Hıristiyan Şeytanı'na inancın gereği olarak yapılan tören ibadet...

Onyedinci yüzyılda yaygınlaşan şüphecilik ve inanç arasındaki "gerilim" ; bir taraftan hıristiyanlığa inançsızlığı diğer taraftan şeytan'a inancın ibadet biçimi olan "kara ayin"i ön plana çıkarmıştır.

Şeytan'a tapım ve kara ayin bilinçdışı rahatsızlıklarla ve özellikle cinsel sapkınlıklarla ilişkili ortamlarda boy verip gelişti: 1680 de bir grup rahip;

ayin dualarını siyah mumlar tarafından çevrelenen çemberlerin ortasında yere uzanmış çıplak kadınların vücutlarının üzerinde okumak

kilise topluluğunu kadınlarla çiftleşerek yönetmek

kilise sunağında cinsel birleşme ayinleri yapmak

hayvan kurban etmek

çocukları öldürerek kanlarını afrodizyak yapımında kullanmak

Aşai Rabbani ayinini kirletmek

çocuk kanıyla vücut salgılarını kutsal kadehin içinde karıştırmak

şeytan çağırmak ve onunla yazılı bir anlaşma imzalamak eylemleri ile suçlandılar. Bu türden "kara ayinler" nüfuzlu kişilere de uzanınca yasaklandı. Çok sayıda kişinin "cinayet" suçlamasıyla idam edilmesinden sonra Kral 1682'de soruşturmayı durdurdu ve idam uygulamasına son verdi.

Herşeye kolayca inanılan onyedinci yüzyılın bir ürünü olan "kara ayin" ondokuzuncu yüzyılın snop yazın çevreleri tarafından yeniden canlandırılmaya değin tarihten silindi.

Alıntı....