Arkadaşlar bir kaç farklı kaynaktan araştırıp hazırladım. Fazla tatmin olmasamda paylaşmak istedim... Bazı yerlerde tekrar aynı şeylerden bahsediyor olsa da okunmaya değer diye düşünüyorum iyi okumalar...

Çin'in xi'an kenti yakınlarında Uygur medeniyrtinden kalma piramitler bulunmaktadır fakat bu piramitlerin üzerine belli olmasınlar diye yaprakları dökülmeyen ağaçlar ekilmiştir tabiki sebebide Çin tarihi ile yakında ilgi ve alakası bulunmayan bu piramitlrin ortaya çıkmasını engellemek aslında bilen tarihçiler biliyor velakin Çin yönetimi bu eserlerin varlığını bilen kişilerin çoğalmasını istemiyor.

Baştada belirttiğim gibi çinlilere ait değil bu pramitler eğer onların olsaydı şimdiden tertemiz hale fetirip turizm rant ve gelirleri elde etme yolunda reklamlar yapıyor olurlardı asıl korku Uygur Türklerinin varlığı ve o piramitlerin Uygur Türk tarihine ait olması.Ve bu piramitler içinde bir piramit varki beyaz piramit olarak adlandırılıyor özelliği ise dünyanın en büyük piramiti olması ama tarih kaynaklarındada en büyük piramit olarak geçmiyor çünkü yapı Uygur Türk'ü nün yapısı ve hala çin yönetimi tarafından gizlenmekte.

Şimdi piramitlerini sadece insan gücüyle ve ilkel inşaat araçlarıyla yapıldığını ileri sürenler büyük bir yalana ortak olmaktadırlar kanıtlar bu iddanın yalan olduğunu göstermekte İşte o yalanda insanların mağaralarda avcılık toplayıcılık yaparak ve daha sonra sırasıyla maden devirlerini yaşayarak günümüz teknolojisine ve yaşam standartına kavuşmuş olduğu yalanıdır aslında Uygur Türk devleti teknolojinin bizim şuan yaşadığımız devirdende ileri olduğu batık Mu adasının dolayısıyla Mu medeniyetinin kolonisi dir.

Mu kıtasında oluşturulmuş olan medeniyetin teknolojik olarak bizden ileri oldukları kesindir çünkü hala mısır piramitlerinin dahi nasıl yapıldığı mağara hikayeleri anlatan arkeolog ve tarihçiler tarafından isbat edilememiştir.Gerek Uygurlara ait piramitlerde gerekse mısırlılara ait piramitler Mu medeniyetinden göç edip Hindistan'dan Türkistan'a yayılan insanların imzası vardır alttaki resim Mu'dan yapılan göçleri göstermektedir.

Eski Mısır tarihindede ünlü bilge Osiris vardır ki bu kişininde Atlantiste eğitim aldığı ve daha sonra Mısıra gelerek bir takım reformlar yaptığı bilinmektedir.Mısır insanı piramitleri kenti mimari birikimlerin sonucu mu yoksa ithal mi olduğu bundan sonra yapılacak tarafsız tarihçilerin araştırmalarına bağlıdır Uygur ve Mısır piramitlerinin yüksek bir teknolojiyle yapılmışolduğu açık ve gerçektir

Bu söylediklerimi kavraya bilmek için meteryalist tarih kitaplarının mağara hikayelerinden kurtulup araştırma yapmak gerekir

Türk Piramitleri (farklı bir kaynaktan)


Piramit denilince aklımıza her zaman Mısır Piramitleri gelir. Ancak Mısır piramitlerinden binlece yıl eski piramitler Orta Asya’da mevcut. Biraz daha açalım konuyu;

Eğer biraz dünyanın tarihsel gelişimi ile ilgili bir şeyler okuduysanız efsanevi Mu Kıtasını biliyorsunuzdur. Asya ile Amerika arasında olduğu varsayılan bu iki Avustralya büyüklüğündeki kıta’nın sular altına gömüldüğü rivayet edilmekte. Hatta Atatürk’ün “Türklerin anavatanı” isimli bir araştırma için bir tim hazırladığı ve Mu Kıtasını araştırmak için bu timi görevlendirdiği bile söylendi. M.Ö 70 000‘li yıllardan söz ediyoruz ayrıca. İşte tahmini olarak 64 Milyon insanın yaşadığı bir coğrafya olan Mu Kıtası ilerleyen zamanlarda diğer kıtalarda da koloniler kurmuşlardır. Bu kolonilerin en ünlüsü şüphesiz ki Büyük Uygur İmparatorluğu…

Uygur İmparatorluğu dediğimizde aklınıza o ilk yerleşik hayata geçen uygurlar gelmesin sakın. Zira o yerleşik hayata geçen uygurlar M.Ö 1000‘li yıllarda yaşamışlardır. Biz burada 70 000‘li yıllardan bahsediyoruz.

Büyük Uygur İmparatorluğu konusunda ayrıntılı çalışmalar yapmış olan James Churchward bu büyük imparatorluğun bir haritasını bile yapmış. Haritada bu imparatorluğun sınırları Avrupa içlerine dek sokuluyor. İşte bizim piramitlerin hikayesi de burada başlıyor.

Yazımızın en başında gördüğünüz piramit Çin’in Xİ’an şehrinin 100 km. güneybatısında bulunuyor. Bu piramit dünyanın en eski ve en büyük piramidi. Peki nasıl oluyorda böylesine bir piramit yıkık dökük halde… Ve nasıl oluyor da bu piramidin önemi ortadayken dünya onu çok az tanıyor… Cevabı ise çok ilginç;

Bu piramitler Çin hükümetinin baskısı yüzünden 1945 yılına kadar dünya kamuoyundan saklanmış. İlk çekilen fotoğrafı yukarıda gördünüz zaten. 1994 yılına kadar çok az görüntü alınabilmiş bu piramitlerden. 1994 yılından sonra ise “belli ölçüde” resim çekilmeye başlanmış ancak halen piramidin çevresine yaklaştırılamıyorsunuz. Çünkü bu piramidler Çin kültüründen değil!

Bu piramidlerin Büyük Uygur İmparatorluğu’ndan kalmış olduğu sanılıyor. Bu da o piramidlerin önemini katlarca artırıyor. Ve en an alıcı nokta; birçok tarihçiye göre bu piramidler Türk kültürünün eseri!

Aslında bu iddia doğru olabilir yada sadece bir komplodur. Geçen aylarda ünlü Metal Fırtına serisinin 4. kitabı çıktı. Orada da bu konu işlenmişti. Bu büyük piramitteki hitabelerin dünyayı değiştirebilecek bilgiler taşıdığı iddia edilmekte!

Çin hükümetinin bu piramidleri saklamak için yaptıkları ise şimdilerde bilinen şeyler. Piramitlerin üstünü toprak ile örtüp her mevsim yeşil kalan ağaçlar dikmeleri mesela. Ama benim dikkati çeken bir diğer nokta Çin hükümetinin bu piramidleri yok etmeyişi. Yani onları gizliyorlar ancak yok etmiyorlar…

Aslında Türk tarihi daha nice bilinmeyenlerle dolu. Daha geçen günlerde Güney Amerika’da Uygur harfleriyle yazılmış yazıtlar bulundu. Avrupa’nın birçok noktasında binlerce yıllık türk kalıntıları çıkarılmakta…

Çin ve Türk Piramitleri (bir başka kaynak)

ÇİN’DE piramit var mıdır? Evet. Aslında dünyadaki en büyük piramit 300 metre yüksekliğinde olduğu tahmin edilen Xian’daki “Beyaz Piramit” tir. Bu yükseklik Mısır’da bulunan ve yaklaşık 157 metre olan Büyük Piramit’in iki katıdır. Beyaz Piramit on altı piramitten oluşan bir kompleksin en büyük parçalarından biridir ve Çin’deki “yasak bir bölge”dedir. Bazıları bu yasak bölgeye yakın bir askerî üs olduğundan şüphelenmektedir. Fotoğraflardan da görebileceğimiz gibi eğer bu piramitler tamamen topraktan yapılmadılarsa toprakla kaplanmış gibi görünmekteler. Bu piramitlerden birinde piramitlerin toprak kaplı taş yapılar olduğunu gösteren taş bir giriş vardır. Bazıları Orta Amerika’daki piramitler gibi düz bir tepe yapısına sahiptir. 5000 yıllık oldukları tahmin edilmektedir çünkü 5000 yıllık Çin metinlerinde onlara atıfta bulunulmaktadır. Çin’deki Beyaz Piramit 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikalı pilot James Gaussman tarafından gözlenmiştir. Hindistan’dan Chungking’e malzeme taşıyan pilot bir uçuştan dönerken motorlarından biri arızalanmış ve benzin depolarının donduğunu sanarak daha alçak bir irtifaya inmeye karar vermişti. Çok dikkatli olmak zorundaydı çünkü tüm bölge dağlık ve tehlikeli arazilerle kaplıydı.

Bu dağlardan sakınmak için yan yattığında büyük düz bir vadiye gelmişti. Tam önünde sanki ****lden yapılmış gibi parlayan devasa bir piramit vardı. (Gize’deki Büyük Piramit’te olduğu gibi kireçtaşı kaplama doğru açıdaki güneş ışığında parlayabilir.) En dikkate değer şey piramitin tepe taşıydı. Gaussman bunun kristalden yapılmış olduğunu düşünmüştü. Piramidi üç kez turladı ve üssüne doğru yöneldi. İstihbarat raporunda piramidin çevresinde hiçbir şey görmediğini belirtmişti: “Çıplak arazi içinde büyük bir piramit duruyordu. Onun çok eski olduğunu tahmin ettim.” Raporunu şu soruyla bitirmekteydi: “Onu kim inşa etti? Neden inşa edilmişti? İçinde ne var?” Alman araştırmacı-yazar Hartwig Hausdorf bölgeyi bizzat ziyaret etti ve piramitlerle ilgili burada gördüğümüz fotoğraflar da dahil birçok materyal topladı. Edgar Cayce’nin okumaları insanların bir zamanlar tek bir dil konuştukları ve çok uzaklara seyahat edebildikleri bir çağdan bahseder. Bu okumalarda Mısırlı yüksek rahip Ra Ta’nın Çin ve ilgili diğer bütün bölgelere yaptığı ziyaretlerin nasıl gerçekleştiğinden söz eder.

Belki de Ra Ta piramit yapma sanatını yolculukları sırasında gittiği yerlerdeki halklara da öğretmişti. Piramitlerden arta kalanlar dünyanın her yanında bulunabilir: Mısır Orta Amerika (burada diğer bölgelerden daha çok piramit vardır) eski Fransa Orta Asya Polinezya Peru ve tarih öncesi Mississipi Vadisi’nde hatta belki de Mars’ta bile. Mısır’daki firavunlar dönemiyle neredeyse çağdaş sayılabilecek zamanlarda (M.Ö. 2852 - 2206 arasında) Çin’de yarı mitolojik “Beş Kral” hüküm sürmüştü. Bu uygarlık altın ve yeşim zengini gelişmiş bir uygarlıktı; ipek ve gıda bolluğu içindeydi. Bununla birlikte İskenderiye’nin büyük kütüphanesinin kaderini takiben İmparator Chin Shin Huang M.Ö. 212’de kadim Çin’le ilgili bütün kitapların ve edebî eserlerin yakılmasını emretti. Büyük kraliyet kütüphanesi de dahil bütün kütüphaneler yok edilmiş ancak bazı metinler mağaralarda ve manastırlarda saklanmıştı. M.S. 100 yılında Wang Tao-Shih isimli Taocu bir rahip bir dizi mağarada yer alan kütüphaneleri bulmuştu. Bu metinler kadim zamanlardan ve “Anavatan Mu” denilen bir yerden söz etmekteydiler.

Edgar Cayce Mu’nun Lemurya’nın diğer adı olduğunu birçok kere ima etmişti. Bulunan bir elyazması parçasında Atlantis ve Mu’nun battığı Pasifik Okyanusu’nu gösteren kadim bir harita yer almaktadır; bu kıtaların sulara gömülmesinden sonra sağ kalanlar tarih öncesi zafer dolu bir çağın geride kalan son kayıtlarını Mısır’a Çin’e Yukatan’a ve başka yerlere yolculuk yaparak götürmüşlerdi. İşte bugün yeniden keşfetmeye çalıştığımız da o çağın kadim bilgeliğidir.

ALINTIDIR..