Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Maya kehanetleri günümüze işaret ediyor mu?
  Maya kehanetleri günümüze işaret ediyor mu?


  · Allah; alemleri canlıları ve insan’ı yarattı.

  · Çünkü varlığının farkedilmesini istedi.

  · Cinleri ve canlılardan en son insanı yaratmaya karar verdi.

  · Sadece Allah’a yönelsinler diye yaşamı senaryo etti.

  · Allah en aşağıdaki bilgisiz ve çaresiz insanı yüceltti.

  · Tanrı insana bilgi hikmet ve halifelik verdi.

  · Allah:’İnsanı ben yarattım ben koruyacağım.’ Dedi.

  · İblis Adem’e düşmanlık etse de ona izin vermeyeceğim
  · Yeter ki insan benden istesin ve bana ibadet etsin.’dedi.
  · Biz Adem’e şekil verdik ve ona ruhumuzdan üfledik.
  · O gören göz duyan kulak ve hisseden gönül oldu.
  · Yaşamını tercihleriyle şekillendirdik.

  · İlk kötü niyet Adem ile Havva arasında yaşandı.

  · Egemenlik mücadelesi de ilk onlarda başladı.

  · Mücadele ve ayrılık Adem’in evlatlarıyla devam etti.

  · İlk haksızlık ilk cinayet ve ilk zina yaşandı.

  · Adem evlatlarının akıbetinin tasasıyla ayrıldı.

  · Dünyanın sonuna kadar çocuklarının halini merak eder oldu.

  · İlk kavgalar dünya nimetleri üzerinden çıktı.

  · Yaşama aldananlar dünya nimetlerine yöneldiler.

  · Tanrının varlığından şüphe ettiler. Dirilişe inanmadılar.
  Ve küfre düştüler.

  · İblis’e uyanlar dünyalık düşündüler ve dünyalık yaşadılar.

  · Menfaatlerine dayalı bir yol tuttular ve gerçeklerden uzaklaştılar.

  · Dünya yaşamı için sınırsız talepleri kanunsuzluğa yol açtı.

  · Hesapsızca sorgusuzca yaşadılar ve vicdansız davrandılar.

  · İblis insan’a düşmandı ve insanlara zulmeder oldu.

  · Her dönemde insanları aldatıyor ve halkını oluşturuyordu.

  · Maddecileri organize ediyor para ve silahla dünyaya sahip ediyordu.

  · Tanrı karanlığa gömülen her millete bir peygamber gönderdi.

  · İnsanları daima doğruluğa adalete ve barışa çağıran liderler oldu.

  · Doğru yolu çıkarlarına ters bulan vesayetçiler peygamberlerle mücadele ettiler.

  · Nuh da uzunca bir süre bozgunculara sabretti.

  · Nuh yeryüzünün kafirlerle dolu olduğunu gördü.

  · Ve Nuh çaresizce Tanrı’ya ‘Kafirlerin hepsini yok et.’ dedi.

  · İnsanlardan ve canlılardan da sadece inananlar gemiye binebildi.

  · Nuh’un evlatlarından Gog ve Magog yaşama aldandı.

  · Dünyanın ardına düştüler ve Tanrı’ya bağlılıktan ayrıldılar.

  · Çağlar boyunca isyanları sürdü. Sürekli bozgunculuk ettiler.

  · Zulkarneyn kendi döneminde onlara rastladı.

  · O Doğrucu adil ve barışçı bir kul olduğundan dönemine anlayışını yerleştirdi.

  · Yecüc ve Mecüc’ün çabası boşa çıktı ve hiç kimse tarafından değer bulmadı.

  · Tanrı insanlara merhamet etti. Ara ara yeryüzünün anlayışını düzeltti.

  · İbrahim gönderildiğinde ne Tanrı’yı bilen ne de dinini anlayan vardı.

  · İnançsızların ve zalimlerin yeryüzünü kapladığı bir dönemde · Rabbim sana şüphesiz inanıyorum ve senin için her şeyimi feda ederim.’ dedi.

  · Abraham; kötülükleri sapıklıkları ve insanlığın bozuk gidişatını gördü.

  · İnsanların birbirine yaptıkları zulümleri gördü. İnsanoğluna çok üzülüyordu.

  · İbrahim insanların kurtarılması için Tanrı’ya içtenlikle dualar ediyordu.

  · ‘Ölsem de senin şu dosdoğru yolundan ayrılmam.’ diyordu.

  · Allah İbrahim’e ‘Namazı Kurbanı ve Haccı’ ilham etti.
  · İbrahim ‘Soyumla insanlara rahmet et.’ diyordu.

  · Tanrı O’na ve soyuna güç verdi. İnsanları doğru yola iletecek evlatlar gönderdi.

  · Yaşama aldanan Yecüc ve Mecüc sürekli dünya hırsıyla yaşadı.

  · İnançsız ve maddeci anlayışla sürekli bozgunculuğa devam ettiler.

  · Yalan ve hile ile seslerini duyurdular. Güç ve silah ile egemen oldular.

  · Komplo baskı ve savaşla yeryüzünde egemenlik sürdüler.

  · İnançsızlarda dünya hırsı ve yönetimlere sahip olma isteği vardı.

  · Dünya hırsı taşımayan ve zarar vermeyen inananlar mazlum durumuna düştü.

  · İnananlar güç kaybettiklerinde Gog ve Magog halkı yönetimlere yerleşti.

  · İnsanlığı savunan merkez düştü ve meydan onlara kaldı.

  · Evrensel değerleri koruyan halifelik merkezini yok ettiler.

  · Sonra da baskılarla ve öldürerek yeryüzüne anlayışlarını dayattılar.

  · Yecüc ve Mecüc’ün azgın felsefesi yeryüzüne egemen oldu.

  · Dünya için yaşayanların dünya hırsıyla dolu mücadelesi vardı.

  · Kanunsuzluğu kanun edinmiş hazlara düşkün bir millet oluştu.

  · Onların döneminde yeryüzünde karanlık bir çağ tam bir kaos yaşandı.

  · Manevi değerler ayaklar altına alındı. Din ve vicdan bir kenara atıldı

  · Kötülerin egemenliğinde iyiler hor görüldü iyilerin haklarını çiğnediler.

  · Tüm insanlar bu asi milletin etkisinden bunaldılar.

  · Yeryüzü halkının yaşadığı bu dehşete son vermek için
  · Allah İbrahim’in son oğlu Erdoğan’ı kurtarıcı olarak gönderdi.

  · Erdoğan doğruluk sancağını ve barışın beyaz bayrağını taşıyordu.

  · Zalimlere karşı durdu ve onların kirli yüzünü açığa çıkarttı.

  · Mazluma kucak açtı eşitliği ve özgürlüğü gösterdi.
  · İnsanlığın sorunlarını çözmeyi birlikte yaşamayı önerdi.

  · Dünyayı sahiplenen vesayete bozguncu egemenlere direndi.

  · En yüksek güce erişmiş Gog ve Magog ile mücadele ediyordu.

  · Tanrı’nın krallığı ne zaman gelecek diyorlardı.
  · Beklenen zaman geldi. Allah vaat ettiği gibi yapacaklarını yapıyor.

  · Artık insanlığın kurtuluşa ereceği bir dönem başladı.
  · Geçmişte yaşananların benzeri bugün ‘ahir zamanda’ yaşanıyor.

  · İnsanlar doğru yoldan ayrıldığında ve inananlara zulmedildiğinde

  · Allah seçtiği bir kulu peygamber olarak gönderir.

  · Tanrı her dönem inananlara ve insanlığa sahip çıktı.

  · Allah inançsızları defalarca doğru yola çağırdı.

  · Onlar doğruluğu ve barışı reddettiler.

  · Yeryüzüne ve hazinelerine sahiplenenler Tanrı’ya kafa tuttular.

  · Sırf çıkarlarından dolayı azgınlıkta ileri gittiler.

  · İnananlara karşı soykırım isteyenler azabı hak ettiler.

  · Ve yaşananlarla Tanrı kendini açıkça gösterdi.

  · Tanrı’nın mutlak bir kudret olduğu anlaşıldı.

  · Ve Allah açıkça fark edildi.
  ******İNSANLIĞIN DEĞİŞİMİ******

  · Tanrı yaşamı senaryo etti. Adem ile başladı insan türü.
  · Adem ilk günahı işledi ve insanlık sürekli düşüş yaşadı.

  · Tanrı insanların korunması için peygamberler gönderdi.

  · Peygamberler döneminde insanlık tarihinde sınırlı yükselişler görüldü.

  · İnsanlık sürekli geriliyordu ve ahir zamanda tam bir dip yaptı.

  · Rab varlığını açıkça gösterecekti. Çünkü her şeyi kutsal Tanrı yapardı.

  · Mutlu son ancak Yehova’nın müdahalesiyle gelecekti.

  · Her şeyi organize eden büyük ve tek ruha teslim olmayanlar

  · Yeryüzünde İblis’in kontrolündeki karanlık ruhların etkisinde kaldılar.

  · Allah insanlara sahip çıkmasaydı İblis insanlara zulmediyordu.

  · Allah insanın dosdoğru yolda olmasını sağladı.

  · Sürekli insanları korudu. İnsana değer verdi ve yüceltti.

  · Allah’ın insanlara sevgisi ve düşkünlüğü vardı.

  · Allah’tan dilemelerini ve ona ibadet etmelerini istedi.

  · Çünkü insan sadece Tanrı’ya yöneldiğinde değer bulurdu.

  · İnsanlar birlikte huzurla yaşasınlar diye yasalarını duyurdu.

  · Aralarında adalet ve iyi bir düzen olsun istedi.

  · Dünya hayatına aldanmayın yasalara uyun.’ dedi.

  · İnsanların bir kısmı İblis’e uydular ve dünyaya yöneldiler.

  · İnsanlar sayıca azken aynı dili konuşur bir kentte yaşarlardı.

  · Kardeşçe adil bir yaşam sürerlerdi.

  · Yönetenler Tanrı adına çalışmayı bıraktı. Doğruluktan ayrıldılar.

  · Tembellik ve açgözlülük ettiler. Kolay ve bol kazanmayı seçtiler.

  · Mal toplamaya başladılar. Haksızca sahip oldular.
  · Güçlendiler ve egemen oldular. Vesayeti kurdular.

  · Dünya için yarışıyorlardı. Dünyayı paylaşamadılar.

  · Görkemli yüksek kuleler yaptılar ve büyüklendiler.
  · Yönetmenin sarhoşluğuna kapıldılar. ‘Kimse bizi yenemez.’ dediler.

  · Bu bizim kurduğumuz düzen ‘Biz neyi dilersek o olur.’ Dediler.

  · Gücü ele geçirenler insanlar arasında ayrılık çıkardı.
  · Fitne ve fesat ile insanları birbirine düşman ettiler.

  · Bölünmeler başladı. İnsanlar farklı yerlere göç ederek dağıldılar.

  · İnsanlar kardeşlikten uzaklaştılar. O gün Kaçışma günüydü.

  · günden başlayan düşmanlık ve ayrışma sürekli devam etti.

  · Çağlar ile insanlar yeryüzünün her yerine yayıldılar.

  · Lusifer’in yolunu tutan bozguncular kaostan besleniyordu.

  · Kardeşlikten ve değerlerden uzaklaştırmak için çabaladılar.

  · Birbirlerini duymak ve anlamak dahi istemediler.
  · Bağları iyice koparmak için farklı lisanları ortaya çıkardılar.

  · İyice ayrışmak için birinin yaptığını diğeri yapmadı.
  · Farklı dinler farklı mezhepler farklı ırklar ortaya çıkarıldı.

  · Nesillerle farklı lisanlar inanışlar ve kültürler doğdu.
  · Halbuki din tek idi. Ve Tanrı’nın dini evrenseldi.

  · Ademoğulları param parça oldu. Ve birbirlerine zulmediyorlardı.

  · Herkes yerleştiği bölgeye ve kaynaklara sahip çıkmaya başladı.

  · Dünya ve içindekilerine aldananlar yanlış yola düştü.
  · Yönetimlere sahip olmanın mücadelesini verdiler.

  · Yeryüzünde her beldenin vesayetçileri ortaya çıktı.
  · Maddeci anlayış değer gördü ve zamanla yeryüzüne egemen oldu.

  · Küreselleştiler ve kötü düzenlerini kurdular.

  · İnananlar dünya yarışında mazlum durumuna düştüler.

  · Çünkü Tanrı’ya ve dirilişe inanır yasalarına bağlı kalırlardı.

  · İnançsızlar da hırsla dünya için mücadele ederlerdi.
  · Başkalarının malına göz diktiler; haksızlığın ve zulmün ardına düştüler.

  · Hukuksuzluğu yol edindiler ve hep böyle süreceğini zannettiler.

  · Onlar yeryüzüne düşmanlık ve savaş getirdiler.

  · Dünyayı negatif yönde yönetenler kaos düzenini kurdu.

  · Onların döneminde sevgi ve hoşgörü tutulmadı ve kardeşlik yıkıldı.

  · Kötülerin düzeninde insanlar hak hukuk tanımadı birbirlerini ezdi.

  · Dünyalık menfaatlerini düşünenler barışa ve evrensel dine yanaşmadılar.

  · İnsanlık gerilediğinde mutlaka bir kulumuzu görevlendirirdik.

  · İnsanlara ‘Barıştan ayrılmayın ve paylaşın .’dedik.
  · Yasalara uyun haksızlık etmeyin öldürmeyin.’ dedik.
  · Yaşama aldanan açgözlü dünyacılar uyarılarımızı dikkate almadı.

  · Hayatın tadını çıkarmak ve dünyaya sahip olmak istiyorlardı.

  · Çünkü onlar dünyadan başka bir yaşamın olmadığına inanıyorlardı.

  · Dünyayı seçenler ahirete inanmadılar. Tanrı’yı ve dirilişi reddettiler.

  · Dünya çıkarlarına bağlı yaşam tarzı oluşturdular.

  · Sahiplenmeye hükmetmeye zevk ve eğlenceye kapıldılar.

  · İnançsız hep istedi hiç yetinmedi; Ne paylaşmayı ne de kardeşliği bildi.

  · İsteklerinin ardı arkası kesilmedi. Ve arzularını daha fazla tatmine koştu.

  · Dünya ve içindekilerine aldanan yaşamın büyüsüne kapıldı.

  · Sınırsız yaşam isteyenler yasasızlığı yasa edindi.
  · Arzularının kölesi olmuş sapkın insanlar da ahlakı bozuyordu.

  · Tanrıyı bırakanlar yasalarını reddetti ve zorbalığı yol edindi.

  · Allah’ın yolu bırakılınca insanlığın düzeni bozuldu.

  · İnsanların hepsi kardeştir. İnsan ölümlüdür ve Dünya da geçicidir.

  · Yeryüzünde canlılar için çok fazla bolluk varken paylaşamadılar.

  · Açgözlülük kaosa ve savaşa neden oluyordu.

  · Dünya çıkarları üzerine yaşayanlar sevgiyi yok ediyordu.

  · Şahsi çıkarlarını düşünmek düşmanlığa neden oluyordu.

  · Kardeşliği bırakanlar ayrılığı ve savaşı getirdiler.

  · Dünya nimetleri için insanlara zarar veren maddeciler
  · Menfaatlerine ters düşen her evrensel değeri reddettiler.

  · Yeryüzünde din güçsüz kaldığında İblis’in düzeni kuruldu.

  · Yeryüzüne kötülük egemen oldu ve düzen bozuldu.

  · Haramların helal kabul edildiği bir dünya oluştu.

  · Suçlar arttı insanlar sebepsiz yere öldürülüyorlardı.

  · Kazanmak için ayrımcılığın her türlüsünü yaptılar.

  · Onların döneminde ne özgürlük ne de demokrasi vardı.

  · Adaletsizlik kötü bir düzen ve bozuk bir sistem vardı.

  · Her gelen doğruculara sırf çıkarlarından dolayı düşman oldular.

  · Sırf saltanatları için yönetimlere egemen olmayı istediler.

  · Vesayetçiler her gelen peygamberi reddettiler.

  · Tanrı’ya sadık liderler ya zindana giderdi yada öldürülürdü.

  · İnananlara karşı baskıları ve saldırgan tutumları vardı.

  · Tanrıya yönelen doğrulukla yürüyen ve iyilik yapan aşağılanırdı.

  · Baskılar nedeniyle iyilik yapamazlar Tanrı’ya ibadet edemezlerdi.

  · Zalimlerin zorbalıklarına kimse ses çıkaramazdı.

  · Nice kullarımızı öldürdüler ve biz hep sabrettik.

  · Ve biz kafirlere artık fırsat vermeyeceğiz.

  · Tüm ayrımcılığı yeryüzünden kaldıracağız.

  · * * * * * *

  · Tanrıya bağlılıktan ayrılanlar dünya için yaşamaya başladılar.

  · Dünyaya sahip olmak yaşamın tadını çıkarmak istediler.

  · İnsan haklarını ve evrensel değerleri çiğnediler.

  · Hak yerine batılı helal yerine haramı tercih ettiler.

  · Sahip olma arzusu ile kazanma yarışı başladı.

  · Mal toplama rağbet görünce suç işlemek serbest oldu.

  · Yeryüzüne kötülüğü yaydılar ve yaşam felsefesi yaptılar.

  · Zamanla batıl kabul gördü ve kötü bir düzen kuruldu.

  · İblis yönetimlere egemen oldu. ‘Düzenin sahibiyim.’ dedi.

  · ‘Küfretmedikçe dünya nimetlerini vermem.’ dedi.

  · Kötülük üzerinden kazanan oldular. Ve kula kulluk ettiler.

  · Çekici aldatıcı ve baş döndürücü dünya hayatına aldandılar.

  · Kıskançlık gıybet ikiyüzlülük ve edepsizlik yayıldı.

  · Batıl bir yol tuttular ve dinsizliği din edindiler.

  · Arzuları ve çıkarları için Tanrı’nın yasalarıyla mücadele ediyorlardı.

  · Artan arzularını sürekli tatmin ediyorlardı. Hazlara tutkulu oldular.

  · Yemek içmek cinsellik ve eğlenmekten başka değil bildikleri

  · Geçici heveslerin kölesi olanlar Tanrı’ya asilik ettiler.

  · Yaşamın tadını çıkarmak isteyenler azgınlaştı.

  · Sınırsız özgürlük diyerek insani hakları çiğniyorlardı.

  · Dünyaya sahip olmak için günah işlemeyi yol edinmişlerdi.

  · Kazanmak için yıkıcı ve bozucu anlayışta oldular.

  · Haksızlık edenler ve sahiplenenler kötülüğün düzenini kurdular.

  · Evrensel değerleri koruyan halifelik merkezini yıktılar.

  · Küresel başıboşluk inançsızlara fırsat sağladı.

  · Hesap verebilirlik olmayınca suç işlediler.

  · Asılsız bahanelerle savaşlar çıkardılar.

  · Yersiz korkularla insanları birbirlerine kışkırttılar.

  · Dini kullanarak zulmedenler kirli geçmişlerini örtemeyecekler.

  · Onların geçmişi karanlık kurdukları düzen bozuktu.

  · Onlar hikmete ve maneviyata savaş açmışlardı.

  · Cadı avı adıyla inananlara yönelik katliam gerçekleştirdiler.

  · Reform ve rönesans ile dine karşı zafer kazandılar.

  · Yeryüzünün hazinelerini gasp eden korsanların
  · Bilindik topraklara yönelik gasplarına ‘Coğrafi keşifler’ dediler.

  · Yerel halkları köle yaptılar ve barışçıl insanlara zulüm ettiler.

  · Her yeri talan eden dinsiz zorbalar yönetimlere yerleşti.

  · Bereketli uzak kıtada birliklerini kurdular.

  · Dünyayı amaç edinen her inançsız oraya göç etti.

  · İnsani değerlere sahip çıktıklarını söyleyerek bozgunculuk ediyorlardı.

  · Ayrılıklar düşmanlıklar ve savaşlar çıkardılar.

  · Korunamayan insanlık karanlığa gömüldü.

  · İnsanoğlunun geleceğe dair taşıdığı umuda darbe vurdular.

  · Doğruluk ve barış dünyacıların çıkarına uymuyordu.

  · Yalan ve kirli planlarla; silah ve zorbalıkla sahip oldular.

  · Herkesi tehdit gördüler. Yok ederek kazanmayı seçtiler.

  · Yönetimlere yerleşip seslerini duyurunca kurguladıkları planlarını uyguladılar.

  · Yalan söylenti ve hilelerle insanları aldatıyorlardı.

  · İrade hırsızlığı yaptılar. Küresel bilinci yönlendirdiler.

  · Türlü komplolarla inananlara saldırılarını meşru kılıyordu.

  · Yeryüzü hazinelerine sahip olmak için zulmediyorlardı.

  · Kaynakları sömürenler özelleştirmeye ve rekabete karşı oldular.

  · Kişisel ve ulusal çıkarları gözetenler bütüne zarar veriyordu.

  · Saltanatları için sömürgeyi ve savaşı seçmişlerdi.

  · Zulmü yayanlar doğru yolda olduklarını iddia edemezler.

  · Kötülük üzerinden kazananların zulmünü tüm insanlık biliyor.

  · Topraklara kaynaklara ve yönetimlere sahip çıktılar.

  · Dünyada hukuksuz bir düzen oluşturdular.

  · İnançsızlar kadrolaştı ve küresel vesayeti kurdular.

  · Kendilerine tabi olanları kolladılar diğerlerine zulmettiler.

  · Dinsiz yönetimlerin inananlara karşı soğuk savaşı vardı.

  · Babil’de başladı ayrımcılık. Batıl dinler oradan türedi.

  · İnsanlar düşmanlıkla yeryüzüne yayıldılar.

  · Babil’de başlayan ayrışmayı Fransız ihtilali iyice derinleştirdi.

  · Kardeşliğe son bir savaş açıldı. Ayrışma ve parçalanma güç kazandı.

  · Hoşgörünün ve barışın yıkıldığı o dönemde
  · İnançsızlar topraklara hazinelere ve yönetimlere zorbalıkla sahip oldular.

  · Herkes bulundukları topraklara sahip çıksın.’ Dediler.
  · Temeli olmayan ideolojilerle yürüdüler.

  · Irkçılık üzerine dayalı ülkeler dönemi yaşandı.

  · Dünya için yarışanlar düşmanlık beslediler.

  · Dünya için koşuşturanlar uzak kıtada birlik kurmuşlardı.

  · Haksızlıkla gasp ettikleri topraklarda hüküm sürüyorlardı.

  · Yüksek bina yapmada ve silahlanmada yarışıyorlardı.

  · Sanayi devrimiyle silahlanma hız kazandı.

  · İnananlara yönelik kara bir propağanda başlattılar.

  · Dünyacıların inananlara yönelik baskıları iyice arttı.

  · dünya savaşında inananlara yönelik küresel bir savaş açtılar.

  · İnananları öldürdüler yönetimlere zorbalıkla egemen oldular.

  · Yeryüzünde inananların egemenliği tamamen yıkıldı.

  · gün Allah öfkesini tuttu zalimleri hemen yok etmedi.

  · Güce erişen Yecüc ve Mecüc bozgunculuk anlayışını benimsetti.

  · İblis ulusları Tanrı’ya karşı kışkırtmayı başardı.

  · Yönetimlere yerleşenler bozgunculuk ediyorlardı.

  · Demokrasiyi ve hukuku bir güç olarak görmediler.

  · Yalan ve aldatmacalarla; darbeyle ve kaba kuvvetle yönettiler.

  · Meydanı boş bulup suç işlediler

  · Hukuk dışına çıktılar ve bunu yol edindiler.

  · Hep böyle süreceğini zannettiler.

  · Mazlum halklar üzerinden haram kazancı seçtiler.

  · Güçlendiler ve yönetmenin sarhoşluğuna kapıldılar.

  · Mistik bir anlayışla halifelik (papalık) iddiasında oldular.

  · Bozgunculuk ederken ‘evrensel değerlere sahip çıkıyoruz.’ dediler.

  · Evrensel değerleri; doğruluğu ve barışı savunduklarını söylerler.

  · Adil düzeni sağladıklarını söyleyenler bizzat kötü düzeni kuranlardır.

  · İblis’e uyarak yürüdükleri yolda sadece kendilerini aldatırlar.

  · Tanrı’yı reddettiklerinden dolayı yanlış inanışlara ve kabullere aldanmışlar.

  · Herşeyi tekellerinde tutarak yönetmeye çalıştılar.

  · Dünyada tek taraflı ve yanlı bir haber alma sistemi oluşturdular.

  · Sadece küresel bozguncular sesini duyurabiliyordu.

  · Modern darbeler ve irade hırsızlığı yapılıyordu.

  · İnsanların çoğu aldatılıyor ve yönlendiriliyordu.

  · Gelecek nesilleri inançsızlıkla şekillendirmek istediler.

  · Sapkın ve saçma öğretilerde bulundular.

  · Teoriler ortaya attılar ve her alanda Tanrıya inancı yıpratıyorlardı.

  · Gerçekleri gizlediler. Yalan ve uydurma bir dünya tarihi yazdılar.

  · Yeryüzünün geçmişi hakkında insanları yanlış bilgilendirdiler.

  · Suçlarını gizlemek için suçlayıcı oldular. Fitne fesat çıkartıyorlardı.

  · İnsanları yanlış yönlendiriyorlardı. Savaş siyaseti yapıyorlardı.

  · Kötülük çatışma ve savaş üzerinden beslenen zalim bir zümre vardı.

  · Evrensel değerleri koruyoruz diyerek zulmediyorlardı.

  · Birleştirici uzlaştırıcı yapıcı ve çözümcü anlayışta değildiler.

  · İnsanlığı bozdular ve kötü bir düzen kurdular.

  · Açgözlülükle yönettiler. Dinsiz zorbaların zulmü sürekli arttı.

  · Paylaşmak istemeyenler saltanatları için her yolu mübah gördüler.

  · Kötülüğün egemenliğinde insanlık büyük bir sıkıntı içindeydi.

  · Cinayetler suçlar ve savaşlarla dolu bir dünya vardı.

  · Karanlığın sonundaki beklenen kurtarıcı gönderildi.

  · Recep tayip Erdoğan Tanrı tarafından atanmış kraldı.

  · Tanrı yönettiği kral ile yeryüzünü düzeltiyordu.

  · Dünya nimetlerine zorbalıkla sahip olanlar Tanrı ile mücadele ediyorlardı.

  · İnsanlık için hiç bir şey yapmıyorlar Erdoğan’ı da eleştiriyorlardı.

  · İnsanlığın sorunlarına çözüm için çalışanları da suçluyorlardı.

  · İnsanlık adına kendilerini yetkilendirenler tüm süreçleri tıkıyordu.

  · Hem insanlığın sorunlarına yönelmiyorlar. Hem de hesap soruyorlardı.

  · Doğruluktan barıştan ve evrensel değerlerden yüz çevirmişlerdi.

  · Tanrının yoluna yanaşmayanlar küfre düşmüştü.

  · İnanan halklara zulmedenler Tanrı ve halkı ile mücadele ediyorlardı.

  · Tanrı çeşitli olaylar yaratıyor ve insanları elemelerden geçiriyor.

  · Zalimler ve mazlumlar; kötüler ve iyiler ayrılıyor.

  · Dünyacılar ve ahiretciler olarak herkes cephesini belirledi.

  · Küresel menfaat şebekesinin birlikteliği dağılacak.

  · Kötü düzenden beslenen İblis’in halkı kaybedecek.

  · Tanrı’dan alamadıkları yetkiyi silahtan ve zorbalıktan alanlar bitecekler.

  · Gücü ele geçirenler yönetme ve zulmetme yetkisini nereden buldular.

  · İnananları aşağılıyor yobaz gösteriyor ve medeniyetsiz ilan ediyorlardı.

  · İnananları itibarsızlaştırmak için kirli tasarılar kuruyorlardı.

  · İnananları insanlık için tehdit ve terör olarak gösterdiler.

  · Hayır onlar değil! Yönetimlerdeki bozguncular insanlık için tehditti.

  · Hem terörü yaratan hem de terör üzerinden kazanan oldular.

  · Fırsat kolladılar suçlayıcı oldular ve savaş planladılar.

  · Aslı olmayan söylentilerle karalayarak taraftar topladılar.

  · Bile bile hakkı inkar edip mazlum halklara saldırdılar.

  · Gerçeği bildikleri halde yalanda ısrar ettiler.

  · Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndüremeyecekler.

  · Gerçekleri gizleyenler doğruluğu yenemezler.

  · Kuru inatla doğru yola yanaşmıyorlar.

  · Onlar sadece saltanatlarını devam ettirmek istiyorlar.

  · Onların düzeni haksızlığı ve zulmü meşru kılıyordu.

  · Kurdukları kötü düzen elbette uzun sürmeyecekti.

  · Sırf büyüklenmelerinden dolayı çöküşlerini yaşatıyoruz.

  · Allah artık inanan bir nesli filizlendirdi ve bozguncuların düzenini yıkıyor.

  · Küresel değişime direniyorlar. Şiddetle bastırıyorlar.

  · Kötüler kötülüğü benimsemiş halklarına sahip çıktılar.

  · İyilerin egemenliğini istemiyorlar ve tehdit görüyorlar.

  · Mazlumları bastıranlar ve öldürmeyi seçenler korkun
  benden.!

  · Sırf çıkarlarından dolayı dünyayı kaosta bırakanları lanetliyorum.

  · Artık insanoğlunun öldürülmesine izin vermiyorum.

  · Yeryüzünde inananlara yapılan saldırılar beni öfkelendirdi.

  · Şimdi sizi azabı pek çetin olan Allah’ın elinden kim kurtarır.

  · Geçmiştekilerin başlarına gelenleri duymadınız mı?

  · Hani biz kavimlere yaptıklarına ve amaçlarına göre ceza vermiştik.

  · Hepsini ansızın yakaladık ve hiçbiride bizden kurtulamadı.

  · gün yaşananlar bugüne örnek değil mi

  · Bugün afetlerden başlarını alamıyorlar.

  · Tanrı’nın savaşı pek çetin yaşanıyor.

  · Allah kafirler topluluğunu tek tek yakalayıveriyor.

  · Ama insanların çoğu bunların farkında değil.
  ******YENİ DÜZEN******

  · Ben Yahve İbrahim’in Allah’ı.

  · Her şeyi organize eden tek ve büyük ruhum.

  · Bana teslim olmayanlar ve bana ibadet etmeyenler
  · İblis’in kontrolündeki karanlık ruhların etkisinde kaldılar.

  · İblis’in asıl amacı insanların aralarına düşmanlığı yaymaktı.

  · Allah yolunda olmayı ve hakkı engellemek istiyordu.

  · Tembellik ve açgözlülük edenler dünya için ruhunu iblis’e sattılar.

  · İblis’in taraftarları menfaatleri için insanlara zulmediyordu.

  · Kimlerin batıla düştüğünü ve hak yoldan uzaklaştığını gördün mü.

  · Helali birlikte yaşamayı ve paylaşmayı reddederler.

  · Yeryüzüne egemen olmayı; din ve Tanrı yolu sanırlar.

  · Tanrının dini olan evrensel değerleri sahiplenmiş gibi yapıp zulmederler.

  · Arzularına düşkün olanlar çıkarları için zulmü meşru kıldılar.

  · Haksızlıkla topraklara sahiplenenler yönetimlere yerleştiler.

  · Vesayeti kurdular saltanatlarını korumak için bozgunculuk ettiler.

  · Bu düzeni biz kurduk biz yaşatacağız.’ dediler.

  · Menfaatleri için mazlum halklara zulmediyorlardı.

  · Ey Münadi “Yaz! Bu sözler güvenilir ve gerçektir.”

  · Yaşam tarihini ve zamanın ruhunu anlasınlar.’ Diye
  · Cebrail’i Münadi’ye gönderdim. Gerçekleri söylüyor.

  · Öfkemin neden alevlendiğini bilsinler diye’ yaz.

  · Senin ‘Yahya’ olduğuna ve boruya üflediğine inanacaklar.

  · Yeryüzünü karanlık ve kaosta bulduğunu anlat.
  · Haksızlıkların adaletsizliğin ölümlerin yeryüzüne yayıldığını

  · İnananların bastırıldığı yasaların çiğnendiği dönemi anlat.

  · İnançsızların kontrolünde İnsanlar büyük bir sıkıntı yaşıyordu.

  · Vaad ettiğim gibi onlara kurtarıcıyı gönderdim.

  · Dünyayı düzeltmeye koşan çabalayan kulumu gördün mü?

  · Erdoğan’ın dur durak bilmez mücadelesini anlat.

  · Benim için hizmete koştu ve canını hiçe saydı.

  · Kulum İsa’nın çabasına şahit olduğunu söyle.

  · O’nun beklenen kurtarıcı olduğunu müjdele.!

  · İyiliğin çabasını sadece kafirler sevmez.

  · Dünyalık yaşayanlar Erdoğan’a şiddetle muhalefet ederler.

  · Kulum Erdoğan sana muhalif olanlar bana muhaliftir.

  · Seni sevmeyen rahmetimden uzaktır.

  · Seninle olacağız ve size nusret vereceğiz.

  · Tanrı yolunu kötüleyenler engelleyemedikleri bir liderle karşılaştılar.

  · Kötülüğün taraftarları Erdoğan’ı bizden değil diye reddettiler.

  · Helal kazancı reddeden maddeci ve çıkarcı anlayışa:

  · Barışa gelin dendiğinde ‘Neyin karşılığında barış yapalım diyorlar.’

  · ‘Barış bize bir şey kazandırmaz ki’ dediler.

  · Onlara de ki: ‘Savaşta kazanan olmaz Barışta kaybeden olmaz.’

  · Sizin kaostan umduğunuz kazanç azdır ve fayda sağlamaz.

  · Erdoğan’ı da Tanrı’nın dosdoğru yolunu da reddediyorlar.

  · Erdoğan’ın insanlığa faydalı işleri onların düzenini bozuyordu.

  · Kötülerin kazanç yöntemleri barıştan ve doğruluktan zarar görüyordu.

  · İnsanlığın kurtarılması inançsızların saltanatına zarar veriyordu.

  · Adil düzen ve esenlik onların sevmedikleri şeylerdi.

  · Erdoğan sistemleri yıkıyor kötü düzeni değiştiriyordu.

  · Tanrı yolunda yeni dünya düzeni inşa ediyordu.

  · Çünkü O Tanrı yasalarının değer görmesini sağlıyordu.

  · İnançsızlar yaşam felsefelerine seni tehdit gördüklerinden sana düşmandırlar.

  · Onlar dünya yaşamını seçtiler ve Tanrı’yı reddettiler.

  · Davetlerini hak yola çağırışlarını kafirler dinlemezler.

  · Tanrı ile mücadelede her şeyi göze aldılar. Ve onlar dönmezler.

  · Kulum ‘insanlığa faydalı işleri ne kadar anlatsan da’ anlamazlar.

  · Senin hizmetlerine ve insanlığa faydalı işlerine bir bahane bulurlar.

  · Seni karalamak için türlü düşünce kalıplarına bürünürler.

  · Erdoğan’ı yalancılıkla yolsuzlukla suçladılar.

  · Komplolar kurdular. Her türlü iftirayı attılar.

  · Saygısızca aşağılayarak çirkefçe siyaset yaptılar.

  · Ama bu durum batılın yıkılışını getiriyor.

  · Biz onların komplolarına izin veririz.

  · Geçmişte yaptıklarından dolayı bazılarının iman etmesini engelleriz.

  · Böylece imansız kalpleri mühürleriz.

  · Sizin de korkmamanızı ve dik durmanızı sağlarız.

  · Aynı zamanda batılı zayıflatır hakkı güçlü kılarız.

  · Biz her şeyi çok daha iyi biliriz.

  · Onların toprağı kötü. Kazançları haramSüregelen nesilleri bozuktur.

  · Onlar önce de dünya için Tanrı’nın dinini reddetmişlerdi.

  · Kulum Erdoğan her yerde kötüler var diye mücadele etmekten yılmadın.

  · Neden doğru yola gelmiyorlar ve bizi anlamıyorlar diye üzülme.

  · Siz imanı veremezsiniz biz yakınen bilerek dilediğimizi affederiz.

  · Biz birtakım olaylarla inanan ile inanmayanı ayırırız.

  · Sınamalardan geçirir ve kalplerin kararını ortaya çıkarırız.

  · Kötü düzenin bir parçası olan insanlar.İyiliğin düzenini şiddetle engellediler.

  · Münafıklar ve kafirler Erdoğan’a karşı mücadelelerini arttırdılar.

  · Yürüyüşler düzenliyor sokakları karıştırıyor çatışma ve savaş istiyorlardı.

  · Erdoğan’ı öldürmek ve inananları yok etmek istiyorlardı.

  · Kulum sen muhalifleri parça parça görsen de küfür tek millettir.

  · Hepsi doğruluğa muhaliftir iyilikten ve barıştan nefret ederler.

  · Erdoğan’ın barış çağrılarını doğru yola davetlerini reddettiler.

  · İçlerinden bazıları hakkın ardına düşmek istediğinde

  · Yakınlarından birisi gelip ‘Sakın onlara uymayın

  · Babalarınızın yolundan ayrılmayın.’ Derler.

  · Yaldızlı sözlerle onları doğru yoldan saptırırlar.

  · Sadece dünya yaşamını tercih etmiş olanlar onlara aldanır.

  · Yeryüzünün varisçileri Erdoğan’dan hoşlanmadılar.

  · Babaları zorbalıkla dünyaya sahip olmuşlardı.

  · Şimdi evlatları ‘Dünyanın varisçileri ve egemeni biziz.’ diyorlar.

  · Erdoğan’a karalama kampanyası artarak küreselleşecek.

  · İnançsız halkları inanan halklara iyice düşman edecekler.

  · Gerginlik düşmanlık ve savaş hat safhaya çıkacak.

  · Yönetimleri bırakmayanlar mazlum halklara zulüm ediyor.

  · Sırf çıkarlarından dolayı kötülüğün tarafını tercih ediyorlar.

  · Onlar Tanrı’ya; doğruluğa ve barışa cephe aldılar.

  · Saltanatlarını düşünenler sömürgelerini kaybetmekten korktular .

  · İnançsızlar; ‘Egemenliği ancak savaş ile sağlarız’

  · ‘Korkuturuz ve şiddetle bastırırız.’ Dediler.

  · ‘Biz güçlüyüz gerekirse hepsini yok ederiz.’ dediler.

  · Erdoğan’ın Tanrı yoluna davetlerine iyice öfkelendiler.

  · Tanrı dinsizlere ve onların halklarına izin vermeyecek.

  · Çünkü onlar Tanrı’nın halkına zulmediyorlardı.

  · İnananları bir hayvan gibi tek tek avlıyorlardı.

  · Başlarına geleceklerden dolayı korksunlar Allah’tan.

  · Kafirlerin vay haline! Allah’ın azabı pek acıklıdır.

  · Yeryüzüne sahiplenenleri ve hakka muhalifleri katledecek.

  · Hakkı örtenler ve dalalete düşenler gazaba uğrayacak.

  · Allah’ın belaları yeryüzüne inecek ve her yeri saracak.

  · Tanrı ardı ardına ordularını gönderecek.

  · Afetlerin ardı arkası kesilmeyecek.

  · Geçmişte peygamberlere dedikleri gibi Erdoğan’a da ‘Uğursuz.’ Diyecekler.

  · Afetler hep onun yüzünden oluyor.’ diyecekler.

  · Hayır! inananları öldürdükleri için sayısız afetler başlarına geliyor.

  · Onlar Nuh’u ve diğer peygamberler zamanını bilmiyorlar mı.

  · Geçmiştekilerin başlarına da aynı benzer olaylar gelmişti.

  · Erdoğan Tanrı’nın düzeni için çabalıyordu.

  · Erdoğan’ın çabasını basit gördüler. Ve O’nun çağrılarını küçümsediler.

  · Güçlü ve dinsiz yönetimler inanan halkların özgürlük taleplerini bastırdılar.

  · Tanrı’nın egemenliğini isteyen mazlum halklar zor durumda kaldılar.

  · Erdoğan’a ‘Sen kimsin! bu yola nasıl çıktın.’

  · ‘Biz sana izin vermedik seni yetkilendirmedikte!’ dediler.

  · ‘Kime ve neye güvendin de bizimle mücadeleye kalkıştın.?’ dediler.

  · Erdoğan: ‘ Ben Allah’a güvendim siz kime güveniyorsunuz.’dedi

  · Erdoğan’ın ülkesindeki münafıklar da Erdoğan’a: ‘Gittiğin yol yol değil.’

  · ‘Güçlülere boyun ey. Bu yol dipsiz bir kuyu.’ dediler.

  · ‘Dünyayı karşına alıyorsun bu halkı öldürtecek misin?’

  · ‘Hakkın sahipçiliğini yapıp her şeyi sen mi düzelteceksin.’dediler.

  · Küresel egemenler Erdoğan ve halkına karşı:

  · Bizimle çok uğraştın. Artık sana ve halkına fırsat vermeyeceğiz.’dediler.

  · Asıl onlar yıllarca Tanrı’nın halklarıyla çok uğraştılar.

  · Hakka sahip çıkanlar Erdoğan’ın etrafında toplandılar.

  · Erdoğan ve inanan halklar ile alay ediyorlardı.

  · Aslı olmayan yaldızlı ve saçma sözlerle kahkaha atıyorlardı.

  · Onların tavırlarında kibir konuşmalarında aşağılama vardı.

  · Küçümseyerek ‘Şu mazlum çaresiz halklara mı güvendin!’ dediler.

  · İnanan halklara saldırıyorlardı bizde afetlerle onlara saldıracağız.

  · Gerilim arttığında ve sataşmalar başladığında bak neler yapacağız.

  · Kafirlerin bir bir düştüğünü göreceksiniz..

  · İnananlar Erdoğan’ın ardında Rab olduğunu anladılar.

  · İnançsızlar Allah’ın varlığını hesap etmiyorlardı.

  · Yeryüzüne inançsızlar sahiplenmiş paylaşmak istemiyorlardı.

  · Tüm yasalarıevrensel değerleri reddediyorlar.

  · Doğruluktan barıştan ve sevgiden tiksiniyorlar.

  · Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar.

  · Gerçekleri örtemeyecekler hakkı deviremeyecekler.

  · İnananları tehdit gördükleri için katletmeyi arzuluyorlar.

  · Erdoğan’ı ve halkını yok etmeye hazırlanacaklar.

  · Gerginliğin koptuğu an Erdoğan’a tehditler savrulduğunda

  · İnananlar: ’Rabbimiz biz kafirlerle mücadelede yetersiziz

  · ‘Zalimler topluluğuna karşı tarafından bize nusret ver.’ Dediler.

  · Erdoğan ve inanan halklar onların azgınlıklarına karşı Tanrıya yakardılar.

  · İnanan halkları yok etmeye yeltendiklerinde Allah’ı öfkelendirecekler.

  · Rabbiniz dualarınızı işitecek dileğinize cevap verecek.

  · İnananların ümitsizliğe düşeceği tam o anda;
  · İnançsızların başına çetin bir azap gelecek.

  · Bir taun bir salgın yıkıcı bir grip; kafirleri kırıp geçirecek.

  · Rabbinin katliamı dalga dalga yayılacak

  · Rabbinin okları tam da imansızlara isabet edecek.

  · Mükemmel isabetleri görünce inananlar secdeye kapanacak.

  · Erdoğan’a muhalif olanların tek tek öldüğünü göreceksiniz.

  · İnananları öldürmek isteyenler muvaffak olamayacak.

  · Gün kudretli bir Rabbiniz olduğunu anlayacaksınız.

  · Kurtuluşun ve sevincin yaşandığı o günlerde
  · ‘Rabbimizin varlığı ne güzel.’ Diyeceksiniz..

  · gün sevinç çığlıklarını sekerek atacaksınız.

  · Size özlediğiniz kurtuluşu vereceğim.

  · Benimle mücadele edenler dünyada ve ahirette kaybedecek.

  · İnananları malları ve canları karşılığında ödüllendireceğim.

  · Onlara hem dünyayı hem de cenneti miras vereceğim.
  ************ERDOĞAN’A SESLENİŞ************

  · Ey içerdekiler size sesleniyorum.

  · Ey insanlar duyun sesimi.

  · Ben her şeyi kuşatmış olan Rabbinizim
  · İblis dünya karşılığında insanların imanını satın alıyordu.

  · Kötülüğü seçtiler ve bozgunculuk ettiler.

  · Dünyacılar insanlığın düzenini bozuyorlardı.

  · İnsanlığa zulmedilmesine izin vermeyeceğim.

  · Kötülüğün istikrarını ortadan kaldıracağım.

  · İblis’in bozuk düzeni tamamen çökecek.

  · Dinsizler sadece dünya yaşamına inanıyorlardı.

  · Yönetimlere zorbalıkla egemen oldular.

  · Dünyayı ‘sınır tanımayan’ sermaye yönetti

  · Dünyayı çıkarlarına uygun yönetmek istediler.

  · Dünyanın tadını çıkarmayı ve lüks yaşamı istiyorlardı.

  · Onlar iblis’in sapkın düşüncelerine uydular.

  · Dünya egemenliğini Tanrı yolu sanıyorlardı.

  · Menfaatleri için savaş siyaseti güderlerdi.

  · Onlar insanlık için büyük bir terördü.

  · Onlar egemenliklerini zorbalıkla korurlardı.

  · Küresel güçler insanlık adına hiçbir şey yapmazlardı.

  · İblis’e ibadet eden çok sahte peygamberler çıktı.

  · Evrensel değerleri kullanarak aldatıyorlardı..

  · Sinsi planlarla insanların iradelerini çalıyorlardı.

  · Komplolar kurdular iletişimi kontrollerinde tuttular.

  · Nasıl düşüneceklerini dahi belirlediler. Ve yönlendirdiler.

  · Mal sahipleri çıkarlarına hizmet edecek yöneticileri isterlerdi.

  · Halka seçtirilecek kişileri masada belirler medya ile desteklediler.

  · İblis’in ardına düşen zenginler yönetenleri yönettiler.

  · Biz gerçekleri açığa çıkartmasaydık bilinmeyecekti.

  · Dünyanın kaynaklarını sahiplenmiş zorbalar
  · Bozgunculuk eder ve savaş siyaseti güderlerdi.

  · Sırf çıkarları için ahlakı ve evrensel değerleri reddederler.

  · İnananlara ve mazlum halklara karşı mücadele ederlerdi.

  · Evrensel değerlere sahip çıkan bir kulumuzu gönderirdik.

  · Çaresizlerin haklarını savunan ve hakkı söyleyen birini getirdiğimizde

  · Hemen onunla mücadele eder ayağını kaydırırlardı.

  · Onlar Erdoğan’ın dosdoğru yolda olduğunu görünce hemen cephe aldılar.

  · Kendileri için çalışacak ve bozgunculuk edecek bir lider bekliyorlardı.

  · Erdoğan’a teklifler yaptılar ‘Bize önderlik et.’ dediler.

  · O’nu tehdit ettiler suikastler planladılar ve onu karaladılar.

  · ‘Beklenen kral içimizden gelmeliydi.’ dediler.

  · Mehdi’nin kim olacağına da ne zaman geleceğine de Tanrı karar verir.

  · Hani geçmişte İsa geldiğinde ‘Andolsun biz O’nun yanında olacağız.’ Demişlerdi.

  · Şimdi beklenen kurtarıcıyı gönderdiğimizde neden onunla mücadele ediyorlar.

  · Geçmiş kavimler gibi Tanrı’nın seçtiğine karşı çıkıyorlar.

  · Kulum Erdoğan seni ve Tanrı anlayışını kötülüyorlar.

  · İnançsızlar kuru inatla sana muhalif oldular.

  · Artık her olayı muhalif anlayış ile yorumlarlar.

  · Gerçekleri çarpıtırlar olumsuz bir algı yaratırlar.

  · Onlar dünyaya tabi oldukları için menfaatlerine göre inanır.

  · Sana karşı söylentileri ve zanları doğru kabul ederler.

  · Erdoğan’ın doğru yolda olduğuna inanmayanlar

  · Şeytani bir niyete sahiptiler. Menfaatçiydiler ve günahkardılar.

  · Küçümseyici sözlerle Erdoğan’ı ve anlayışını itibarsızlaştırmaya çalıştılar.

  · Erdoğan’ın insanlara hizmetini ve düzen için mücadelesini engellediler.

  · Doğrulukla baş edemeyenler çirkefçe ve seviyesiz bir siyaset yapıyordu.

  · Yalan üzerinden yaygara çıkartıyorlardı.

  · Yaldızlı sözlerle birbirlerini aldatıyorlardı.

  · Sana tuzaklar kuranların tüm hilelerini boşa çıkartacağız.

  · Bende inançsızlara karşı olaylar yaratmaya devam edeceğim.

  · İnsanları sınıyorum ve kalplerin kararını ortaya çıkarıyorum.

  · İnananlarla inanmayanları ayırdık ve insanları elekten geçirdik.

  · Maddi dünya hedefi için çalışan her canlıyı ayıkladık.

  · Hakka ve yasalarıma muhalif olanları işaretledik.

  · Adil düzenimi engelleyenleri yakalayacağım.

  · Erdoğan ve halkı ile uğraşanları mahvedeceğim.

  · Tanrısal düzen onların dünya emellerini yok ediyordu.

  · Evrensel haklar özgürlük ve eşitlik onların hoşuna gitmedi.

  · Doğruluk barış ve adalet bozguncu egemenlere zarar veriyordu.

  · Yönetimlere yerleşen ve vesayeti kuranlar Erdoğan’dan rahatsız oldu.

  · Erdoğan doğrucu dürüst ve adil olduğundan onu beğenmediler.

  · Dinsiz yöneticiler Erdoğan’ı kendileri gibi kötü gördüler.

  · Erdoğan ‘İnsani değerler için çalışmıyor O dünya hırsıyla dolu’ dediler.

  · Bizim düzenimizi bozuyor ve işlerimize karışıyor.’
  Dediler.

  · O’nun gerçek yüzünü ortaya çıkartacağız diye yalan söylediler.

  · O’nun için kirli planlar tasarlayanlar dürüstlükten bahsedemezler.

  · Gerçekleri çarpıttılar Erdoğan’ın her işine kör muhalif oldular.

  · Yalan ve komplolarla ne kadar varlığınızı sürdürebilirsiniz.

  · Sokak olayları ve savaş ile hakkı yeneceğiz.’ sandılar.

  · Onlar dünya uğruna kendilerine hizmet edecek birini arzuluyorlardı.

  · Erdoğan’ı Allah yolunda olduğunu görünce o’nu reddettiler.

  · İnsanlık adına doğru işler yapılmasından rahatsızlık duyuyorlardı.

  · Mazlumlara çaresizlere sahip çıkıyor diye Erdoğan’ı tehdit görüyorlar.

  · Onlar dünyalık çıkarları için evrensel değerleri ve hizmeti sevmezler.

  · Zalim egemenler; doğruluk barış ve adaletten hoşlanmazlar.

  · Kulum Erdoğan onlar dine ve sana inanmıyorlar doğru yola gelmiyorlar.

  · Senin yapıcı tavrına uzlaşı davetlerine meyletmiyorlar.

  · Onlara insanlık için çabanı anlatsan da doğru yola çağırsan da sana yönelmezler.

  · Dünyalık düşünerek senden yüz çeviriyorlar ve seni tehdit görüyorlar.

  · Çünkü onlar sadece dünya yaşantısına inanıyorlar.

  · Ahreti ve Tanrı’yı reddedenler seni anlayamazlar.

  · Dünyalık yaşam tarzından başka bildikleri yok.

  · Kolay ve bol kazancı seçenler Erdoğan’ı reddettiler.

  · Arzularını sınırlamadılar arzularına düşkün oldular.

  · Sınırsız özgürlüğü isteyenler yasasızlığı düzen sanıyorlardı.

  · Hazcılar özgürlük diyerek insanlığa zarar veriyordu.

  · Onlar açgözlülüğü tembelliği ve şehveti bırakamadılar.

  · Erdoğan’ın çabasını anlayamadılar Tanrı’yı da fark
  edemediler.

  · Erdoğan’a karşı birbirlerine ‘Sakın yolunuzu bırakmayın.’ Dediler.

  · Biz bir ara hak yolda idik. Evrensel değerler bizim görevimizdi.

  · Bugün Erdoğan hakkı sahiplenmiş diye O’na uymayınız.’ Diyorlar.

  · Hayır! onlar hak yolda hiç olmadı. Kötülüklerine çok az iyilik kattılar o kadar.

  · iyilikleri de yandaşlarına yaptılar. Yeryüzü halkına da zulmettiler.

  · Onlar yalan komplo ve zorbalık ile hüküm sürdüler.

  · Kulum Erdoğan onların kudreti zulmünden ama senin kudretin doğruluğundandır.

  · Onlar iblise kölelik ederler ama sen Allah’a yönelirsin.

  · İnançsızların güçlü olması seni yıldırmasın.

  · Her beldeyi bir dinsiz sahiplenmiş diye bakınıyorsun.

  · Sağına soluna bakınıp güçlü bir destekçi bulamıyorsun.

  · Sonra da ‘Rabbimiz var. O bize yeter diyorsun’.

  · Yeryüzü inançsızların olmuş’ diye

  · Egemenlerin hepsi batıla sahiplenmiş.’ diye üzülme
  · Benim yolumda azimle devam et ısrarla mücadele et.

  · Senin ardından ayrılmayanlar ve sonuna kadar sabredenler kazanacak.

  · Hakka sahip çıkanları aşağılayanlar kaybedecekler.

  · Benden korkanları ve bana sadık kalanları
  · Yasalarıma tutunanları koruyacağım.

  · İnananları yok etmek isteyenlere artık yaşam hakkı vermeyeceğim.

  · Korkma Rabbin seninle olacak ve her şeyi organize edecek.

  · Erdoğan’a dediler ki: ‘ Dar görüşlü basit ve aşağı insanlar sana uyuyor.’

  · Etrafında cahiller yoksul ve çaresizler toplanıyor.

  · Bunlarla mı? bizi tehdit ediyorsun.’diye küçümsediler.

  · Bu basit halklara esenlik getirsen ne olur ki?’ Dediler.

  · Sen onlara sahip çıkacağına bizlere önderlik et dediler.

  · Erdoğan’ın haktan ayrılmadığını görünce mücadele ettiler.

  · Sonunda ‘Biz seni yalancı ve adi olarak görüyoruz.

  · Biz size inanıcı değiliz. Artık hep size muhalifiz.’ dediler.

  · Sizin dininiz size bizim dinimiz bizedir.’ Dediler.

  · Biz de onlara bakmaz olduk. Artık kimse kurtaramaz onları.

  · Onlar inkarlarıyla mühürlendiler. Azabı da gerçekten hak ettiler.

  · Savaş istiyoruz sizi yok edeceğiz soyunuzu da keseceğiz.’ dediler.

  · Her kıtada her beldede inananlara karşı savaş açtılar.

  · İnananlar öldürülürken inançsızlar da çöküş yaşayacaklar.

  · Kulum Erdoğan kafirler sana ve inananlara karşı birlik ettiler.

  · Tanrıya muhalifleri parça parça görsen de küfür tek millettir.

  · Ben’de onlara birlik edeceğim. Afetlerin her türlüsünü görecekler.

  · Benim ordularım karşısında çaresiz kalacaklar.

  · Herkes kendi beldesinde kendi derdine düşecek.

  · Hortumlarla fırtınalarla şehirlerini dağıtacağım.

  · Şiddetli yağışlar vereceğim Taşkınlar yaşanacak sellerle sürükleyeceğim.

  · Tepeleri kaydıracağım. Evleri toprak altında kalacak.

  · Onların kazançlarına vuracağım. Canlarını alacağım.

  · Sürekli yağdıracağım yağmurları suları yükselteceğim.

  · Kıyı kentlerini sular altında bırakacağım.

  · Felaket üstüne felaket göndereceğim. Sürekli rahatsız edeceğim onları.

  · Haksızca sahiplendikleri şehirlerinde oturamayacaklar
  · Afetlerden dolayı konutlarını terk edecekler.

  · Onlar da geçmişte inanan halklara böyle yapmışlardı.

  · Şimdi ise inananları yeryüzünden temizlemek istiyorlar.

  · İnsanlığa karşı işlenen suçlara artık dur diyeceğim.

  · Güçlünün zayıfı ezdiği bir dünya olmayacak.

  · İnançsızlar dünyalık yaşam tarzından vazgeçmediler.

  · Şeytanın yolunda olduklarını açıkça göstereceğim.

  · Yalan ve hile ile dünya gündemini yönetiyorlardı.

  · Onların tüm yalan ve hilelerini boşa çıkartacağız.

  · Gerçekler ortaya çıkacak ve bilinçleri değiştireceğiz.

  · İnsanlar aldatıldıklarını ve iradelerinin çalındığını görecekler.

  · Onların iblis’in yolunda olduklarını açıkça anlayacaklar.

  · Kimileri doğru yola gelecek kimileri inkarlarını şiddetlendirecek.

  · En çirkefleri en azgınlarıyla baş başa kalacaksınız.
  · Israrla inananlara karşı savaş açtılar ve öldürmeye başladılar.

  · Biz de onlara çetin bir savaş açacağız.

  · Kuru inadınızdan vazgeçmezseniz akıbetiniz fena olacak.!

  · Güçlüyüz silahlara sahibiz; katliam yaparız.’ diyorlardı.

  · Bizi durdurmaya kimsenin gücü yetmez.’ diyorlardı.

  · Rabbinin türlü ordularıyla kim başa çıkabilir.

  · Onlar Allah’ı aciz bırakacağını mı sandı.

  · Taşkınlıkta ileri gittiler ve Allah’ı öfkelendirdiler.

  · Şehirleri tek tek yoklayacağım ve ayıklayacağım yerdekileri.

  · Mazlum halklara karşı mücadele edenlere

  · Sürekli düşen yıldırımlar göndereceğim.

  · Azgınları tek tek avlayacağım.

  · Onlara arka arkaya azgın fırtınalar musallat edeceğim.

  · Dünya için yaşayanlara kuraklık ve kıtlık vereceğim.

  · Çetin kış ile kavurucu sıcaklarla sıkıntı vereceğiz.

  · Soğuk rüzgarlarla ürünlerini vuracagım iri doluyla taşlayacağım.

  · Ekonomilerini vuracağım kaosta kalacaklar.

  · Haramı yol edinmiş zalimleri hedef alacağım.

  · Bak azabın başladığı beldelere kafir milletleri hedef alıyor.

  · Boşalsın gökten sular yer altı suları kaynayın karalara doğru ilerleyin denizler.

  · Yönetimleri bırakmayan dinsizlere fırsat vermeyeceğim.

  · Ve onlara kulluk eden halklara savaş açacağım.

  · Hortumlar göndereceğim evlerini parçalayacağım

  · İri doluyla‘buz parçaları’ yağdıracağım.

  · Meleklerime emredeceğim bölük bölük dağılacaklar.

  · Aniden çıkan azgın rüzgarlarla kuşatacağız.

  · Depremlerle tsunamilerle yoklama yapacağım.

  · Yön değiştiren kasırgalar göndereceğim.

  · Denizlerde dağ gibi dalgalar görecekler.

  · Dehşet saçacağım yerdekilere ‘Neler oluyor.’ diyecekler.

  · Meteor yağmurları göndereceğim.Ve Gökten kızgın taş yağdıracağım.

  · Yüksek sesle korkutacağım. Diz üstü yere düşecekler.

  · Kulaklarını tutacaklar. İşte biz kafirleri böyle yakalarız.

  · Kimin mülkünde kimin halkına zulmediyorsunuz.

  · İnananları yok etmek için topladıkları ordularını kuşatacağız.

  · Hamle yapacakları anda onları ansızın yakalayıvereceğiz.

  · Biz de kafirlerin ordusunu toprağın altına geçirivereceğiz.

  · Bak azgınların akıbeti nasıl oluyormuş.

  · İbretlik görüntüler bırakacağız yeryüzüne.

  · Hala akıllanmayacaklar ve kitle imha silahlarına güvenecekler.

  · Ey inananlar siz kafirlerle mücadelede güçsüzdünüz.

  · Mallarınızı ve canlarınızı kurtaramıyordunuz.

  · Korku ve ümit arasında bana dua ediyordunuz.

  · Azgınlıkta ileri gidenler inananları yok etmek istiyorlardı.

  · Meleklerime emredeceğim donanımlı ordularımı göndereceğim.

  · İman etmeyenleri kıyameti yalanlayanları yakalayacağım.

  · Türesin haşereler çekirgeler onlarla ordularımı oluşturacağım.

  · Öldürücü ve tehlikeli bir sivrisinek ordusu göndereceğim.

  · Yeryüzüne sahiplenmiş kibirlileri en basit canlılarla yıkacağım.

  · Zalimlerin beldelerine sızacak ordularım.

  · Hücum edin işaretlediğim imansızlara
  · Nice virüslerle inançsızları yakalayacağız.

  · Şeytanın halkları Bölük bölük düşecekler.

  · Böylece yeryüzünü kılıçtan geçireceğim.

  · İnananların canlarına kastetmek ne imiş göstereceğim onlara.!

  · Halkıma özgürlüğü çok görenleri mahvedeceğim.

  · Rabbinizin kafirlerle nasıl savaştığını anlayacaksınız.

  · Her şeyi nasıl kuşatmış olduğumu bileceksiniz.

  · zaman benim ‘Rab’ olduğumu anlayacaklar.

  · Benim dosdoğru yolumdan ayrılmayacaksınız.

  · Yeni bir sayfa açılacak ve doğru bir tarih yazılacak.

  · Bir sabaha uyanacaksınız her şeyi değiştireceğim.

  · Ey kavimler birleşin Kardeşliğe gelin

  · Doğrulukla hareket edin adaleti tutun.

  · İnsanların sıkıntılarına yönelik çözüm süreçlerini uygulayın.

  · Hoşgörülü birleştirici ve uzlaştırıcı olun.

  · İnsanlığın bekası ve esenliği için çalışın.

  · İnsanlara sahip çıkın evrensel değerleri önemseyin.

  · Erdoğan’ın açtığı Tanrı yolunda yürüyün.

  · Doğru yoldan ayrılmadığınız sürece beni yanı başınızda bulacaksınız.

  · Daima destekleyeceğim ve hep başarılı çıkacaksınız.

  · Bana ibadet edildiği sürece esenlik eksik olmayacak.

  · Yeni dünya düzeninde yasalarıma bağlı kalacaksınız.

  · Yeryüzüne bir konuşma dili vereceğim.

  · Tüm lisanları ırkçılığı kaldıracağım.

  · Tüm dinleri birleştireceğim.

  · Yeryüzünde tek bayrak değer görecek

  · Doğruluğu ve barışı simgeleyen ‘Beyaz’ bayrağı kullanacaklar.

  · İnsana değer verilecek ve barış çok önemsenecek.
  · Bu gün dilden dile yayılacak

  · Sanmayın ki siz geçmişten haber aldınız.

  · Öyle ki bu günü geçmiştekiler bile duyacak.

  · Hani Rabbiniz demişti: ‘Yasalarıma bağlı kalın

  · Adil bir düzen olsun ve haksızlık etmeyin.’ Diye

  · Allah’ı dinlemeyenler asilik ettiler ve kaybettiler.

  · Allah değişim yaşattı. Bilgi açığa çıktı ve gerçekler anlaşıldı.

  · Rabbiniz ‘anlaşma sandığını’ ortaya çıkardı.

  · Tanrının yasaları fark edildi artık uygulanacak.

  · Doğru yalanı devirir. Hak gelince batıl yok olup gider.

  · Batıl uzun sürmez taşkınlıkta yapsa yaşayamaz.

  · Rab’in egemenliği geldiğinde iblis’in düzeni yıkılır.

  · Işığın doğruluğun ve düzenin Tanrısı olan Allah;

  · Karanlığın yalanın ve kaosun sahibi şeytanı yenik düşürür.

  · Karanlığın aydınlığa açmış olduğu savaş yenilgiyle sonuçlanır.

  · Ve Allah iyidir iyilerin yanındadır. İyiler geçte olsa daima kazanır.

  · Doğruluk kılavuzunuz adalet düzeniniz barış esenliğiniz olacak.

  · İnsanlığa hizmet edenler; barışı ve adaleti sağlayanlar kazanacak.

  · Esenliğin gelişine ve devamına hizmet edenler ödüllendirilecek.

  · İnananlar dünyada ve ahirette daima kazanacaklar.
  ******ALLAH’IN MÜDAHALESİ******

  · Dünya karşılığında imanlarını satanlar
  · Kötülüğü seçtiler ve bozgunculuk ettiler.

  · Onlar çalışmadan haksızlık ile bol kazanç istiyorlardı.

  · Dünyacılar maddiyata ve arzulara yönelik yaşadılar.

  · Lüks hayat için haram ve zulümden vazgeçmediler.

  · Dünyaya sahip olmak için kötü bir düzen kurdular.

  · Yeryüzünü yöneten zenginler suç işlediler.

  · İnananların rızkını kestiler ve onları dünyada barındırmadılar.

  · Açlık sefalet ve hastalıktan ölüme terk ettiler.

  · İnsani odaklı olmayı ve evrensel değerleri reddettiler.

  · Allah’ın düzenini zorbalıkla yıktılar. İnsanlığa zarar verdiler.

  · Tanrı’nın yasalarını laiklikle yönetimlerden uzaklaştırdılar.

  · Dini yıktılar ve dinsizlikle yönetildiler.

  · Uydurma anayasalar yaptılar . Yasasızlığı seçtiler.

  · Cumhurun egemenliğini zorbalıkla yıkanlar ‘Cumhuriyeti kuruyoruz.’ dediler.

  · Çok partili hayatı engellediler. Sonra partilere de yön verdiler.

  · Seçilecek kişiyi kendileri belirler istemediklerinin ayağını kaydırırlardı.

  · Yönetimlere yerleşen azınlık zorbalar demokrasiye darbe vuruyordu.

  · Halkı sömürenler sosyal demokratız diyorlardı.

  · Saltanatı kaldırdık diyenler kendi saltanatını kuruyordu.

  · Halifeliği kaldıranlar ‘İnsan haklarını savunan’ merkezi yıktılar.

  · Sonrada dünyanın jandarmasıyız diye halifeliğe soyundular.

  · Bozgunculara hizmet eden bir papalık merkezi vardı.

  · Evrensel değerleri çıkarlarına uyarlayarak kullanıyorlardı.

  · Sonra da ‘11 eylülü’ organize ettiler ve inananlara son kez savaş açtılar.

  · Sahte peygamber dünya canavarına öncülük etti.

  · Sahte peygamberin ardından gelen de yolunu gizlilikle sürdürdü.

  · Yeryüzüne gözünü dikenler bozgunculuğa devam ettiler.

  · Hakka sahip çıktıklarını söyleyerek zulmediyorlardı.

  · Ne onlar insanları temsil eden ‘Birleşmiş milletler’di

  · Ne de insanlığa sahip çıkacak ‘insan hakları savunucularıydı’.

  · Uydurma ve taraflı bir ‘İnsan hakları mahkemeleri’ vardı.

  · Onlar saltanatlarını kaybetmemek için mücadele ettiler.

  · Dünyanın sahipleri de varisçileri de biziz.’ diyorlardı.

  · Tanrı yolunda olan halklara baskı yaptılar ve onlarla mücadele ettiler.

  · Beldelere sahiplenen vesayetçiler halklara zulmediyordu.

  · Zalimlerin düzeninden beslenen halklar zulmü destekledi.

  · Bozguncular Tanrı’nın düzenini isteyenlerle savaşıyordu.

  · Bozgunculartaraftarlarına yardım yaptılar ve silah dağıttılar.

  · İnanan mazlumları düşman edindiler ve sürekli kınadılar.

  · Yiyecek lokma bulamayan sefil halkları tehdit gördüler.

  · Mazlumun sırtına basarak ve kaynaklarını gasp ederek kazanıyorlardı.

  · İnsanları yok etmek ve mazlumların soyunu kurutmak istiyorlardı.

  · Ey şeytana uyan sapkın inanışlı asi millet!.

  · Kendi saltanatı için insanlığı baltalayan kuşak

  · Çıkarlarına göre dünyayı yöneten dinsiz nesil
  · Para ve silah gücüyle hükmedeceğini sanan azınlık zorbalar

  · Bozgunculara kulluk eden ve kötülükten beslenen dünyacı halklar

  · Dünyanın varisçileriyiz ve biz dosdoğru yoldayız.’ Diyorlardı.

  · Siz misiniz inananlar? Ve evrensel değerlere sahip çıkanlar

  · NeTanrı’nın yasalarına uydular; ne de insanlığı korudular.

  · Söylediklerinin tam tersini yaparlar ve bozgunculuk ederlerdi.

  · Komplolarla ve kirli planlarla hem terörü yaratan oldular

  · Hem de terör üzerinden mazlumlara savaş açtılar.

  · Bu bilinci sürekli sıcak tutarak düşmanlığı sürdürdüler.

  · Savaşı isteyerek asıl onlar yeryüzüne terör estirdiler.

  · Yönetimlere sahip olanlar devlet terörleri devri yaşattı.

  · Zulümü oyun ve eğlence edinmişlerdi.

  · Yeryüzündeki halklar yönetimlerdeki bozgunculardan çok çektiler.

  · Yeryüzünde insanlara sıkıntı ve sefalet yaşattılar.

  · İnançsızların egemenliği insanlara ‘Yeter artık!’ dedirtti.

  · İnançsızlar küresel kriz ile gerilediler.

  · Şimdi de halkların uyanışı ile çöküşlerini yaşıyorlar.

  · Ve Allah’ın müdahalesi ile yeryüzünden temizleniyorlar.

  · Her peygamberi insanlığın sonu hakkında bilgilendirdik.

  · Deccal ve İsa’nın gelişi konusunda insanlar uyarıldı.

  · Doğru yoldan ayrılmayın dünyanın ardına düşmeyin.’

  · Dünyacı sahte peygamberlere dikkat edin onlara uymayın’ dediler.

  · İsa’nın gelişi için tüm bilgileri verdik ve bu dönemi müjdeledik.

  · Şimdide beklenen gerçek kurtarıcıya karşı mücadele ediyorlar.

  · Recep Tayyip Erdoğan beklenen İsa’dır İnsanlığın kurtarıcısıdır.

  · Tanrıya boyun eğdi ve O’nun hoşnutluğunu aradığı için seçtik.

  · O’nu yeryüzüne ahir zamanda iyiliğin önderi olarak gönderdik.

  · Kötülerin egemenliğini yıksın ve esenlik krallığını kursun diye görevlendirdik.

  · Erdoğan insanlığın bütün sorunlarına el attı. Barış çağını başlattı.

  · Kulum Erdoğan sen nefesinle kafirleri öldürüyorsun.

  · Doğru sözlerinle onları itibarsızlaştırıyorsun.

  · Doğruları söyledikçe inançsızların düzeni yara alıyor.

  · Barışa çağırdıkça ve yasalarımı dile getirdikçe kötü düzen yıkılıyor.

  · İnsanları doğru yola çağırdıkça bozguncular Erdoğan’a karşı mücadele ettiler.

  · Erdoğan’a karşı var oluş mücadelesi veren zavallı batıl kaybedecek.

  · Biz onlara: ‘insanlığa sahip çıktığınızda kaybeden olmazsınız.’

  · Paylaşınca malınız azalmaz. Sabredince suç işlemezsiniz.

  · Bırakın dünya egemenliğini yeryüzü tüm insanlarındır.

  · Bırakın arzuları tatmine koşmayı gerekli olan yeter.

  · Barıştan kaybeden olmaz. Savaştan kazanan olmaz.’dedik.

  · Bizim yapıcı uyarılarımızı hiç dikkate almadılar.

  · Erdoğan’ın söyledikleri kötülerin hoşuna gitmiyordu.

  · Sırf kıskançlıklarından dolayı Erdoğan’ı reddettiler.

  · Dünya için yaşayan kötüler dediler ki‘Biz Erdoğan’ı sevmiyoruz.’

  · Peygamber de olsa onun her işine muhalifiz.’ dediler.

  · Kulum seni haksızca sürekli eleştirenler muvaffak olamayacak.

  · İftira atanlar senin dürüstlüğünü örtemeyecek.

  · Kulum Erdoğan seni şeytanın yolunda ilan ediyorlar.

  · Seni ve inananları Tanrı karşıtı gibi göstermeye çalışıyorlar.

  · Bunca yalan komplo ve savaşın içinde Allah yolundayız.’ dediler.

  · İnananları tehdit ettiler ve onları öldürmeye başladılar.

  · Sen onların düzmekte oldukları iftiraları bırak ve Beni gözle!

  · Bak afetlerle onların şehirlerini ne hale getiriyoruz.

  · İnançsızlar kıt akıllıydılar ‘Erdoğan büyülenmiş ve uğursuz.’ dediler.

  · O’nun yüzünden ‘kıtlık ve sıkıntı yaşıyoruz.’ Dediler.

  · Tüm bu felaketler başımıza Erdoğan yüzünden geliyor.’ Dediler.

  · Dinsiz yönetimlere karşı direnen inanan halkları öldürüyorlardı.

  · Tanrı öfkeli artık halkının öldürülmesine izin vermiyor.

  · Israrla öldürmeye devam ettikleri için afetler başlarına geliyor.

  · Geçmiş kafir kavimlerde benzer olayları yaşadı.

  · Geçmiş peygamberlere de aynısını dediler.

  · Afetler onların azgınlıkta ileri gitmeleri nedeniyledir.

  · Onları doğruluğa ve barışa çağırıyoruz diye mi Afetler oluyor.

  · İnançsızlar geçmişte de hep böyle peygamber ve ümmetine düşman oldu.

  · Onlar her dönem Rablerine savaş açmışlardı da akıbetleri fena olmuştu.

  · Birbirlerini aldatmak için cazip ve yaldızlı sözler söylüyorlardı.

  · Sadece Tanrı’dan uzak olanlar o sözlere meylederler.

  · İblis’e uyanlar kötülük üzerinden dünyaya sahip olmuşlardı.

  · Kalpleri katılaşmış halde şeytanın dinine hizmet ediyorlardı.

  · Onlar insanlara zarar vermekten başka bir şey yapmadılar.

  · Sırf saltanatları için insanların aralarını bozuyorlardı.

  · Dünyayı tercih ettiklerinden dolayı bu hale düştüler.

  · Erdoğan’ı reddedenler kuru bir mücadele veriyorlardı.

  · Batılın içinde makul mantıklı nedenler uydurmaya çalışıyorlar.

  · Zavallı inkarcılar siz doğruluğun karşısında ne kadar mücadele edebilirsiniz ki.

  · Israrlarından dolayı bizde kalplerini kör ettik ve mühürledik.

  · Artık onlar Allah’a ve Erdoğan’a karşı sürekli muhaliftirler.

  · Erdoğan’a muhalif olanlar geçmişteki suçlarını örtemeyecekler.

  · Haksızlığı yol edinenler pişkince ‘Biz doğru yoldayız.’ dediler.

  · Yanlış kabullerinden dolayı var olma mücadelesi veriyorlar.

  · Hakka karşı mücadele edenler son çırpınışlarını yapıyorlar.

  · Allah değişimi başlattı ve kendi düzenini kuracak.

  · Allah barışa yanaşmayanlara:‘Size verilen mühlet çoktan doldu.’

  · Eğer böyle devam ederseniz başınıza geleceklerden korkun.’dedi.

  · Yönetimleri bırakmayan saltanatlarına düşkün dünyacılar

  · Israrla düşmanlık ettiler ve savaş istediler.

  · Biz onları sürekli doğru yola ve barışa çağırdık.

  · Bizim davetimiz ancak onların taşkınlığını arttırdı.

  · Bozguncular her beldede çirkefçe davrandılar ve taşkınlıkta ileri gittiler.

  · İnananlar çaresiz kaldılar. Ve onları tek tek öldürmeye başladılar.

  · İnananlar dediler ki: ‘İnançsızlar güçlü silahlara sahipler ve sayıları da az değil.’

  · Hepsi ile nasıl ve nereye kadar mücadele edeceğiz.’ Dediler.

  · Bu savaş bitmez ve inananlar öldürülür.’ Dediler.

  · Rabbimiz sen büyüksün bize yardım et.’dediler.

  · Kulum Erdoğan inananlara ‘Sabredin Tanrıya dua edin.’ diyordun.

  · İnananlar dediler ki. ‘Ey rabbimiz Zalimlere artık fırsat verme!’

  · Yeryüzüne senin egemenliğin gelsin.’dediler.

  · Bakın Rabbiniz harekete geçti dualarınıza cevap veriyor.

  · İnançsızların başlarına felaket üstüne felaket geliyor.

  · Önceki nesilleri nasıl helak ettiğimizi görmediler mi
  · Bugün yaşananlar hepsinin benzerleridir.

  · Ben galip geleceğim. Düzenimi yeniden kuracağım.

  · Halkımı yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacağım.

  · Yaz münadi bu tarihi yeryüzü yazacak

  · Hem geçmiştekiler hem de gelecektekiler duysun.

  · Rabbinin azabını fazlasıyla hak ettiklerini bilsinler diye yaz.

  · İnananların kazancını ve yaşam hakkını alıyorlardı.

  · Saltanatları için ısrar edenler haddi aştılar.

  · İnananlara saldırı hali artarak devam ettikçe
  · Tanrı’nın yeryüzüne müdahalesi de şiddetlendi.

  · Yeryüzünde şehirler ve sokaklar çatışma dolu.

  · Kötüler her yerde iyileri öldürüyorlar.

  · Bile bile inananları öldürmek için ısrar ediyorlar.

  · Ne zamanki inananların canlarına kastettiler
  · Biz de onların yaşam haklarını alırız.

  · Savaş siyaseti güdenlerin barışa tepkisini cezalandıracağız.

  · Sevgiyi ve iyiliği yıpratmaktan dolayı tadacaklar azabı.!

  · Doğruluğa karşı çirkefçe tavır alanlar görün bizi!
  · Hakkın karşısındakileri yeryüzünden nasıl temizliyoruz.

  · Sizdeki zalimane öldürme isteği nedir.

  · Allah’ın halkını yok etmek ne demekmiş görecekler.!

  · Zulümde yarışanlara katliam yapanlara izin vermeyeceğiz.

  · Bakın Rabbinin türlü orduları karşısında nasıl çaresiz kalıyorlar.

  · Bugün öfkem İblis’e ve onun ardına düşenleredir.

  · İnançsızlara şiddetli belalar musallat edeceğim.

  · Dondurucu soğuklarla kar fırtınalarıyla yoklama yapacağım.

  · Öyle bir dolu belası göndereceğim ki ‘inandık diyen dinsizler’ Tanrı’ya küfredecekler.

  · Dolu belası çok yerde gözlenecek ve inançsızları hedef alacak.

  · Sürekli çarpacğım kara bulutları birbirine
  · Yıldırımları ard arda göndereceğim.

  · Lazer silahımla İnançsızları tek tek vuracağım.

  · Savaşın siyah bayrağını sallayanların başlarına düşecek.

  · Ani bir hava değişimi ile Tozu dumana katacağım
  · Toz bulutlarıyla yürüyeceğim.

  · Azgın yağışla çökeceğim üzerlerine.

  · Kara bulutlar sarkan hortumlar sürekli zarar verecek.

  · Tekrar eden yıkıcı fırtınalar tayfunlar göndereceğim.

  · Denizler dağ gibi yükseklikteki azgın dalgalarla coşacaklar.

  · Hala halkımla savaşacaklar bozgunculukta ısrar edecekler.

  · İnananların feryatları göğü doldurdu.

  · Ey iri kayalar gökten girin dünya semasına
  · Zalimlerin süregelen soyunu kızgın taşla taşlayacağım.

  · Şehirlerde taşkınlık yaptıranları yüzüstü yere sereceğim.

  · Biz onları ansızın yakalayıverdik ve hiçbirisi de bizden kurtulamadı.

  · Ey münadi azaba uğrayan beldeleri görüyor musun?

  · Tamda zalimlerin halklarına isabet ediyor.

  · yumuşak kalpli mükemmel Rabbin bugün ne kadar öfkeli
  · Şu zalimler topluluğuna çok sabretti.

  · Tanrı’nın sesini duymayanlar duysun.

  · Açılsın göğün kapıları toplanın ve yürüyün sular.

  · Başlasın taşkınlar kıyı kentleri kalın sular altında.!

  · Al sana kafir.! Yıkıl yeryüzü.! Deprem üstüne deprem
  yaşansın.

  · Sallayacağım yeryüzünü bilsinler benim alemimde olduklarını.!

  · Bozguncuların toplaştığı kıtaya öyle bir deprem vereceğim ki

  · Ne geçmiştekiler ne de gelecektekiler böylesini gördüler.

  · Ana karayı üçe kıracağım ve denizler ilerleyecek.

  · Onlar zulümde ileri gittiler ve azgın bir topluluktular.

  · Doğruluğun kardeşliğin karşısında olanları boğazlayacağım.

  · Onlardan dolayı yeryüzünde suçlar ve ölümler var.

  · Onlar savaş severler. Ve kazanma arzusuyla zulmederler.

  · Haksızca güç sahibi olan kalpsiz zorbalar şiddeti yol edinmişlerdi.

  · Yeryüzünde haksızca paylaştıkları bölgelere şimdi de sahip çıkıyorlar.

  · Halkları öldürerek bastırıyorlar her yere müdahale ediyorlar.

  · Ey seçilmiş kulum Erdoğan onların hırçınlığından dolayı endişelenme

  · Rabbin seninle ve destekçilerinle beraber olacak.

  · İnananlar küresel bozguncuların kudretine bakıp

  · Rabbimiz şu zalimler güçlüler gelişmiş silahlara sahipler.’

  · Biz senin yolunda ölmeye yine hazırız

  · Ama sen bizi kurtar yeryüzünü zalimlere bırakma.!’
  diyecekler

  · Ben de halkıma sahip çıkacağım. Zalimleri ümitsizliğe düşüreceğim.

  · Belaları ardı ardına gönderdiğimizde yüzleri kararacak.

  · Onlar sizi yok etmek isteseler de başaramayacaklar.

  · Buna izin vermeyeceğim. Dünyayı da ahireti de onlara bırakmayacağım.

  · Neden öldürüyorlar Tanrı’ya inananları

  · Tanrıya boyun eğenleri O’na sadık kalanları neden bombalıyorlar

  · Yeryüzüne sahiplenenler hukuksuzluk ettiler.

  · Bile bile hakkı inkar ettiler ve zulmü seçtiler.

  · Tanrı adını kullanarak dünya için yarıştılar.

  · Yönetimlere bırakmayan zalimler azabı hak ediyor.

  · Tüm ordularımı seferber edeceğim. Ordularım her yere girecek

  · Halkıma yok etmek isteyenlere bir daha fırsat vermeyeceğim.

  · İnançsızların kalpleri mühürledim şimdi canlarını alacağım.

  · Acı içinde sırtlarına vurarak ruhlarını çıkaracağız .

  · İnançsızları yakalayacağız. Ölümler dalga dalga yayılacak

  · En küçük canlılarla büyük bir salgın başlatacağız.

  · Kafirlerin grup grup öldüğünü gördüğünüzde şükredeceksiniz.

  · Onlar Allah’ın karşısında ve yanlış yolda olduklarını anlayacaklar.

  · Artık geri dönüşü olmayacak neredeydiniz bu zamana kadar;

  · Yeryüzünü kaosa çevirip insanları öldürüyordunuz.’ Diyeceğiz.

  · Hadi o tabi olduğunuz şeytan sizi kurtarsın.

  · Hani güçlüydünüz ve kimse sizden hesap sormazdı.

  · Yaptıklarınızdan dolayı tadın azabı.!!’ diyeceğiz.

  · Ve kafirlerden kurtulan olmayacak.

  · Sadece inananlar kurtarılacak ve hepsini özenle koruyacağız.

  · Biz herkesin niyetini de kimlerin sağ kalacağını da iyi bilenleriz.

  · Yaşamı pahasına Tanrı’ya yönelen yaşamı hak edecek.

  · Geçmiştekiler de gelecektekiler de bugünün şiddetini duyacaklar.

  · Ey melekler geçmişe haber götürün

  · İnsanlığın sonunda neler yaşanacağını bilsinler.

  · Bir kulumuza ‘Kalbi güzel Daniel’e’ gidin.

  · İnsanlığın başlangıcını ve sonunu sezinlesin

  · Tanrının senaryosunu keşfetsin ve bugün olacakları anımsasın

  · Ey Daniel söyle öncekilere: ‘Tanrı’nın büyük bir kral olduğunu.’

  · Münadi sende sonrakilere duyur ‘Tanrı’nın krallığını.’

  · Ne imiş Tanrı’ya karşı durmak yasalarını çiğnemek

  · İnsanlığa zarar vermek ve inanan halkını yok etmek
  · Münadi: yeni değil bilinen ayetleri ‘oku’ diye Rabbin sana ilminden verdi.

  · Tüm kitapları destekleyen haliyle ‘yaz.’ Dedi.

  · Duysunlar insanlığın sonunu ve yaşananları
  · Yeryüzünün gerçek tarihini ve gizlenmiş bilgileri açığa çıkartacağız.

  · Ve her dinin Allah’ın evrensel dinine çıktığını görecekler.

  · Farklı değil geçmiş tekrarların aynısı yaşananlar.

  · Biz ‘Cennet halkının sayısını arttırmak için tekerrürler.’ yarattık.

  · Ey insanlar: ‘Biz zulmeden olmadık ama onlar zulmediyorlardı.’

  · Davetlerimize uyarılarımıza öfkeleniyorlardı.

  · Tanrı ahlakından nefret ediyorlardı.

  · Her gelen doğrucu kullarımızı öldürdüler.

  · Yaşama taptılar zulmü eğlence edindiler.

  · Amaçları hazcılıktı; dinleri yasasızlıktı.

  · İnananlara olan zulümleri sürekli arttı.

  · Onlar azabı gerçekten hak ettiler.

  · * * * * * *

  · Tahtta oturan büyük kral benim

  · İşte geldim ve her şeyi yeniliyorum.

  · Önceki düzeni ortadan kaldırıyorum .

  · Ademoğlunu biz yarattık ve biz koruyacağız.

  · Yeryüzünde bastırılmış iyiler ve mazlumlar;

  · İnanan halklar artık kurtuluşa erecek.

  · Ey münadi inananlara söyle rablerine dua etsinler.

  · Rabbimiz zalimler topluluğuna karşı tarafından bize nusret ver.’desinler.

  · Ben sesinizi duyacağım ve imdadınıza yetişeceğim.

  · Görsünler her şeyi kuşatan Rab olduğumu

  · Mazlumlara şefkatimi inananlara nasıl düşkün olduğumu.

  · Ey inananlar korkmayın Rabbinize güvenin

  · Onların silahları varsa sizin de Rabbiniz var.

  · Erdoğan’a karşı küresel birliktelik kuranlar

  · Önceki kavimler gibi ‘Yok ederek kurtuluruz bunlardan.’ dediler.

  · Savaş için birliklerini hazırladıklarında

  · Bizim birliklerimiz saldırıya geçmiş olacak

  · Ahlaksız ve azgın bir kavme karşı

  · Bizde onlara: ‘Yeter artık uzak olsunlar’ dedik.

  · Zalimler topluluğu için ‘Yok olup gitsinler.’ dedik.

  · Ölümcül salgın hastalıklar göndereceğim onlara.

  · Haşerelerle sıtma ve taun ile dehşet saçacağım.

  · Bozgunculara destek veren halkları kılıçtan geçireceğim.

  · Bakın nasıl bölük bölük yerlere seriliyorlar.

  · Ölümler bir anda ve topluca görülecek

  · Ey iman edenler sizlere dokunmayacağım

  · Hafif bir nezle ishal ve ateş ile atlatacaksınız.

  · Kulum Erdoğan seninle alay ediyorlardı.

  · Siz de onların kokuşmuş cesetleriyle alay edeceksiniz.

  · Rabbinizin azabı pek dehşetlidir. Acılıdır ve aşağılayıcıdır.

  · Gördünüz mü Rabbimizin varlığını ve kudretini’ diyeceksiniz.

  · Doğruluğa ve barışa yanaşmıyordunuz bizimle uğraşıyordunuz.’

  · Siz bu azabı hak ettiniz.’ diyeceksiniz.

  · Cesetlerinin kokusu yayılacak sıkıntı ve zarar verecek.

  · Dua edeceksiniz bana‘Rabbimiz bizi kurtar.’diyeceksiniz.

  · Yağmurla temizleyeceğim sellerle süpüreceğim tüm pislikleri

  · Tanrıya düşmanlık edenler ne kadar zalimdi bir bilseniz.

  · Yaptıklarından dolayı azabım zalimlere hak oldu.

  · İnananlar ile alay edenleri tek tek yakalıverdik.

  · Ey inananlar ailenizden ve çevrenizden ölenlere üzülmeyin.

  · İnanmayan ve asi olanlar; ne ailenizden ne de sizdendir.

  · İnançsızlar yüzünden insanlar sıkıntı ve kaos yaşıyordu.

  · Onlar İblis’in yolunu izliyordu ve insanlığa zararlıydılar.

  · Onlar İblis’in ailesiydi yüz çevirin onlardan.

  · Peygamberlerin ailesinden de iblis’e uyanlar çıkardı.

  · Peygamber de olsalar yakınlarını kurtaramadılar.

  · Sevineceksiniz övgüler dizeceksiniz Rabbinize.

  · Kurtardın yeryüzünü şu zalimlerden diye.

  · Ey insanlar hiçbir şeyin kendi elinizde olmadığını anlayacaksınız.

  · Benden korkup sakınacaksınız.

  · Her şeyi idare eden Rabbinize yöneleceksiniz.

  · Temiz ve aydınlık bir yeryüzü sabahına erişeceksiniz.

  · Yeryüzünü Salihlere varis kılacağım.

  · Ben galip geleceğim ve inananları yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacağım.

  · Sonunda Erdoğan’ın Allah’ın yönettiği bir kul olduğunu anlayacaklar.

  · Ama o gün Erdoğan eceliyle vefat etmiş olacak.

  · gün yeryüzünde insanlar ağlayacaklar ve gönderildiği için Tanrı’ya şükredecekler.

  · ‘Allah’tan başka ilah yoktur Erdoğan onun hizmetkarıdır.’ Diyecekler.

  · Ve insanlar onun kurduğu yeni düzenin ardından gidecekler.

  · Tanrı’nın krallığı böylece kurulmuş olacak ve egemenliği sona kadar sürecek.
  Çupakabra, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Allah sizi bildiği gibi yapsın. Erdoğan'ı peygamber ilan edin.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  · Recep Tayyip Erdoğan beklenen İsa’dır İnsanlığın kurtarıcısıdır.

  Off gülmekten karnıma ağrılar girdi.

  RTE'ye öylesine tapıyorlar ki bulsalar adına gökten zembilli kitap indirecekler.

  Sizi Kuran'ı Kerim'e davet ediyoruz.

  Enam 57:
  De ki: Şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Siz ise onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz (azap) benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah’ındır. O hakkı anlatır ve O doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

  Maide suresi 44. ayette de Allah bizleri uyararak bakın ne söylüyor?

  (Kim Allah’ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.)

  Nisa 58: Allah size mutlaka EMANETLERİ EHİL OLANLARA VERMENİZİ ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitendir; her şeyi görendir
  Can, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Mayalar m.ö de kaldı. Tayiple kehanetlerin ne ilgisi var? Ayrıca kehanetlerin yalan olduğunu 21 aralık da gördük. Gidin başka zavallıları kandırın. Yazık size..

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Beyin özürlüler.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş