizi geçirilen hastalıklar göz önünde bulundurularak yapılmalı ve analizsonucunun bozuk olduğu durumlarda üç ay sonra sperm analizi tekrarlanmalıdır.

  Sigara ve alkol erkek üreme sağlışını etkiler mi ?

  Sigara ve alkol erkek üreme sağlığını olumsuz etkiler. Sigara sperm sayısınıhareketliliğini ve normal yapıdaki sperm oranını azaltır. Alkoltestosteronseviıesini azaltarak etkisini gösterir. Fazla sigara ve alkol tüketenerkeklerde spermlerin yumurtayı dölleyebilme yetenekleri de azdır. Ayrıcaalkolizm impotansın (iktidarsızlığın) en önemli nedenlerinden biridir.

  Ilaçlar sperm sayısını etkiler mi ?

  Ülser sara gut bazı bağırsak hastalıkları ve idrar yolu enfeksiyonlarınıntedavisinde kullanılan ilaçların bir kısmı sperm sayısını azaltır. Genellikleilaçlar kesildikten bir süre sonra sperm sayısı normale döner. Bazı kanserlerintedavisinde kullanılan ilaçlar kalıcı zarar vererek infertiliteye yol açabilir.Narkotik (uyuşturucu) ilaçlar hem infertilite hem de impotansa neden olur.

  Başka neler sperm üretiminde ve fonksiıonunda bozukluğa neden olur ?

  Sperm üretiminde taşınmasında cinsel ilişki ve boşalmada görülen problemler infertiliteyeyol açar. Hormonal problemler inmemiş testis testislerde yaralanma kabakulakgibi enfeksiyonlar bazı kimyasal maddeler ve ilaçlar sperm üretimindebozukluklara neden olabilirler. Sperm taşınmasındaki problemler ise spermkanallarında enfeksiyon sonrası oluşan tıkanıklıklara bağlıdır. Iktidarsızlıkve geriye boşalma da infertilite sebebi olabilir.

  Normal semen analizi nasıl olur ?

  Normal meni miktarı 15 ile 6 ml arasında değişir. Sperm sayısının ml' de 20 milyonve üzeri hareketliliğin % 40 ve üzeri normal yapıdaki sperm oranının ise %14ün üzerinde olduğu meni örnekleri normaldir.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  "3">NORMAL ÜREME

  Gebeliğin oluşabilmesiiçin kaç tane sperm gereklidir ?


  Bir adet yumurtanın döllenebilmesi için bir adet sperme ihtiyaç vardır. Vajinayaboşalan spermlerin birçoğu yumurtaya ulaşmadan canlılığını kaybeder. Her ejakülasyonda(boşalmada) 100-300 milyon arasında sperm vajinaya boşalır. Sperm yoğunluşumililitrede 20 milyondan az ise gebelik şansı azalır. Sperm sayısının yanındasperm hareketliliğinin yapısının ve yumurtayı dölleyebilme yeteneğinin de çokönemli olduğu unutulmamalıdır.

  Sperm ve yumurta nerede ve nasıl karşılağır ?

  Önce çok yoğun olan meni ejakülasyondan 20-30 dakika sonra sıvılağır. Spermlerrahim ağzındaki mukusu geçerek Fallop tüplerine (yumurtalık kanallarına) ulağır.Sperm ve yumurta Fallop tüplerinin orta kısmında karşılağır.

  Döllenme nasıl gerçekleşir ?

  Yumurta zona pellusida adı verilen bir zar ile çevrilidir bu zarı da koronaadı verilen hücreler çevreler. Sperm zona pellusidayı (yumurta zarını) geçerekyumurtanın içine girer. Bunu sadece tek bir sperm hücresi başarabilir. Sperm veyumurta hücreleri 23'er adet kromozom tağır sperm ve yumurtanın birleşmesi ile46 kromozom tamamlanır.

  Döllendikten sonra yumurtaya ne olur ?

  Döllenmiş yumurta 0.1 mm çapındadır. Bir iki gün içinde yumurta 2 4 8 ve 16hücreıe bölünür ve döllenmeden 4 gün sonra 0.3 mm çapında morula adı verilenbir hücre topu haline gelir. Morulanın içinde sıvı birikerek blastosist adıverilen yapı oluşur. Döllenmeden 5 gün sonra yumurta rahme ulağır.

  Implantasyon nedir ? Ne zaman gerçekleşir ?

  Implantasyon blastosist aşamasındaki döllenmiş yumurtanın rahmin endometruimadı verilen iç tabakasına tutunmasıdır. Implantasyon yumurtanın döllenmesinden yedigün sonra gerçekleşir.

  Kadınlar adet siklusunun herhangi bir gününde gebe kalabilirler mi ?


  Hayır kadınlar sadece ovulasyon döneminde yani menstrual siklusun 12-16.günleri arasında (menstrual siklusun ortasında) gebe kalabilir.

  Ovulasyon dönemini nasıl anlayabilirim ?

  Ovulasyon dönemi hormon testleri vücut ısısı takibi rahim ağzındaki salgınınincelenmesi ve gelişen folikülün (içinde yumurtanın büyüdüğü kesecik)ultrasonografik olarak incelenmesi ile belirlenir.

  Zamanlı cinsel ilişki ile gebelik şansı arttırabilir mi ?

  Evet arttırabilir. Menstrual sikluslar düzenli olduğunda bunu ayarlamak dahakolay olur. Menstrual siklusun ovulasyondan sonraki kısmı 14 gün sürer. Sonaltı ay içinde menstrual siklusları en az27 en çok 32 gün süren kişilerde 13ile 18. günler arasında gerçekleştişi varsayılır. Bu çiftlere 12 ile 19. günlerarasında gün ağırı cinsel ilişki kurmaları önerilir.

  Sık cinsel ilişkide bulunmak ve orgazm hamilelik şansını etkiler mi ?

  Ovulasyon döneminde her 36-48 saat ara ile cinsel ilişkide bulunulmasıönerilir. Hamilelik şansının orgazm ile ilgisi yoktur.

  Hamile kalabilmek için cinsel ilişkide uygulanması gereken özel bir pozisyonvar mı ?

  Meni vajinaya ulaştıktan sonra cinsel ilişki pozisyonu önemli değildir.

  Ilişkiden sonra meninin çoğunun dışarıya akması gebeliği engeller mi ?

  Hayır engellemez. Yirmi dakika içinde meni sıvılağır meninin bir kısmınınvajinadan dışarı akması normaldir.

  Ilişkiden sonra bir süre uzanmak gebelik şansını artırır mı ?

  Hayır spermin tüplere doğru olan hareketini kadının pozisyonu belirlemez.

  Ovulasyon döneminde cinsel ilişkide bulunulduğunda gebeliğin oluşması kesinmidir ?

  Hayır her menstrual siklusta gebe kalma şansı %20-25 arasında değişir.

  Rahim filmi çekilmesi kadınların gebe kalmasına yardımcı olur mu ?

  Rahim filmi çekilirken tüplere verilen boyanın hafifçe tıkalı tüpleri açmakta yardımcıolduğuna inanılır fakat bu kanıtlanmamıştır. Rahim filmi ancak infertilitenedeninin tespit edilerek uygun tedavi yönteminin belirlenmesine yardımcı olur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş