Gize piramitleri tahmini olarak M.Ö 3000 yıllarında eski krallık döneminde yapıldığı zannedilmekte. Bunlar; Keops Kefren ve Mikerinos piramitleridir ve isimlerini aldıkları firavunlar tarafından yaptırılmıştır. Gize piramitleri dünyanın en büyük piramitlerdir. Bunlarla birlikte ve Mısır'da yüzlerce irili ufaklı piramit mevcuttur. Gize piramitlerini diğerlerinden ayıran farkların başında içlerinde yazı bulunmaması ve nasıl yapıldıklarının hala çözüme ulaşmamış olmasıdır. Keops'un oğlu Kefren için yapılmış piramit 136 metre yüksekliğe sahip. Kefren piramidinin dış yüzeyinde yer alan kaplamalar bugün sadece tepesinde görülebilmekte.[1] Bu üç piramitten sadece Keops (Khufu olarak da bilinir) Dünya'nın yedi harikası'ndan biridir. Dünya'nın yeni yedi harikası'nda da onur ödülü bulunmaktadır[2]

Gize'deki Piramitlerle İlgili Çarpıcı Bilgiler
Binlerce yıl önce yapılan piramitlerde bugün bile hala binlerce sır yatmaktadır.O tarihlerde piramitleri yapan insanlar herhalde metre kavramını bilmiyorlardı. Ve bütün bunları göz kararıyla yapmaları da imkansız. Bugün bile çok düzenli bir şekilde yapılan gökdelenlerde çok hafif bir sapma söz konusu olabiliyor. Peki o zamanlar bunları yapan insanlar ölçüm için ne kullandılar. Saniye mi? Arşın birimi mi? Mısır endazesi mi? Bilemiyoruz. Şimdi bu piramitlerde özellikle Gize bölgesindeki büyük piramidin çeşitli oranlarda ölçümlerine bir bakalım. Bunların hepsi bir rastlantı mi? Olabilir. Ama bu kadar çok rastlantıda insani düşündürüyor! [1]

Gize'deki piramitlerle ilgili yapılan bazı matematiksel araştırmalar eski Mısırlıların çok gelişmiş bir matematik ve geometri bilgileri olduğunu göstermektedir. Bu hesaplamalara göre piramitleri planlayanların matematik ve geometri bilgisi dışında dünyanın ölçüleri çevresi ekseni ve bu eksenin eğimi gibi bilgilere de sahip olmaları gereklidir. MÖ yaklaşık 2500'lü yıllarda inşasına başlanan piramitlerle ilgili bu bilgiler henüz büyük matematik bilginleri Pisagor Arşimet ve Öklid'den dahi 2000 yıl daha önce bu piramitlerin inşa edildiği göz önünde bulundurulursa çok daha çarpıcı bir hal almaktadır:
Piramitin açıları Nil deltasını iki eşit yarıya böler.

Gize'nin üç piramiti aralarında bir Pisagor üçgeni oluşturacak biçimde düzenlenmişlerdir. Bu üçgenin kenarlarının birbirlerine oranları 3:4:5'tir.
Piramitin yüksekliğiyle çevresi arasındaki oran bir dairenin yarı çapıyla çevresi arasındaki orana eşittir.

Piramit dev bir güneş saatidir. Ekim ortasıyla Mart başı arasında düşürdüğü gölgeler mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösterir. Piramiti çevreleyen taş levhaların uzunluğu bir günün gölge uzunluğuna eşittir.
Piramitin dikdörtgen biçimindeki tabanının normal kenar uzunluğu 365342 Mısır endazesine (dönemin ölçü birimi) denk gelir. Bu sayı günümüzde de kullanılan güneş yılının günlerinin sayısına oldukça yakındır. (Günümüzde güneş yılının gün sayısı 365 224 olarak hesaplanmaktadır.)
Büyük Piramitle dünyanın merkezi arasındaki uzaklık Kuzey Kutbuyla piramitin arasındaki uzaklığa eşittir.

Piramitin tabanının yüzeyi anıtının yarısının iki katına bölündüğünde pi sayısı elde edilir.

Piramitin dört yüzünün toplam yüzölçümü piramitin yüksekliğinin karesine eşittir.[3]

Her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir ve bu taşları temin edilebilecek en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır. Bu taşların nasıl getirildiği konusunda kesin olmayan farklı varsayımlar bulunmaktadır.

Piramit kimin adına yapıldıysa onun bulunduğu odaya yılda sadece 2 kez güneş girmektedir. (doğduğu ve tahta çıktığı günler)

Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan mumyaları ilk bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür.

Piramitlerin içerisinde ultra sound radar sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır.
Kirletilmiş suyu birkaç gün Piramit'in içine bırakırsanız; suyu arıtılmış olarak bulursunuz.

Piramit'in içerisinde süt birkaç gün süreyle taze kalır ve sonunda bozulmadan yoğurt haline gelir.

Bitkiler Piramit'in içinde daha hızlı büyürler.

Piramit'in içine bırakılmış su 5 hafta süreyle bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanılabilir.

Çöp bidonu içindeki yemek artıkları hiç koku vermeden Piramit içinde mumyalaşır.

Kesik yanık sıyrık gibi yaralar büyükçe bir Piramit'in içinde daha çabuk iyileşme eğilimi gösterir.

Piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğu hakkında bir bilgi yoktur; araştırmacıların çoğu ya içinde kayboldular ya da aynı yerde birkaç tur attılar fakat içlerini göremediler.

Piramitlerin içi yazın soğuk kışın sıcak olur.

Büyük Piramidin açıları Nil'in delta yöresini iki eşit parçaya bölerler.
Gize'deki üç piramit aralarında bir Pisagor üçgeni olacak şekilde düzenlenmişlerdir. Bu üçgenin kenarlarının birbirlerine göre oranı 3:4:5'dir.
Büyük Piramit'in tabanının yüzeyi anıtın yarısının iki katına bölündüğünde pi=314 sayısı elde edilir.

Büyük Piramiti'n dört yüzeyinin toplam yüzölçümü piramit yüksekliğinin karesine eşittir.

Büyük Piramit dünyanın kara kitlesinin merkezinde yer alıyor.

Büyük Piramit dört ana yöne göre düzenlenerek inşa edilmiştir.

Piramit dev bir güneş saatidir. Ekim ortasıyla Mart başı arasında düşürdüğü gölgeler mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösterirler. Piramidi çeviren tas levhaların uzunluğu bir günün gölge uzunluğuna eşittir. Bu gölgelerin tas levhalar üstünde gözlenmesiyle günün 02419 bölümünde yılın uzunluğu yanlışsız olarak saptanabiliyordu.

Büyük Piramit'le dünyanın merkezi arasındaki uzaklık Kuzey kutbuyla arasındaki uzaklığa eşittir ve kuzey kutbuyla dünyanın merkezi arasındaki uzaklığa eşittir.

Piramidin yüksekliğiyleçevresi arasındaki oran bir dairenin yari çapıyla çevresi arasındaki oranın dengidir. Dört kenarlar dünyanın en büyük ve çarpıcı üçgenleridir.

Gizde'den geçen boylam dünyanın denizleriyle anakaralarını iki eşit parçaya böler. Bu boylam ayrıcakara üstünden geçen en uzun kuzey-güney yönlü boylam olupbütün yer kürenin uzunluğuna ölçümünde doğal sıfır noktasını oluşturur.

Büyük piramidin tepesi Kuzey kutbunu çevresi ekvatorun uzunluğunu temsil eder. Ve iki uzunluk ayni mikyasa uygunluk gösterir.[1]

Kaynaklar
[1] Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ][2] tr.wikipedia.org/wiki/Gize_Piramitleri[3] Erich von Daniken "Sfenks'in Gözleri" İnkılap Kitabevi İstanbul 1989 sf. 152.