Bardo Thödol insan ruhunun ölüm olayından tekrar doğmasına dek içinde bulunacağı koşulları ve geçireceği bilinç hallerini ayrıntılı bir biçimde açıklayan ve ruha ölüm sonrasında geçirebileceği haller konusunda rehberlik yapan bir Tibet kitabıdır. Batı'da bu kitaba Tibet Ölüler Kitabı denmiştir.

''Şamanizm'de de bulunan üç alem kavramının Tibet Lamaizm'indeki tasviri. Üst kısımda semavi alem alt kısımda ise yeraltı da denilen öte-alem temsil edilmiştir.''

Kitabın içeriği

Bardo Thödol “bar” “do” “thos” ve “grol” sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur (Bar-do’i-thos-grol) ve “duyarak aracı hallerden kurtuluş” anlamına gelir. Bu kitap adının anlamından da anlaşılacağı gibi ölmekte olan kimseye öte-alemde yardımcı olması amacıyla huzurunda okunacak biçimde düzenlenmiştir. Bu kitaptaki bilgilere göre kişinin imajinasyonunu niyet düşünce ve duygularını denetleyebilme yeteneğini henüz yeryüzündeyken kazanabilmiş olması kendisine ölüm sonrası yaşamında son derece yararlı olur ve bedeninin terk eden herkesin geçireceği ilk zor aşamaları kolayca atlatmasını sağlar. Dolayısıyla Tibet tradisyonuna göre bu yeteneği henüz yeryüzündeyken kazanabilmiş olan kimselere bu kitabın okunmasına gerek kalmamıştır. O alemde karşılaşacağı olaylar kişinin kendi zihinsel faaliyetinin ürünleri olacağından zihnini denetleyebilen kişi haliyle o olayları da denetleyebilmiş olur.

Bardo bilinç halleri

Aslında sözcük anlamıyla “ara hal” anlamına gelen Bardo terimi Batı’da ilk zamanlar yanlış anlaşıldığı gibi öte-alem anlamına gelmez; ruhun içinde bulunduğu bilinç hallerini belirtir. Ölüm denilen bedenin terk edilmesi olayından hem önce (inisiyasyonlarda inisiyatik ölüm ya da cehenneme iniş deneyiminde trans ve meditasyon çalışmalarında) hem sonra yaşanabilecek bu “ara haller” konusu Bardo Thödol'un yanı sıra Budizm’in Vajrayana ekolünde “naro chödrug” öğretisinde de çok önem verilmiş bir konudur. Bu öğretide ve Ölüler Kitabı’nda aracı haller 6 grupta ele alınır:

1-Kyenay Bardo: Doğum öncesinde anne karnındayken içinde bulunulan bilinç hali. Buna “cenin hali” de denir.

2- Milam Bardo: Rüya sırasındaki bilinç hali.

3-Tingezin Bardo: Meditasyon sırasındaki bilinç hali. Kimileri bu bilinç halinin adındaki “tingezin” teriminin Türkçe olup Tibet tradisyonuna şamanik bir teknik ya da din olan Bon ya da Bön aracılığıyla sokulmuş olduğunu düşünmektedir.

4-Chikai Bardo: Ölüm anındaki bilinç hali.

5-Chönyid Bardo: Ölüm sonrasındaki bilinç hali.

6-Sidpa Bardo: Yüksek realiteye ulaşıldığındaki bilinç hali.

Kaynakça

*Le Dictionnaire de la sagesse orientale Kurt Friedrichs Ingrid Fischer-Schreiber Franz-Karl Ehrhard ve Michael S. Deiner
*Tibet’in Ölüler Kitabı Ruh ve Madde Yayınları çev. Suat Tahsuğ1976

ALINTIDIR.