Unutulmuş Tarihin Kronolojisi I

1-Tufan´dan önceki olaylar;


- 450.000 yıl önce; Güneş Sistemi´mize uzak bir gezegen olan Nibiru gezegeninin atmosferinin bozulması nedeniyle yaşam sönmeye başlar gezegende Annunakiler yaşamaktadır. Hükümdar Alalu Annu tarafından tahtından indirilir. Alalu uzay gemisinden kaçar ve Dünya´da sığınacak bir yer bulur. Dünya´nın içine sahip olmuştur ve Nibiru´nun atmosferini korumak için altın gerektiğini keşfeder ama altın Nibiru´da yoktur.

- 445.000 yıl önce ise Annu´nun oğlu Enki öncülük yapar. Böylece Basra Körfezi sularından altın çıkarmak için Dünya üzerinde bir istasyon kurar.

- 430.000 yıl önce Dünya´nın iklimi yumuşar. Aralarında Enki´nin üvey kızkardeşi ve tıp uzmanı olan Ninhursag ve Annu taraftarlarının çoğu Dünya´ya inerler.

- 416.000 yıl önce altIn üretimi azaldığında Annu yakın mirasçısı Enlil ile beraber dünyaya iner. Yaşam için gerekli olan altını Güney Afrika´dan çıkarmaya karar verilir. Enlil Dünya görevinin komutanıdır. Enki Afrika´ya gönderilir. Ve Anu Alalu´nun erkek torunu tarafından düelloya davet edilir.

- 400.000 yıl önce Güney Mezopotamya´da görevli 7 yerleşim merkezi vardır; metalurji merkezi (Shuruppak) görev kontrol merkezi (Nippur) ve bir roket Alanı dlan (Sippar) bunların önemlileridir. Toplanan saf maden Igigi tarafından yönetilen yörüngecilere yani yukarıya gönderilir. Orada da Nibiru´dan belirli zamanlarda gelen uzay gemilerine nakledilir.

- 380.000 yıl evvel Alalu´nin erkek torunu Igigi´nin desteğini kazanır ve dünyayı ele geçirmeye çalışır.

- 300.000 yıl evvel işler altın kazıcılarının ayaklanması nedeniyle karışır. Maymun kadınlar kullanılarak Enki ve Ninhursag ilk işçileri yaratırlar sonra bu işçiler idareyi ele alırlar. Enlil bir baskın yapar bazı işçileri kaçırır ve Mezopotamya´daki Edin´e verir. Onlara üreme yeteneği verilir ve insan çoğalmaya başlar.

- 200.000 yıl önce Yeni Buz Çağı döneminde dünyadaki yaşam azalır.

- 100.000 yıl önce atmosfer tekrar ısınır. Anunnakiler (Tevrat´taki adıyla Nefilimler) insan kızlarıyla evlenirler.

- 75.000 yıl evvel yeni bir Buz Çağı başlar. Gerileyen insan türleri dünyaya dağılır. Cro-magnon (tarihten önce Fransa´da yaşayan bir ırk) insanIar yaşar.

- 49.000 yıl evvel Enki ve Ninhursag Anunnaki soyunun insanlarını Shuruppak´da yönetmek için geliştirirler. Enlil onları kızdırır.

- 13.000 yol önce Nibiru yolculuğu hatırlanır bir nedenle Enlil insanları yok etmeye karar verir. Büyük Tufanı başlatacak olan Enlil insanlığı tehdit eden felaketin sırrını koruyacağına dair Anunnaki´de yaşayanlara yemin ettirir.

Unutulmuş Tarihin Kronolojisi II

2- Tufandan Sonraki Olaylar;


- MÖ. 11.000: Enki yemine ihanet eder ve su altında kalabilen bir gemi yapması için Ziusudra/Nuh´a yol gösterir. Tufan dünyayı silip süpürür. Anunnaki insanları kendi yörüngelerinde dönen uzay gemisinden tüm yıkıma tanık olurlar. Sonra Enlil dağlık merkezlerde tarımı başlatır. Enki ise hayvanları evcilleştirir.

- MÖ 10.500: Nuh´un torunlarI 3 bölgeyi bölüşür. Enlil´in ilk oğlu Ninurta Mezopotamya´ya yerleşilir bir yer yapmak için nehirleri çeker ve dağlarIa kapatır; Enki Nil vadisini ister. Sinai yarımadası Tufan´dan sonra hala ayakta kalan roket alanIarında Anunnaki insanları bir kontrol merkezini Moriah Dağı üzerine kurarlar (gelecekte Kudüs).

- MÖ 9780: Enki oğulları Ra/Marduk Osiris ve Seth arasında Mısır´ın yönetimini bölüştürür.

- MÖ 9330: Seth Osiris´i yakalar ve parçalar. Nil Vadisi´nin tek hakimi olur.

- MÖ 8970: Horus ilk Piramid Savaşı´nın başlamasıyla babası Osiris´den intikam alır. Seth Asya´ya kaçar ama Sina ve Filistin elindedir.

- MÖ 8670: Enki´nin torunlarının kontrol ettiği tüm evren araçlarına karşı Enlilliler 2. Piramid Savaşı´nı başlatırlar. Galip Ninurta Büyük Piramid´in içindeki aygıtları boşaltır. Enki ve Enlil´in üvey kızkardeşleri Ninhursag barış kongresini toplar. Dünya yeni baştan bölüştürülür. Mısır´ın kontrolu Ra/Marduk hanedanIndan Thoth´a devredilir. Heliopolis´de bedel olarak bir Fener Şehri kurulur.

- MÖ 8500: Karakol mevkileri kurulur. Jericho bunlardan biridir.

- MÖ 7400: Barış çağının devam etmesiyle Anunnaki insanları yeniden ilerlemeye başlarlar. İkinci Taş Devri başlar ve yarı ilah-yarı insan varlıklar Mısır´ı yönetirler.

- MÖ 3800: Eridu ve Nippur´la başlayan Anunnaki´nin tekrar kurduğu eski şehirlerin bulunduğu yerde yani Sümer´de bir uygarlık başlar. Anu ziyaret için dünyaya gelir. Yeni kent Uruk (Erech) onun onuruna inşa edilir. Tapınağı sevgili kız torunu Inanna/Ishtar için yapar.

Unutulmuş Tarihin Kronolojisi III

3- Dünya Krallıkları;


- MÖ 3760: İnsanlık krallıkları kabul eder. Kish Ninurta´nın himayesi altındaki ilk başkenttir. Takvim Nippur´da başlar. Medeniyet Sümer´de (ilk bölge) meyvesini verir.

- MÖ 3450: Yönetim Sümer´den Nannar/Sin´e geçer. Marduk Babil İmparatorluğu´nu ilan eder.

- MÖ 3100: 350 yıllık kaosun ardından Mısır´da firavunluk kurulur ve ilk firavun Memfis´de tahta oturur.

- MÖ 2900: Sümer Krallığı Erech´e göçer; İnanna Üçüncü Bölge´nin özgürlüğünü verir; burası Hindistan´daki Indüs Vadisi uygarlığıdır.

- MÖ 2650: Sümerler´de büyük karışıklıklar. Enlil isyanlar karşısında sabrını yitirir.

- MÖ 2371: Inanna Sharru-Kin´e (Sargon) aşık olur. Sharru-Kin yeni bir başkent kurar; Agede´de. Akadlar bir imparatorluk başlatırlar.

- MÖ 2316: Dört bölgeye hükmetmeyi amaçlayan Sargon Babil İmparatorluğu´ndan kutsal toprak getirir. Marduk-Inanna çatışması tekrar alevlenir. Çatışma Marduk´un kardeşi Nergal´ın Marduk´u Mezopotamya´yı terketmeye ikna etmesiyle sona erer.

- MÖ 2291: Inanna´nın emriyle Narram-Sin Sina Yarımadasına girerek Mısır´a saldırır.

- MÖ 2255: Inanna Mezopotamya´ya el koyar. Naram-Sin Nippur´a meydan okur. Büyük Anunnaki Agade´yi yok eder. Inanna kaçar. Akad ve Sümer ülkeleri Enlil ve Ninurta´ya sadık yabancı askerler tarafından işgal edilir.

- MÖ 2220: Sümer uygarlığı Lagash´da yükselir. Thoth Ninurta adına bir zigurat tapınak inşa edilmesi için Kral Gudea´ya yardım eder.

- MÖ 2193: Bir papaz ve bir kraldan gelen aileden Peygamber İbrahim´in babası Terah Nippur´da doğar.

- MÖ 2180: Mısır bölünür. Ra/Marduk yandaşları güneyi ele geçirirler. Firavunlar Aşağı Mısır´da kalarak Ra/Marduk´a karşı çıkarlar.

- MÖ 2130: Enlil ve Ninurta yandaşlarının sayısı artınca Mezopotamya´daki merkezi otorite bozulur. Inanna´nın krallığı tekrar ele geçirme çabaları başarısızlıkla son bulur.

Unutulmuş Tarihin Kronolojisi IV

Kaçınılmaz Yüzyıl:

- MÖ 2123: Peygamber İbrahim Nippur´da doğar.

- MÖ2113: Ur yeni imparatorluğunun başkenti ilan edilir. Ur-Nammu kral ve Nippur´un Vekili olur. İbrahim´in babası Nippur´lu papaz Terrah sarayda görev almak için Ur´a gelir.

- MÖ 2096: Ur-Nammu savaşta ölür. Halk onun zamansız ölümünü Anu ile Enlil´nin ihaneti olarak düşünür. Terah Harran´a gitmek için ailesiyle yola çıkar.

- MÖ 2095: Shulgi Ur´da krallığını ilan eder ama Inanna´nın çekiciliğine kapılarak onun aşığı olur. Larsa´yı Elaniteler´e verir.

- MÖ 2080: Ra/Marduk´a sadık Theban prensleri kuzeyi yani Aşağı Mısır´ı sıkıştırırlar.

- MÖ 2055: Nannar´In emirleriyle Shulgi Elamite alayını Canaanite kentlerindeki kargaşayı bastırmak için gönderir. Elamiteler Sinai Yarımadası´na ve buradaki roket alanına açılan geçite ulaşırlar.

- MÖ 2048: Shulgi ölür. Marduk Hititler ülkesine girer. İbrahim seçkin süvarilerinin başında Güney Canaan´ı emir altına alır.

- MÖ 2047: Amar-Sin (Kutsal Kitaba ait Amraphel) Ur´un kralı olur. İbrahim Mısır´a gider yedi yıl kalır ve daha çok askerle geri döner.

- MÖ 2041: Inanna´nIn rehberliğiyle Amar-Sin Doğu Krallığı koalisyonunu oluşturur ve ardından Sina ve Canaan´a askeri sefer başlatır. İbrahim roket alanına giden geçitteki ilerlemeyi keser.

- MÖ 2024: Marduk yandaşlarını toplayarak Sümerliler´in üzerine yürür ve Babil´de tahta çıkar ve sonra savaşarak Mezopotamya´ya yayılır. Nippur´un tapınağını yıkar ve Enlil´in cezalandırılmasını ister. Enki karşı çıkar fakat oğlu Nergal Enlil´i desteklemektedir. Nabu roket alanını kuşatınca Büyük Anunnaki nükleer silahların kullanılmasını onaylar. Nergel ve Ninurta roket alanını ve asi Canaanite kentlerini nükleer güçle yok ederler.

- MÖ 2023: Rüzgarlar radyoaktif bulutları Sümerler´in üzerine taşır. İnsanlar ve hayvanlar korkunç bir ölümlerle ölürler. Sular zehirlenir ve toprak verimsiz hale gelir ve Büyük Sümer uygarlığı sona erer.


ALINTIDIR.