DiKKat eT LafLaRına biLmişLiq tasLaMa qenDni bi b*q SanıP tavN yaPma

qaNqaM bıRaq HavLasN köPekLer eLbet TaKaR tasMasnı beLediYeLer…

SevmeYen sevMesiN beNi çokTa umRumDaoNLar keNdi derDiNe yanSın bnM dosTLaRm yanıMDa…

biLi0Rm qıCıqSn baNa bnDe haStaYdm Ya saNa

moDa oLmuş özeNTiLiq ÇaLıp SahiPLenmeq mi eFnDiLiq?

haKLıymış gbi üsTe ÇıkmaYa ÇaLışMa herKes biLio ne b*q oLduquNu yaLancıLıqa peK aLışma

öZüNDe vaR abaZaLıq ne YapSam düZeLmez snDeqi bu yaLaKaLıq

BebeqMm uqRaŞma biZLe suSTuraMaz aLayıN qeLse

havLama taKmiiM taSmanı esnLer KızıYm buLaŞma aLıRm aqLıNı …

koPyaLa yaPışTırLa oLmu0 bu iŞler biRaz zoRLa yeTer ama ÖnCe zeKa isDer…

Lan oqLum baŞqaSını sevi0Rm bn Daha neYn LafıNı Yapı0n seN…

eLeŞtirMeyin biLi0Rm huYuNusuYunu her şeye raqMen sevi0Rm bn 0nu…

umRumDa deiL yaNsıN düNYa sn YanımDa olDuqTn sonRa

KavuŞmaDan yüReqim yüReqiNe bu KalPtn qitMe x(

buZ tuTTu KaLbiM sn qiTTiqTn sonRa
Teq qüNeŞimSin dünYmDa
KaranLıqTa ıŞq aRamaq yoRsaDa
beLqi bi qüN bi qüneŞ doqaR buRaLara

Bir oyundu beyazlarım....
'Evet' lerim yalan.
Hilebazların ortasında
Ruhum talan!
Kalbim talan!

En kötü ihtimalle ben bir yalnızlığının saçına dolar ellerimi kaybolurum salkım saçak

Kalabalık bir yalnızlıkta baş başa sakin sessiz bir öksüz edayla dolaşırım.

Aşkın affına sığınsam da affedilmem biliyorum döner dururum pervane gibi kapısında dilenişim olur

Vazgeçip yıldızlardan aya değdi ellerim bu gece
Geceye değer gözlerin hüzün irkilir

Hüzün de düştü ellerimden tenhadayım üşüyorum . .