Tanrıların Doğduğu Yer : Ulusal Antropoloji Müzesinde

İnsanların Tanrılaştığı Yer : Graham Hancock

Tanrıların Ortaya Çıktığı Yer : Gerald Messadie

Farklı çevirileri olan Teotihuacan Mexico ‘nun 40 km kuzeydoğusunda bulunur ve 30 km alanı kapsar.

Klasik Arkeologlar tarafından İ.Ö 150’ lerde kurulduğu söylenen şehirle ilgili İ.S 650’lerde çöküş 750’’lerde sebebi bilinmeyen şekilde terkedilmiştir. Döneminin 6 büyük şehrinden biri olan Teotihuacan farklı kültürlerin bir araya geldiği astronomi ve din merkezidir.Kuruluşuyla ilgili Klasik Arkeolojinin İ.Ö 150 tarihlemesine karşın Bölgede bulunan Cuicuilco’nun aktifleşmesi ile çevreye saçtığı lavlar piramitlerden birinin basamaklarının lavlarla kaplanmasına sebep olmuştur.Bu patlamayla ilgili olarak Jeologların ortak tarihlemesi İ.Ö 5000 ‘dir.

Bölgede yaşamış bir çok kültür bulunmaktadır.Bunlardan bir parçasındada Aztek’lerin yaşadığı kesindir.Aztekler piramitleri doğru yorumlayamamışlar bugün bile hala kullanılan Güneş ve Ay piramiti isimlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır.Halbuki piramitler Ouetzalcoatl – Tezcatlipoca karşılaşmasını temsil etmektedir.Doğu tarafındaki 24 m yükseliğindeki 6 basamaklı Quetzalcoatl piramiti bulunur.

En etkıleyıcı yapı olan guneş piramiti 13 ağustosta guneşın yerleştıği pozısyon olan 15 buçuk derece kuzey batıya yönlendırılmışken ölüler bulvarı caddesine 15 buçuk derece kuzey doğudan 15 buçuk derece guney batıya uzanır.

Güneş Piramiti Teotihuacan antik kentinin görünümüne hakim dünyanın en büyük üçüncü piramitidir.Temel çevre olarak Mısır Büyük Piramite çok yakın değerdedir.Yükseklik olarak yarısı kadardır.

Yükseklik için temel çevre ve oranı :

Büyük Piramit Güneş Piramiti
6.2800001….: 1 6.2800001…: 1 12.56071….:1 12.56071
2 x Pi için 6.2831853 4 x Pi için 12.566371

Şehrin kuzey başında ana eksen üzerine ana anıt olarak kurulmuştur. Önünde 5 katmanlı platform bulunur.

Alıntı.