Alexandre Chuvyrov ve asistanı Çinli Huan Hun Başkırdistan'ın devlet üniversitesinde fizik ve matematik kürsüsünde hocadır. 1995 de Çin’den Sibirya ya ve Urallar’a göç olup olmadığını incelemeğe karar verirler.

Başkırdistanda’ki araştırmaları esnasında çok eski yapılmış bir çok el yapması ve taş basma resimler bulurlar. Bu resimlerin kenarlarında eski Çince yazılmış izahlar vardır. Resimlerde eski ticaret anlaşmaları tüccarların ve sanatkarların ölüm ve doğumlar anlatan resimlerdi buda açıkça onların düşündüklerini doğruluyordu.

İncelemeleri sırasında Başkent UFA vilayetinin valilik makamı arşivlerinde 18 asırdan kalma bir not bulmuşlardır. Bu notta Chandar köyü yanında bulunmuş olan 200 adet üzeri kazılmış taş tablet bulunduğunu ve bunların üzerindeki kakmaların çok değişik olduğu belirtiliyordu. Ayrıca yine 17 ve 18 asra ait yazıtlarda birkaç Rus Bilimsel heyetinin Ural’da 200 yakın kazılmış beyaz tabletler incelediklerinden bahis etmekteydi. Daha başka yazılarda ise 20 yüzyıl başlarında bu tabletlerin arkeolog A. Schmidt tarafından da incelendiği belirtilmekteydi.

1998 de Prof. Chuvyrov ve ekibi bu tabletleri araştırmaya başlamışlar fakat hiçbir netice bulamayınca bunun bir efsane olduğuna inanmak üzereymişler ki 21 Temmuz 1999 da mahalli Tarım komisyonu ve derneği başkanı Vladmir Krainov Prof. Chuvyrov’a aradığı tabletlerin kendi evinin bahçesinde gömülü olduğunu söylemiştir. Hatta bunların A. Schmidt ‘in geldiğinde kaldığı ve kendi babasına ait bir ev olduğunu bildirmiştir.

Bir hafta sonra Dashka Taşını gömüldüğü yerden çıkarmak için çalışmalar başlamıştı. Dashka ismini de Prof. Chuvyrov’un taşın çıkarılmasından bir gün evvel doğmuş olan kızının ismi konmuştur. Taş incelenmek üzere Ufa Üniversitesine gönderilmiştir.

Taş gerekli temizlikler yapılıp ortaya çıkınca bütün bilim adamları şaşkınlık içinde kalmışlardır. Bu taş üç boyutlu bir haritaydı

Bu Taşın boyutları :

1m 48 Yükseklik

1m 06 En

16 cm Kalınlık

Üç katmandan yapılmıştır :

Temeli 14 cm kalınlığında dolomite.
İkinci katmanı ( En enteresanı ) üzerinde resmin hak edildiği – kazıldığı diopside

Taşından ama onun nasıl bir teknikle işlendiği hala bilinmemektedir

Üçüncü katmanı 2 mm kalınlığında Kalsiyum Porselen den yapılmıştır. Ve haritayı dış etkenlerden korumaktadır .

X şualarından geçirildiğinde suni bir maddeden yapılmış olduğu ortaya çıkmıştır.

Bu taşın özel ve son derece yüksek teknolojisi olan aletlerde işlendiği ve bunun insan elinden çıkmadığı belirlenmiştir Bu taş tek bir parça olmayıp 3.40 m x 3.40 m büyüklüğünde bir “yazboz “’un parçası olduğu tespit edilmiştir.Bunun Benzer 4 parçası daha olduğunu ve onlarında en kısa zamanda bulunacağını Prof. Chuvyrov ümit ettiğini bildirmiştir.

Başkır’ın topografisi birkaç milyon senedir pek değişmediğinden bir araştırma neticesinde bu haritanın Ufa dağı ve onun etrafındaki vadinin üç boyutlu ara vadileri akarsuları küçük tepeleri belirten haritası olduğu anlaşılmıştır.

Haritada kullanılan ölçüm 1:1.1km dir ve büyük bir doğrulukla civardaki dağlar vadiler akarsular üç boyutlu olarak kazınmışlardır.

Daha da şaşırtıcı olanı civardaki nehir ve derelerden ayrı olarak bir de büyük bir sulama kompleksinin belirtilmiş olmasıdır. Bu kompleks iki kanal sistemi 500 metre genişliğinde 12 baraj yine 300 ile 500 metre genişliğinde 10 km uzunluğunda ve 3 km derinlik her biri için.

Bu barajların yapımı sırasında 10 arkasında 24 sıfır ( 10.000000000000000000000000) metre küp toprak hafriyatı gerektirmiştir. Bununla mukayese edersek Volga kanalı ve Don kanalı sadece bir küçük dere gibi kalmaktadırlar. Bu Suni nehrin başlangıcı bugünkü Belaya nehri olduğu anlaşılmaktadır.

Bilim adamları ilk önce bu haritanın eski Çinlilere ait olduğunu düşünmüşler zira üzerinde Çin yazısı gibi yukarıdan aşağıya yazılmış yazılar mevcuttu. Fakat bütün uğraşılara rağmen bu işaretler çözülememiştir. Ancak Prof. Chuvyrov bu işaretlerin haritanın gösterdiği mevkiinin enlem ve boylamları olduğuna inanmaktadır .

İlk zamanlar Prof. Chuvyroy ve ekibi bu haritanın tarihinin 3000 sene evvelinin olduğunu düşündüler ancak araştırmalara derinleştikçe radyo karbon tarihlemesi ve taşın içinde bulunmuş olan iki deniz mahluku kabuğunun bu tarihi bir tanesi 50 milyon sene eskiye diğeri ise 120 milyon sene eskiye kadar götürmüştür.

Ayrıca başka yönde yapılan bir araştırma neticesinde ise bu haritanın manyetik kutbun François Joseph Adalar grubunun yöresinde bulunduğu devirde yapılmış olduğuna kanaat getirdiler buda bugünden 120 milyon sene evvel demekti
Halen Amerika Wisconsin’de bulunan Tarihi Kartografi Merkezinin ilk araştırmalarına göre bu harita ancak havadan yapılmış çizim veya resimler sayesinde yapılmış olabilir. Bunun da uydu dan alınmış tam detaylı resimler olması gerektiğini bildirmişlerdir.

Araştırmalar 2010 senesinde kati neticeyi verecek şekilde bitecektir.

Diğer açıklanması gereken mevzuda bu haritayı yapanların yaşadıkları devirde gerek denizden gerekse karadan yolculuk edildiğine göre hiçbir emare yoktur. Zira haritanın hiçbir yerinde karayolu ve denizden veya nehirden deniz yolu olduğunu gösteren bir detay bulunmamaktadır.

Prof. Chuvyroy bunun sebebi sorulunca şu enteresan cevabı vermiştir.“ Ben OVNİ ve UFO’lardan bahsetmeyi pek sevmem. Bunu yapanların Uzay varlıkları olduğunu
düşünmektense ben bu haritaya “ Yaratanın Haritası “ diye isimlendirmeyi tercih ederim . “ demiştir

Alıntı.