ßénimLé YaRıŞTıqın KaDaR FoRmuLa 1 De YaRıŞsAN şiMDİ ßAşı ÇékiODun....xD

KaRsINdAqİ inSaNa NEFred EdmEq İÇin BiLE ONa KArsI bi duYgUN oLMaSI laZım Ben SENdEN NefrED bİLe EtmioRumm...!!!

Gıcıq OLuOM sENİ bénİM gAdAR sEFenLeRE aNNen hARiçç

aYa ßakTm seNi goRdm sanA ßakTm aYı goRdm

isTédiqin kadaR zırLa !! çoLuk ÇocukLa i$im oLmass !!

xx- [ Duyqu sömüRüsüné qéRék yok isTéséydin dé vérirDim ßi kaç saDaka ! ] -xx

-ßénim hiç ßaßam oLmaDı ki...
- yanıLıyosun évLaDım Sénin anNénDé YokTu ki.. [[ Doqu$Tan p*ÇTin ]]

söLé satıLık Ruhuna kaç paRa ßicTin ?
ßéLLiyDi zaTén Sén p*çin ßiRiyDin !!

én sévDiqim çizqi FiLmin CanavaR roLünDéyDin zaTén ! Hém koRkaRDım snDén.. HémDé héyécanLanDıRırdın ßéni aniDén !!

késinLikLé maSumum... { isTémédén uyDum $éyhTana } !!

cehennem bosh chünküü bis buradaıss nihahaha xD

kızma Canm SéFqüLüm..NapiiMmm 5 Tané anCa késio..Çünkü az qéLiyoSun !!

ßu kadaR haywanSévéR oLduqumu ßnDé ßiLmiyoDum

éh SnDé hakSız sayıLmazSın !! SonucTa aç ßi aYısın Yémék vérmédén OynamazSın !!

éLimDé ki ßu çizqiLéR qéCmi$in faLı..İçinDéki izLéR öLümLéRdén kaLmaLı..

damaRLaRımDaki Kanın TaRiFi Yok..akaR duRuRLaR...ßazén oLduqu qißi ßazén ßiLékLRimé DoqRu...

Daha Dn küÇücük CockTum...Dizimdéki yaRayı én ßüyük aCı sanaR DuRuRdum !..Nérdn ÇıkTı Yha ßüyümé FikRi ?

i$Té o qün anLıcm muTLuLuqu...Sadécé O qün ßiLicém huzuRu séssizLiqi..öLümün kuCaqına dü$Tüqümdé anLıyCam qéRcék sévqiyi !!

uçuRTma mı SanDınız ßéni..ßoyNuma İpi Takıp uÇuRmaya caLı$ıyosunuz !!
ßana kanatLaRımı Vérin qéRi...siz uÇmayı ßiLmiyoSunuz !!

Kötü bi çocuk oLmadıqımıı anLamam onbeş yıL sürdü ama iyi bi çocuk oLmayıı bırakamazdım.... Çünkü çok Kötüydüm !

****|- usŁаимαZ bu kaLp ! .. Kücüq biR aN icin ! {{ Bana Sewmei öqReT ! }}

çhokta tınNN triBüne WıNN..!