Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart İskenderiye Kütüphanesi

  “Bilinende sınır vardır bilinmeyende sınır yoktur. İnsan aklı anlaşılmazlığın engin okyanusunda barınacak bir ada sağlar. Her kuşağa düşen iş bu okyanustaki adaya biraz daha toprak katarak büyütmektir.” T. H. Huxley

  Tarih işaret parmaklarını ileri uzatıp birbirlerini gösteren ama hiçbir zaman sorumluluğu üstlenmeyen farklı kültürlerin birbirlerinin birikimlerini yaktığı küller üzerinde her yıkımda daha da kadim bilgi birikimini azaltarak süre gelmiştir. Kitap ve onun sunduğu bilgi dogmanın hıncından insanlık tarihi boyunca kurtulamamıştır. Her topluluk kendi işine gelen bilgiyi kabul etmiş kurduğu sisteme en ufak bir tehlike oluşturabileceğini hissettiği bilgi ve kaynağı kurutmak için büyük bir hızla harekete geçmiş ve tüm birikimi hatta o birikime yakın olan insanları dahi yakmaktan çekinmemiştir. Kendince kendi çıkarları doğrultusunda dünyaya hizmet eden bu insana benzemez yaratıklar yüzyıllarca her toplumda inlerinde yaşamaya devam etmiş vakti gelince meşalesi ile ortaya çıkıp eserleri ve sahiplerini acımasızca yakıp kurutmuşlardır.

  M.Ö. 3. yüzyılda İskenderiye'de kurulmuş olan büyük kütüphane insanlık tarihinde meydana getirilmiş önemli eserlerden biridir. İskenderiye şehri M.Ö. 382 yılında Makedonyalı Büyük İskender tarafından kurulmuştur. Zaman içerisinde fizik kimya tıp astronomi matematik felsefe edebiyat ve fizyoloji bilgilerini içeren binlerce eser Mısırlıların kadim gelenek ve görenekleri ile de zenginleşerek bu büyük kütüphaneyi doldurmuştur. Ayrıca botanik bahçesi ve bir rasathanesi de vardır. Devrin en büyük ilim merkezi olan kütüphanede metinler Mısır’da bol bulunan papirüs üzerine yazılmıştır. “Mısır’a giren her kitabın buraya götürülmesi mecburiyeti varmış. Kitabın burada bir nüshası çıkarılıp sahibine verilir kitabın aslı ise kütüphanede kalırmış. Bir taraftan da yurt dışına gönderilen memurlar başka ülkelerde buldukları kitapları satın alıp getirirlermiş. Böylece o zamana kadar birçok bilime ait dağınık halde ve kaybolmaya mahkûm durumda olan eserler emin bir yerde toplanmış olurmuş.”

  İskenderiye Kütüphanesi Yunan eserlerini Akdeniz Asur Çin Roma Ortadoğu ve Hindistan’daki çeşitli dillerden Yunancaya yapılmış tercümeleri de kapsıyordu. Bulunabilen Yunan İran ve Hint elyazmaları Yunanistan’ın ve Asya’nın bütün bölgelerinden Mısır’a getirilmiştir. “Hatta Yunan yazarı Galen’e göre (M.Ö. 2. yüzyıl) İskenderiye limanına yabancıların girmesi beyana tâbi tutulur ve yanlarındaki kitapların teslimi istenirdi. İskenderiye Kütüphanesinde tahminen 500.000 – 900.000 rulo bulunmaktaydı. Değişik ülkelerden toplanan kitaplar standartlaştırılmış kopya tekniğiyle çoğaltılmış ve konularına göre ayrılmıştı. Kyreneli Kallimakhos kütüphanenin 120 ciltten oluşan sistematik bir kataloğunu hazırlamıştı.” Kütüphanenin önem verdiği yedi özgür sanat şöyledir; Gramer Diyalektik Retorik Aritmetik Geometri Müzik ve Astronomi. Bunların öğretilmesini amaçlayan okullar kütüphaneler her çağda düşünce tarihinde etkili olan akımlara ve düşünsel gelişmelere etki etmişlerdir.

  Kütüphane hem bugünkü manasiyle bir kütüphane hem akademi ve hem de yüksek tahsil veren bir müessesedir. Bu yüzden İskenderiye zamanla ilim âleminin merkezi haline gelip sanatkâr ve bilgin şehri olmuştur. Eski dillerin gramer kurallarını tayin eden lisan âlimleri dünyanın ilk haritalarını çizen coğrafyacılar eserleri sonradan meslekdaşlarına örnek olan şairler ayrı bir felsefe ekolü kurarak insanlığa yeni bir dünya görüşü hediye eden filozoflar şehre şeref vermişler bu şehirden yetişmiş olmakla övünmüşlerdir.”

  “İskenderiye Feneri’ni bile gölgede bırakan kütüphanede günümüz biliminin bazı temellerini atan pek çok felsefeci ve bilim adamı da ya burada araştırma yapmış ya da araştırmalarıyla kütüphaneyi zenginleştirmiştir. Arşimed suyun kaldırma kuvvetini bu kütüphanede yaptığı çalışmalar sonunda keşfederken Eratosthenes dünyanın çapını Euclid ise geometrinin kurallarını İskenderiye ve kütüphanede yaptığı araştırmalarla ortaya koymuştur. Ptolemy ise yazdığı Almagest’i ile kâinatın oluşumu konusunda bilimsel bir çığır açmıştır.”

  Kütüphanenin yakılma teorileri çeşitlidir. İlk büyük yıkımın Sezar tarafından İskenderiye'yi kuşattığı sırada gerçekleşmiş olduğu görüşü çeşitli eserlerde yer almaktadır. Bunun bilinçli bir yıkım değil bir yangın olduğu söylenegelir. Kütüphane M.Ö. 47 yılında Sezar’ın İskenderiye’yi istilâsı sırasında tahrip ve kısmen yağma edilmiştir. Kütüphanenin bir kısmı zarar görmüştür. Geri kalan kitaplar Serapeum Mabedinin kütüphanesine taşınmıştır. Hıristiyanlık resmî din hâline geldikten sonra 391 yılında pagan tapınaklarının imhası sırasında kütüphanenin Bizans’ın Mısır Valisi Theophilos tarafından yıkıldığı en çok dile getirilen görüştür. Theophilos dine yabancı olan bütün kitapları “dine aykırı boş şeyler” olarak ilân etmiştir. İskenderiye Kütüphanesi’ndeki tüm eserler şehrin hamamlarında yaktırılmıştır ve böylece insanlık tarihinin bu bilim ve kültür hazinesi yok olmuştur. Bir görüşe göre bu yıkımlardan geri kalan eserlerin de Hz. Ömer’in “Eğer bu Grek yazmaları Allah’ın kitabı ile uyumlu ise karışmayın yok eğer Allah’ın kitabına ters iseler yakın.” veya “Bu kitaplardaki bilgiler Kuran'a aykırı ise haramdır Kuran'da yazanlarla aynıysa gereksizdir.” emriyle Mısır Fatihi Amr İbnül-As tarafından 639 senesinde yakılarak tahrip edildiği ileri sürülmüştür.

  “Kütüphanenin yıkılışıyla birlikte yok olan kitaplar arasında babilli rahip Berossus'un yazdığı söylenen üç ciltlik dünya tarihi de bulunmaktadır.” İster Julius Sezar tarafından ister 4. yüzyılda İskenderiye'de puta tapanların çokluğuna bozulan Hristiyan İmparator I. Theodosius tarafından isterse Mısır Fatihi Amr İbnül-As tarafından yok edilsin İskenderiye Kütüphanesi’nin damla damla biriktirdiği kıymetli bilgiler zamanla bir okyanus olmuştur ve sonuçta bu kadim bilgelik kaynağı yok olup gitmiştir. Kurtarılabilen sınırlı bilgiler ezoterik sistemlerce kuşaktan kuşağa taşınagelmiştir. Tarihte bu tip kültürel yıkımlar sonrası birbirlerini parmakla gösterenler yüzleri kızararak sorumluluktan hep kaçmışlardır. Bu tip olaylara fanatik taraftar gömleği giyerek at gözlüğü ile bakmak hiçbir sonuç vermeyecektir. “Biz yapmayız onlar yapar” deli gömleği ile hareket edip kesin yargılar vermek yerine tarihin er ya da geç neyin nasıl olduğunu objektif kanıtlarla aydınlatması beklenmelidir.

  İskenderiye Kütüphanesinde yoğun olarak hermetik bilgi mevcut idi. Kütüphanede bulunan eserler için “Jamblichus “Misterler” isimli kitabında son Toth aşığı olarak anılan Mısır’lı Rahip Manethon’nun Hermes-Toth’un 36.525 kitabı olduğunu söylediğini nakleder. İskenderiyeli Clement (M.S. 200) bu eserlerin Eski Mısır dini geleneği ile irtibatını açıkça belirtir ve Hermes-Toth’a 42 kitap atfeder ki bunun 10’u teolojiyle 10’u ritüellerle 2’si ilahilerle ve kralların riayet etmeleri gereken kurallarla 4’ü astronomi ve astrolojiyle ve son 10’u da kozmografya coğrafya ve diğer meselelerle ilgilidir.” Bir görüşe göre putperest sayılarak Mısır’dan göç edenleri Bağdat sarayı kabul etmiştir. Arapların gelişiminin yolu bu göçmen kesimin de yardımı ile sağlanmıştır. Bölgede bir anda ilim ve fende beklenmeyen çıkışlar olmuştur. Benzer sıçrama aynı altyapıyı sağlayan rönesans ve reform Avrupasında olmuştur.

  Kütüphaneler çağlar boyu kör dogmanın hedefi olmuştur. Kitler cehaleti ile gözü dönmüş biçimde koşarak birikime bilgiye kendinde olmayana işine gelmeyene savaş açarak elindeki meşalesini fırlatmıştır. Diğer bir yakma çeşidi ise imparatorlukların krallıkların ve inanç sistemlerinin kendi geleceklerini kurtarmak için doğruluğunu bildikleri bilgiye bilinçli savaşlarıdır. Kitaplar Persepolis’te İskenderiye’de Bizans’ta yakılmıştır. Cengiz Han 13.yy.’da girdiği Bağdat’ta Alamut’ta kitaplardan ısınmıştır. “Katolik Kilisesi 15yy.’da İspanya’daki Endülüs’teki kitaplıkları yok ettirmiştir. Eski Keltler’in onbin kadar eski elyazma ruloları kayıptır. Kumran Yazmaları ise ancak gizlenerek kurtarılabilmiştir. “Çin İmparatoru Qin Şi Huang. M.Ö. 212 yılında pek çok felsefe ve tarih kitabını yakar. Hıristiyanlığın ilk yıllarında Efes'te pek çok eser “tehlikeli” olduğu için yakılır. Ortaçağ'da Avrupa’da nerede ise bulunan tüm kitaplar yakılmıştır. Kilise İncil'in çevirilerine bile tahammül etmemiş ve ateşler hemen yükselmiştir. Nazilerin 1933'de Berlin'de Opera Meydanı'nda yaktığı büyük ateş hafızalardan hiç kaybolmamıştır. Musevi inanç sistemi de tarih boyunca belli aralıklarla en çok eseri yakılanlardan biridir. Birçok Batı dünyasında büyük bir dalga halinde yakılan kitaplardan biri de Amerika'daki çeşitli kiliseler "şeytani" buldukları için "Harry Potter" kitapları olmuştur.”

  “Sibylline Kitapları” kutsal kitaplar onların farklı yorumları muhalif sesler özgür düşünce her daim kibritin ucundadır. 13. yüzyılda Katharlar Katolik kilisenin kampanyasından kurtulamamış kendileri ve eserleri küllere karışmışlardır. 1562 de Maya kitapları meşalenin ucundadır. Aztek kültürünün birçok eseri de İspanyollarca eller avuşturularak ateşe verilmiştir. Martin Luther’in Almanca çeviri İncil’i 1624’te Papanın emri ile ısınma amaçlı kullanılmıştır. Naziler “dejenere” olarak nitelendirdikleri 20.000 eseri ideolojilerine uymadığı için yakmışlardır. Irağın işgalinde de ırak kütüphanesi ve içindeki eserleri büyük ölçüde zarar görmüştür.

  Bilimin insanları aydınlatma ve geliştirme işlevi vardır. Bacon’a göre bilim doğanın özüne yönelmelidir. Kant aydınlanma düşüncesinin kurucu ilkesi olan akıl konusunda şöyle der: “Aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. İşte bu ergin olmayışa insan kendi suçu ile düşmüştür; bunun nedenini de aklın kendisinde değil fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen insanda aramalıdır. (Sapare Aude! Aklını kullanma cesaretini göster!)”

  “Onlar”ın kitaplarını eserlerini birikimini ortadan kaldırıp “kendininki”ni benimsetmeye çalışmak hastalığı yüzyıllardır süregelmektedir. Kitap yakmanın tarihi milattan öncelere kadar gider. Ağzını açıp gökyüzüne bakarak ateşi körükleyenlerin hep bir bahanesi vardır. Din ahlak ırk vs... Kitap yakmak sistematik kitlesel bir sansürdür. “Tarih boyunca insanları boyunduruk altında tutarak onlara hükmetmek isteyenler bilgi belge ve kültür kaynaklarını yok etmekle işe başlamışlardır.” Bilgisizlikle savaşmak ve bilgilenip bu bilgiyi yaymak çok önemlidir. Arşivlerin ve kitaplıkların yakılarak ortadan kaldırılması yoluyla bilgilerin yok edilerek bilgisizlik ve cehaletin getirilmesi amaçlanır.

  Bu yolla bilginin yerine dogmaların konulması sağlanmış; bu da yıkım ve esareti beraberinde getirmiştir.

  Bilgiden korkanlar ve onu kendi menfaatine kullananlar için en büyük tehdit kitlelerin ulaşabileceği bilgidir. Bu edindiği bilgiyi kendi menfaatine kullananlar ya da dogmatik at gölüklüler için kabul edilemezdir. Ezoterik eserler bilimsel eserler felsefefi ve edebi eserler hayata farklı bir bakış açısı verdiği bireye sorgulama düşünme okuma aklını kullanma ve kendi yolunu çizme imkânı sağladığı için yakılacakların başında gelir. Din kullanılır ırk kullanılır ahlak kullanılır toplumların üzerine titrediği en kutsal hangi değerleri varsa onun üzerine oynanır ve hedefe ulaşılır. Binlerce yılın birikimi bir alana yığılıp mümkünse düşünenleri de yakarak tehlikeden günü kurtararak uzaklaşılır. Bu insana benzemezler zaman kazanırlar fakat katlettikleri o yüce insanlar ve onların hayatını verdiği ölümsüz eserlerinin asla ölmeyeceği de onların alınlarına nesiller boyu kazınır.

  Alman yazar Heinrich Heine 1821’de 15. yüzyıl İspanyol istilası sırasında geçmişe dair iz kalmasın ilkel mantığı ile Endülüs'te yakılan kutsal kitaplar için şöyle der: “Kitapları yaktıkları yerde en sonunda insanları da yakacaklar.” Bir yüzyıl sonra Nazilerin yaktığı kitaplar arasında söz konusu yazarın eserleri de vardır...

  Alıntı.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BİLGİ : 57/1 - 8.8.89/20.45

  İskenderiye Kütüphanesi’ndeki 400.000 kitabın yok edilmesi tarafımızdan uygun görülerek uygulamaya konmuştur. Onların yakılmaları için gerekli ilham indirilmiştir; çünkü onlarda bulunan önemli bilgiler o devrin varlıkları ve çalışma sisteminin sonuçlarını ortaya koyan önemli belgelerdi ve bu belgelerin devamı günümüzde çok tehlikeli buluşların yapılmasına neden olacaktı. Ve Dünya’nın sonunu hazırlayacaktı; oysa sözü edilen KIYAMET için henüz erkendi.

  Tüm bilgilerin yeryüzüne indirilmesi gerekmekteydi; zira o bilgilerle son çok yakına çekilecekti. Buna engel olduk ve Dünya Varlığını kurtardık.O bilgilerin bir kısmı hala gizli odaklarda kullanımdadırlar ancak geniş kitlelere maledilmeleri halen tehlikelidir. Bunlar öyle bilgilerdi ki sözgelimi atomun parçalanışı daha o dönemlerde gerçekleşebilirdi. Bu bir örnektir…Dünya’nın ve insanlığın var olagelmesinden bu yana çok değişik yöntemler uygulandı ve birbirini izleyen tamamlayan bilgiler gönderildi. Ancak soyun arınmışlığı aranırken yozlaştığı görüldü. Yozlaşmayla birlikte bilgilerde de daha doğrusu bilgilerin özümlenmesinde ve yansıtılmasında da yozlaşmalar ortaya çıktı. Sözgelimi güçlü telepat soy giderek zayıfladı. Bugünün insanının telepatik güçleri o dönem insanlarının âdemlerinin güçleri yanında 1/10 bile değildir. Çünkü gidiş kötüyeydi… kötüyle tekamül sonu davet edebilirdi; öyle an gelirdi ki ALTIN ÇAĞ’a ulaşamadan dönüşü olmayan noktada evrensel kurallar devreye girerdi. Müdahale edilmiştir… gerekliydi; öyle gerekliydi!Doğru ile yanlışın iyi ile kötünün güzel ile çirkinin arasında salınım yapan insan cüz-i iradesinin alabora olması önlendi. Bu yüzden üzülmeyiniz; ancak böylesine değer verilen şeylerin bir Allah’ın indinde ne ölçüde değerde olduğunun – insan karşısında- bilincine varınız. Bu da bu konuya eğilenlere bir derstir. Araştırınız bilgileniniz! Bilgilenmek size yakışır gecikenlerden olmayınız. Artık her şeyin ortaya döküleceği döküldüğü; yeni tecrübelerin sonuçlarının alındığı; o döneme göre daha akılcı bir çağ var önünüzde. Bunu değerlendiriniz. Bu kadar.

  EK BİLGİ: - 8.8.89/21.45

  İlahi kurallar yasalar devrededir daima işler durumdadır. Bu yasalara nasıl müdahale edileceğinin de yasaları vardır; biz bu yasaları kullandık. Aksi halde Nostradamus’un kehanetlerindeki pek çok felaketin gerçekleşmesi gerekirdi. O zamanın kesitlerinden görüntüler almıştır; ancak bu kesitlerde değişiklikler yapmak insan soyunun geleceği ve tekâmülü için gerekliyse bu müdahaleden kaçınılmaz; çünkü bunlar da ilahi iradenin kurallarıdır tezahürleridir.

  İlahi Adalet Sistemi bu müdahaleye yetkilidir KAADİR-İ MUTLAK tarafından. Çünkü aksi halde üzerinde titrediğimiz ve tekâmülüne çalıştığınız insanlık fiilinin anlamı kalmaz insan olmanın anlamı kalmaz. Amaçtan ayrı düşmüş olur doğru değildir. Pek çok kâhinin gördüğü ve haber verdiği büyük dönemler ise amacın parçalarıdır bunlar Din Günü sınırları içindeki uygulama planlarıdır. Bunlarda bile zaman zaman düzeltmelere gidilmektedir; çünkü ZAMAN’ın Yoğunluğu zamanın ENERJİ’si madde üzerinde zorlayıcı etkilerde bulunmaktadır. Bu da enerji üzeri enerji biçiminde yüklenerek evrensel programın doğasındaki yoğun enerji birikimini yönlendirmektedir. O da olayın yön değiştirmesine amacından sapmasına neden olmaktadır. Tabii ki bu saptırma işlemi de görevli varlıklar ve yasalar doğrultusunda olmaktadır. Her şey planlıdır programlıdır.. bunun dışında düzen dışında bir olayın düşünülmesi yanlıştır; yanlış düşünüldüğünü idrak ve ikrar etmek bile bir prensibin sonucudur. Tüm kurallar konmuştur bunların dışına çıkılamaz… çıkılıyorsa bile çıkılması için ihsan edilmiş başka bir kuralın devrede olması sonucudur; bunu iyi anlayınız! Bir olayın çok uzun vadeli ve çok yönlü sonuçlarını düşününüz; her bir ufak müdahale ya da değişik kararın sonuçta ne tür değişimler yaratabileceğini düşününüz… bu tahminlerin çok ötesinde muazzam bir olaydır.. ve asıl olan da insanlığın TOPYEKÜN TEKAMÜL’üdür!

  EK KADEME BİLGİ: 57/3 - 24.7.90/14.10


  İskenderiye Kütüphanesi’nin yaktırılmasının bir sebebi de halen yaşamakta olduğunuz tüm TEKSİR ve TEDRİÇ planlarının vakanüvistlerce zabıtlarının bulunmasıydı.O planları tekrar yaşıyorsunuz. O dönem bilinseydi zararlı olur ve çok ülke yok edilmeye kalkışılırdı; toplu katliamlar yapılırdı ki amaç bu değildir. Ana program değiştirilmiştir. Bu kadar. (3)

  EK KADEME BİLGİ: 57/4 - 28.8.89/10.00

  İskenderiye Kütüphanesi büyük bir kitaplıktı. Buraya Mısır Atlantis ve Uzay bilgileri toplanmış; hatta kıta aşırı varlıkların (insanların hayvanların ve bitkilerin) yaşamlarıyla ilgili bilgiler mevcuttu. Bunlar yüzyıllarca biriktirilmiş; binyıllarca anlatılmış bilgi ve öykülerin derlenmesiydi. Orada şu bilgiler mevcuttu: 1. Evren Yaratıcıları Kudretler ve BİR Kanunları.a. Yaradılış – “OL” anı.b. Evren Hukuku Evren Kimyası Evren Korunması Evren Bilgisi Evren Zekâsı ve Allah’ın tüm Teknik açıklama şifreleri.c. Kader Planları Karma Yasaları Tekâmül Yasaları Evren Ahlak Yasalarıd. Yaradılış Yaratım Bilgi ve Kudretini kazanma ve HAKK olma yetkisine kavuşma esasları Kanun ve Nizamları.e. Küf olma yasaları Evrende Yaradılış-Yokoluş Sistem ve Yasaları ve Madde evrenin ömrü. Ne zaman varolduğu ve ne zaman yok olacağı; yeni Küf olacağı.f. Evrensel varlıkların öz bilgileri; geçmişten ve gelecekten öyküler.2. Göksel olayların esrarı astronomi=yıldız hesapları astroloji=burçlar.a. Göksel varlıkların gelişi ve onlarla ilgili bilgilerb. Göksellerle ilişki ve onlardan olan Melez ırkc. Göksellerle savaşlard. Göksel araç modelleri ve bilgileri3. Tekâmül eden insanlık ve tekâmül aşamaları;a. İnsanın Yaradılışıb. Genlerin devreleri ve evrimleric. Âdem soyları ve geçirdiği evrelerd. Tekâmül eden ırkların yükselmeleri ve ruhsal güce erişmelerie. Tekâmüldekilerin teknik matematik astrolojik fizik kimya ve yaşam üzerine inceleme ve buluşları; bunların teknik izahlarıf. İnsanlığın ATA ağaçları: i. Yerli Soy ii. Göksel Soy iii. Melez Soyg. Bunların gen kopyalarının evrensel döngüsü. Bu kopyaların türevleri üretimleri.h. Genetik yaratıklarla ilgili geniş bilgiı. Simya ile ilgili geniş bilgilerj. Meditasyon ve Nirvana=zirveye çıkışla ilgili geniş bilgilerk. Kaç tekâmül basamağının atlandığı ve makamsal değer kazanıldığıl. Çeşitli yaşam şekilleri atıfları ve Sistem şemalarım. Atom bilgisi Gen bilgisi yaşam (ölümsüzlük) bilgisi..n. Çeşitli teknik araçlarla ilgili çizimler buluşlaro. Çeşitli peygamber nebi veli… soy ağaçları ve Gen sıralanışlarıp. Sosyal ve tarihsel sıralama sanat ve kültürde gelişilen nokta.Bu bilgi sınırlarını genişletmek mümkündür; ancak bunları yeniden HAKK etme yolunda performans gösteriyorsunuz; şöyle ki:1. Geçmiş anıları yöntemi geleceğin tahribi ve intikam duygusunu körükleyebilir ve birbirlerini katletme ve yok etme yarışı hızlanırdı; bu yüzden UNUTMA denen şuur bulanıklığı genlere işlendi.2. Ancak giderek ÖZ bilgilerini açma hakkını kazanan varlıklar; zaman barajını aştıkça (4) geçmişi önlerinde görmeye başlayacaklardır. Bu da geleceğe atfedilen mazi planlarının genlerden okunan şifreleridir. Bu yüzden her şey HAL’dir ve haller yaşanmaktadır; geçmiş ve gelecek sizdedir denmektedir (5); öz bilginizde ikisi de vardır; gen olarak ve öz=ruhsal enerji olarak. Hedefiniz CEVHER olmak ve IŞIMAK’tır. Altınlığın bir başka tanımı da CEVHER OLUŞ’tur! Cevher olun ki EVREN BEDEN’in gerdanına dizilin birer mücevher olarak. (Bu da bir kademe bilgidir Evren Sanatı gözüyle!)3. Kötülüğün temsilcileri de enkarne olmuşlardır. Bunlar kapalı genler kullanmayı (6) Melezleri tercih etmişlerdir ve zaman okuma yetilerini kullanarak ölüm silahları’nı yeniden diriltmeye çabalamışlardır. Halen de o temsilcilerden yeryüzünde mevcuttur!4. İskenderiye Kitaplığındaki bilgiler; özellikle genlerin oynanması ile ilgili bilgiler çok şaşırtıcı ve korkutucu gelmiştir insanlara. (Yaktıranlar ne tür bilgiye havi olduğunu biliyorlardı) Bunların bilgilerinin deşifresi ise daha büyük tehlikelere yol açacaktı. Üstelik DİN DÖNEMİ koşullarının ve kanunlarının ışığında; Vicdan mekanizması hatırlatma yaptı; geçmişte çekilen acıların tekrarlanmaması için empozisyon yaptırıldı.Halen o anıları hatırlıyorsunuz; ancak roman ve öykülerde; çizim ve resimlerde canlandırmayı yeğliyorsunuz ki öz bilgidir ve kaynakları da halen mevcuttur.5. Atom ve ölüm silahlarının mevcudiyeti eski savaş planlarının tekrarı mahiyetinde sonuçlar doğurabilir ve giderek şuuru kapalı genlerin elinde yani yıkıcıların perspektifinde yapıcılara Hayat Hakkı tanınmazdı. I. ve II.Dünya savaşlarınızda bunların bir kısmını denediniz ve karma program yaşadınız. (7)İnsan ırkı geldiği yere DÖNME heyecanı içindedir. Bu KOZMİK BÜTÜNLÜĞE dönüş çırpınışlarıdır ve kendi kendine yaptığı bu ispat aynada gördüğü hayalin canlılığı ile orantılıdır. O bütünü hissetmekte kavramaya çalışmakta; ancak bütüne karşı da kendini savunma yöntemleri aramaktadır. Bu doğa kanunudur ve şu kısa yaşamında her şeyi bir anda kavrayamamanın telaş ve endişesi içinde kendini aslını aynayı bulmaya çalışmaktadır. Bu da YARADILIŞ KANUNLARI’ndan biridir1. KADER PLANCILARI kaderi Planları’n tekrarında bilinçlenen insanlığın takınacağı tavrı görmek ve tekerrürü bilinçlendirmemek için planları yok ettirdiler. Sadece İskenderiye değil; çok kitaplıklar o şekilde ortadan kaldırmışlardır; çünkü bilinçsiz ve saldırgan bir varlığın elinde tehlike her zaman yüksek boyutlara çıkar. Bunu bir taş ustası ve çocuklarla örneklemiştik. (8) O taşın şuuruna varılıncaya kadar el altında kaldırmakta yarar vardır. Ne zaman ki ihtiyaç duyacak ve gerçek anlamda onu kayra yöneltecektir; o zaman arayıp bulacaktır ve o zaman o taş onun için bir DEĞER ifade edecektir.Ancak yine açık şuur varlıkların sadece HIRS veya KİBİR basamaklarında kendilerini kilitlemelerinin de tehlikelerini yaşamaktasınız. EL-RAKİP yasalarının tezahürleri ile EL-KİBİR yasalarının tezahürleri olarak devrededirler.

  kaynak: Anonim-Us-1

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş