Başkenti Susa olan Elam Pers körfezinin kuzeyi ve aşağı Dicle arasında kalan kabaca bugünkü iran'la sınırlayabileceğimiz bölgedir. Elam'ın eski dönem tarihi de Sümer ve Akkad uygarlıklarının tarihleri ile çağdaştır. Yüzyıllar boyu Batı Asya'nın önemli krallıklarından biri olarak hüküm süren ve M.Ö. 640 yılında Asur imparatorluğu tarafından tarih sahnesinden silinen Elam'ın yazı tarihi deilginc süreçlerden geçmiştir.Proto-Elam olarak adlandırdığımız Susa'da ortaya çıkan yerli piktografik yazının tarihi Uruk tabletleri kadar eskidir. Metinler Uruk'taki çağdaşları ile yapılan karşılaştırmalar sonucunda kısmen okunabilmiş ancak dilin özellikleri ve piktogramdan hece yazısına doğru bir geçiş tam olarak saptanamamıştır.

Akkad hanedanı döneminde Susa katipleri bir süre Sümer yazısını kullandılar ancak çok geçmeden Elamlı bir istilacı olan Puzur - Insusinak Proto-Elam özelliklerine dayanan yerli bir yazı üretti. Çok az deşifre edilebilen bu yazının da ömrü çok kısa olmuş ve bundan sonraki 600 yıl süresince sadece 4 metin dışındaki bütün belgeler Babilce yazılmıştır.

Orta Elam döneminden itibaren ise tekrar Elam dilinde yazılan çivi yazılı metinlerin başladığını görüyoruz. Bu dönemde Babil'den kısıtlı sayıda işaret alınarak fonetik Elam-ca kelimeler logografik olarak ifade edilmiştir. 80'den fazlasının hece işareti olduğu bu yazıda toplam karakterlerin sayısı 113'tür.

Elam dilinin akrabaları da saptanamamıştır. Hem dil hem de kullandıkları çivi yazısı sistemi hakkındaki bilgilerimiz Babilce ve Eski Persçe ile birlikte yazılmış üç dilli Ahamenid sülalesi yazıtlarıyla belli ölçüde artmaktadır. Bu dillerin yardımıyla kabaca bir gramer ve kelime haznesi oluşturulabil-mesine karşılık lengüistik (dilbilimsel) değeri diğer dillere oranla çok daha az bilinir. Batı Iran bölgesi dışında fazla önem ve yaygınlık kazanmayan bu dille günümüzde uğraşan bilim adamlarının sayısı da oldukça azdır.

Alıntı