Etiketlenen üyelerin listesi

Konu: Hititler.

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Hititler.

  Hititler.

  Hititler'in Anadolu'ya göç tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. MÖ 2000 yıllarında Hint-Avrupa kavimlerinin doğuda Kafkasya üzerinden Anadolu'ya girdikleri en kabul gören tezlerdendir. Tezlerden bir diğeri Çanakkale Boğazı'ndan bir başkası ise Karadeniz'den geldikleri varsayımıdır. Yeni gelenler yerli Anadolu Hatti Beylikleri'ni egemenlikleri altına almışlar kısmen politik ve askeri bir dereceye kadar da ekonomik gücü ellerinde tutmuşlardır.

  MÖ II.bin başlarında Yukarı Mezopotamya'daki Assur şehrinin zengin tüccarlarının Anadolu ile yoğun bir ticari ilişkiye girmiş olduklarını görüyoruz Orta Anadolu'nun geniş toprakları üzerinde kurulan küçük krallık veya beylikler "Karum" adı verilen pazar yerleri ile son derece canlı birer ticaret merkezleriydiler.

  Assurlu tüccarlarla birlikte gelişen bir başka ve çok önemli olgu ise MÖ II. bin de Anadolu'da bilinmeyen fakat Mezopotamya'da MÖ 3000 yılından beri kullanılan çivi yazısının Anadolu'ya gelişidir. Böylece Anadolu tarihi çağlara girmektedir. Kilden yapılmış tabletler üzerine yazılan mektuplardan Assurlu tüccarların Anadolu'ya kumaş koku ve kalay madeni getirerek yerli krallara ve halka sattıklarını karşılığında altın gümüş ve bazı tunç malzeme aldıklarını öğreniyoruz.

  Koloni Çağı'nı izleyen Eski Hitit (M.Ö. 18.yy.) ve Büyük Hitit Krallığı dönemleri sonunda takriben 1200 yıllarında batıdan gelen ve Deniz Kavimleri diye adlandırılan toplulukların istilası ile Hitit İmparatorluğu son bulmuş ve Hititler yaşamlarına şehir beylikleri halinde devam etmişlerdir.

  Başkentleri: Hattuşa

  Anadolu'da ilk kez organize devlet kuran Hititleri'in başkenti olan Boğazköy (Hattuşa) dağlık-engebeli bir arazi kurulmuş olup Çoruma uzaklığı 82 km'dir. Boğazköy'ün gerçek tarihi M.Ö. 1900'den az sonra başlar. Geç Hitit ve Asur belgelerinden öğrendiğimize göre Boğazköy; Hattuştu ve Pijusti adlı krallarla son bulan bir hanedanlığın merkezi idi. M.Ö. 19. ve 18. yy.'da Hitit öncesideki dönemde Boğazköy'de Hattiler ve Asurlu tüccarlar da konaklamaktaydılar.

  Şehirde Asurlu tüccarların ticaret yaptıkları "karum" denilen bir pazar yeri bulunmaktaydı. Boğazköy M.Ö. 1200 yıllarına kadar Hititler'in başkenti olma özelliğini korumuştur. İlk Hitit kralı olarak Hattuşa'lı anlamına gelen Hattuşili'yi görüyoruz. Kentin asıl merkezini büyük kale teşkil eder. Büyük kalenin kuzeybatı yamacında Hitit İmparatorluk dönemine ait özel evler ile Büyük Mabed'in yer aldığı "aşağı şehir" bulunmaktadır.

  Şehrin güney kısmını teşkil eden "yukarı şehir"; M.Ö. 13. yy kralları tarafından yapılmış sandık şeklindeki surlarla çevrilmiştir. Bu surda Kral Kapısı Potern Sfenskli Kapı Aslanlı Kapı yer almaktadır. Yukarı şehir içinde Yenice kale ve Sarıkale tahkim edilmiş olarak yapılmıştır. Hitit Krallığı; M.Ö. 1200'deki Deniz Kavmi Göçleri sonunda Trak asıllı kavimlerin baskıları sonucu yıkılmış olup dolayısıyla Boğazköy de başkent olma özelliğini kaybetmiştir. M.Ö. 750 yılında Friklerin yerleşimine sahne olmuştur.

  Hellenistik çağda ise Boğazköy; büyükçe bir yerleşim alanı olmaktan öte gidememiştir. Bizans çağında da iskan edildikten sonra Boğazköy'e 18. yy.'da bugünkü sakinleri yerleşmiştir. Antik Hattuşa harabeleri ile Yazılıkaya Açık Hava Mabedi birer açık hava müzesi olarak önem taşımakta olup ayrıca; Milli Park projesi kapsamına alınmış ve Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilmiştir.

  COĞRAFYA

  Küçük Asya'ya İ.Ö. 2. binyılın başlarında gelen Hititler egemenliklerini İ.Ö. 13. yüzyıl sonlarına kadar sürdürdü. Bu uygarlığa ait kalıntılar Anadolu'nun büyük bir kesimine yayılmış olmakla birlikte günümüzde özellikle dikkat çekenler Boğazkale Yazılıkaya Alacahöyük ve Ortaköy gibi Hitit merkezleri.

  Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Aydınkent köyü yakınında İvriz Kaya Kabartması Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Gümüşören köyündeki Fraktin Anıtı gibi Hatti kalıntılarının yanı sıra Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Zincirli Höyük Karkamış Adana'nın Kadirli ilçesindeki Karatepe gibi geç Hitit beyliklerine ait kalıntılar da görülmeye değer. Hitit kazılarındaki buluntuların büyük bir kısmının sergilendiği Ankara Anadolu medeniyetleri Müzesi Hititlerin izini sürenlerin ilk durağı.

  KÖKENLERİ

  İndo-German kökenli Hititlerin tarih sahnesine çıkıp İsa'nın doğumundan 20 yüzyıl önce KüçükAsya topraklarında yaptığı işlerde İsa'nın doğumunda 20 yüzyıl sonrasının insanları bizler için de ibret alınacak çok şey bulunur. Çünkü Hititolog Albrecht Götze'nin dediği gibi "Avrupalı ulusların kültür dünyasında görünmeleri Hititlerle başlar; bu da onların ilginçliğini daha da arttırmaktadır" Hititler kuzeydoğudan mı gelmişlerdi yoksa kuzeybatıdan mı?

  Bunu henüz kesinlikle öğrenemediğimiz gibi geldikleri zaman asıl adlarının da ne olduğunu bilmiyoruz. Kuşkusuz birkaç bin kişiden fazla değildiler fakat buranın yerli halkı Proto-Hatti'lerden daha gelişmiş ve daha becerikli oldukları hemen anlaşılıyor. Meydana çıktıkları andan itibaren siyasal yönetim ile askeri güç arasında çok ender dengesizlikleri var. Başka bir deyişle öylesine güç kazanıyorlar ki yayılmalarına karşı çıkmayı kimse göze alamıyor. Ayrıca siyasal açıdan büyük yetenek sahibi oldukları besbelli. Öyle ki çiğneyip geçtikleri ulusları köle yapmıyorlar aksine onları bir sadakat ilişkisi içinde eritmeyi başarıyorlar.

  BOĞAZKÖY (HATTUŞAŞ)


  Orta Anadolu'da küçük bir şehrin İ.Ö. 1700'lerde sonu gelmiş gibiydi. "Hattuş şehrini geceleyin yaptığım bir saldırı ile aldım. Yerine yaban otu ektim. benden sonra her kim kral olur ve Hattuş'u yeniden iskan ederse Gökyüzünün Fırtına Tanrısının laneti üzerine olsun" Kuşşara şehri kralı Anitta bu dileğini bir tablet üzerine çiviyazısıyla yazdırdı. Ancak Hatti krallığı'nın ve başkenti Hattuş'un yerle bir edilişi üzerinden yüz yıl bile geçmeden yine Kuşşara kökenli bir soylu sonradan aldığı adıyla 1. Hattuşili bu tehdidi kulak arkası yaparak burayı Hitit Krallığı'nın başkenti yaptı ve 400 yıldan uzun bir süre antik dünyanın süper gücü olarak varlığını sürdürecek bir imparatorluğun merkezi haline getirdi.

  1834'te Texier Boğazköy harabelerini görmüş Hattusas'ı tanımıştı ve 1907'de Winckler Hattusas'ın Hitit İmparatorluğun başkenti olduğunu tanıtladı Medeniyetlerin yoğrulduğu bir kazandı Anadolu Hattusha da tam ortasındaydı onun. Geçtiğimiz yüzyılda fark edildi ancak yüzyılımızın başında Hitit başkenti olarak tanımlandı. Bugün UNESCO'nun Dünya Kültür Mirasları listesinde ve bu kazılar Anadolu'nun Karanlık Çağ'ını aydınlatmayı sürdürüyor.

  ANADOLU'NUN DİLİ

  Hattuşa'da bulunan belgeler Anadolu'da aynı dönemde (İ.Ö. 2. bin yılda) Hint-Avrupa dillerinin en eskisi Hititçeden başka yine aynı dil grubuna ait Luvi ve Pala dillerinin ayrıca Hurrice Hattice ve Akadca'nın yazı dili olarak kullanıldığını gösterir. Hepsi de çiviyazısıyla yazılan bu dillerde her işaret bir heceyi simgeler. Hititlerin kullandığı bir başka yazı da Luvi dilinde yazılan ve hiyeroglif denen resim yazısıydı.

  Mısır hiyerogliflerinden tamamen farklı olan bu biçimde heceler hatta kelimeler tek bir işaretle temsil edilebiliyordu. Hiyeroglif daha çok mühürlerde ve kaya anıtları gibi büyük yazıtlarda tercih edilirdi ve büyük olasılıkla daha büyük kesim için anlaşılabilir nitelikteydi. Hititlerde okuryazarlığın yalnızca küçük bir gruba ait beceri olduğu kabul edilir. Çiviyazısını kralların bile okuyamadıkları aldıkları mektupların sonunda yer alan ve yazıcıya hitap ettiği anlaşılan "sesli oku" ibaresinden anlaşılır.

  BİN TANRILAR TOPRAĞI

  Antikçağın pek çok toplumunda olduğu gibi Hiitlerin de çok tanrılı inanç sistemleri vardı. Yendikleri komşularının tanrılarını kızdırıp gazaba uğramaktansa armağan ve dualarlaonlara saygılarını dile getirip panteonlarına yani kendi tanrıları arasına almayı gelenek haline getirmişlerdi. Bu da zamanla yabancı inançların Hitit dininde etkinlik kazanmasına sebep oldu. Hitit inancında özellikle komşu Mitanni ülkesi halkı Hurrilerin etkisi önemli boyutlardaydı. Hatta bir dönem kendi tanrılarını bile Hurrice adlarla andılar.

  Her şehrin bir baştanrısı her kralın bir koruyucu tanrısı vardı. Ülkenin en büyük iki tanrısı Göklerin Fırtına Tanrısı Teşup ile Güneş Tanrıçası Hepat'dı. Bunlar bölgelere göre değişik isim alıyorlardıysa da aynı tanrı-tanrıça esasına dayanan bir inanç tüm ülkede geçerliydi. Devletin en üst düzey yöneticisi askeri önder ve yüksek yargıç olan Hitit kralları aynı zamanda Fırtına Tanrısı'nın yeryüzündeki temsilcisi sayılır öldüklerinde de tanrı katına yükselir.

  KADEŞ SAVAŞI

  Mısır'ın üstünlüğünü yeniden kurmakta olağanüstü atılımlara girişen II. Ramses ve eskiçağın bu en güçlü hükümdarının karşısına dikilmesi gereken de Muvattalis'ti. Yalnızca piyadelerin savaştığı dönemler İ.Ö. 2000. binyılın ortalarında kalmıştı çünkü artık savaş arabaları kullanılıyordu.

  Mısırlıların hafif ve sürücü dışında yalnızca bir savaşçının binebileceği arabalarına karşı Hititlerin daha ağır ve sürücü dışında iki savaşçı taşıyabilen arabaları vardı. Bu arabalar Mısırkılarınkinden daha ağır olmakla beraber üzerindeki savaşçı sayısı açısından orduya üstünlük sağlıyordu. Mısır kaynaklarına göre Kadeş savaşına giden Hitit ordusunda 3 bin 500 araba ve 17 bin yaya asker bulunuyordu.

  KRONOLOJİ

  Kralların egemenlik sürelerini gösteren tarihler Dr. Sidney Smith ve Prof. Albrecht Götze'nin çalışmalarından alınmıştır. Kesin yılların eksik olduğu yerlerde ortalama insan ömrüne göre yapılmış boşlukları zaman bakımından ihya edilmesi çalışmaları Dr.O.R. Gurney'e aittir. Dr. Gurney 1590 ve 1335 tarihlerini her bakımdan güvenilir sağlam yıllar saymaktadır. Öteki tarihlerin hepsi yaklaşık olarak doğru kabul edilmektedir.

  Teşup: Boğa Hititlerin en büyük tanrısı Teşup'un kutsal hayvanı ve simgesiydi. Boğazköy'de bulunan sunu kabı formundaki bir çift boğanın koşum kayışlarıyla betimlenmesi Fırtına Tanrısı'nın arabasına koşulu olabileceklerini akla getiriyor.

  Hitit Mimarisi

  Hitit Krallığı mimarisi eski Doğu Yapı Sanatı içinde hem Batı Anadolu hem de Mezopotamya mimarlığından ayrılan önemli ve kendine özgü bir gelişim gösterir. Bu mimarlığın kökenleri Anadolu yaylasının yapı geleneklerine dayanır ve en geç İ.Ö. 3. binde İlk Tunç Çağı'nda belirgin biçimini almıştır.

  İ.Ö. 2. bin sonunda Batı Anadolu'nun özgün ev biçimi olan bağımsız uzun dikdörtgen önavlulu evi (Megaron) İç Anadolu'ya ne denli az girebilmişse Hititler'in büyük taş bloklarından örülmüş bindirme kemer yapma sanatı da taş yönünden zengin olan Troya'da o denli az kullanılmıştır. Mezopotamya da çok bol sayıda zorlayıcı bir bakışımlılık sistemiyle yapılmış tapınak ve saray mimarlığı da yine İç Anadolu'daki Hitit Krallığının ana ülkelerinde görülmez.

  Bir yandan karşılıklı canlı bit ticaret öte yandan komşu ülkelerle belirgin bir kültür ilişkisi kurulmuş olmasına karşın mimarlık alanında karşılıklı etkilenme çok kısıtlı bir ölçüde gerçekleşmiştir. Yalnız kısa bir süre sonra Hitit egemenliği altına girecek olan Kilikya - Kuzey Suriye bölgesinde karışık mimarlık öğeleri ortaya çıkmaktadır. Bu öğeler Hitit Krallığı sona erdikten sonra 1. bin Geç Hitit - Arami Küçük Krallıkları döneminde de varlıklarım sürdürmüşlerdir.

  Bugün 3. binyıl ve 2. binyıl başına tarihlenen çok sayıda büyükçe yerleşmenin varlığı bilinmesine karşın bunların yalnız birkaçı araştırıldığından yapı sistemleri görünüşleri ve özellikle yapıları üstünde konuşmak olanağı yoktu?. Tüm Önasya'da olduğu gibi burada da genellikle en eski yerleşme yerleri varlığını sürdürmüştür. Bu yerleşmeler ovalara ya da koyaklara açılan dağ sırtlarında çevrenin kolaylıkla gözlenebileceği yerlere kurulmuştur. Bu Höyük ya da Teli olarak adlandırılan yerleşmelerin özgün bir örneği Fırat'ın yukarı kesiminde Altınova'daki Norşuntepe'dir.

  Bu höyük üstünde İç Anadolu'nun Son Tunç Çağına ilişkin şimdiye dek bilinen tek sarayı kazılarak ortaya çıkarılmıştır. Bu sarayda en büyük bölümün erzak depolarına ayrılmış olması çok ilgi çekicidir. Bu döneme tarihlenen başka belirgin tapınak ya da kutsal alan şimdiye değin bulunmamıştır. Savunma sisteminde bir yenilik yoktur: Tarsus'taki testere biçimli sur duvarlarıyla ağır bir savunma sistemi oluşturan İlk Tunç Çağı sistemi II 5. binyılda görülen Mersin sistemi ile (Tabaka XVI) karşılaştırılabilir. Konutlar kural olarak dikdörtgen ender olarak da yamuk planlı gelişigüzel yanyana dizilmiş odaları kapsamaktadır. Her avlunun kendi dış duvarı vardır. Yapı gereci olarak çamur ve kerpiç kullanılmıştır ancak 3. binyıl sonuna doğru taştan alçak temellere rastlanır.

  2. binyılın ilk yüzyıllarındaki örnekler öncelikle Eski Asur Ticaret Kolonilerinin evleri iş yerleri ve bunların kurulmasında destek sağlamış yerli prenslerin sarayları olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaneş Karahöyük ve Acemhöyük sarayları bugün bildiğimiz kadarıyla bir orta mekân ya da avlu çevresine dizilmiş odalardan oluşmuştur.

  Kültepe'deki temelleri bulunmuş bir yapının sağlam köşe çıkmaları yapı ustalarının anıtsal yapı kurma yeteneğini kanıtlamaktadır. Boğazköy'de de daha sonra Hitit kral sarayının kurulacağı Büyükkale tepesinde yerli bir prensin konağı (Tabaka IV d) bulunmaktadır. Bu prensin desteklediği Asurlu tüccarların kurduğu Karum Hattuş bu kale tepesinin eteğindedir.

  En eski tabakalarındaki mimarlık Batı Anadolu bölgesi kapsamı içine giren Beycesultan'da hem Girit mimarlığı hem de yukarıda adı geçen ve daha geç döneme tarihlenen Hitit sistemleriyle bir dizi benzerlik gösteren bir saray bulunmaktadır (Tabaka V). Karum Kaneş ticaret kolonisi evleri tüm yapılarıyla Orta Anadolu geleneğindedir : Dörtgen bir avlu çevresinde az ya da çok gelişi güzel dizilmiş değişik sayıda odalar. Şimdiye değin avlunun bir bölümünün üstünün bir ön avlu oluşturacak bir biçimde kapalı olduğu görülmüştür ancak bu Batı Anadolu'daki örneklere benzemez.

  Yapıların kurulmasında ahşap önemli bir yer tutmaktadır. Duvarların önüne dikilmiş olan ahşap destekler kerpiç ve kırıktaş duvarların beslenmesine ya da sık sık rastlanan üst katın ağırlığını taşımaya yarıyordu. Bu dönemin kült yapılarının varlığı yazılı kaynaklarla kesinlikle kanıtlanmışsa da görünüşleri konusunda bir şey bilinmemektedir. Bunlar kurallara uygun tapmak yapısı olamazlar daha çok biçimi eve benzeyen kült hücresi ya da bir evin bir odası olabilirler.

  İ.Ö. 1600 dolaylarında Hitit Krallığının kurulmasıyla yapılarda da birtakım yenilikler" gözlemlenmektedir. Evlerde oda düzenlemeleri ve yapı gereçleri genellikle değişmemiştir ama savunma yapılarında yenilikler vardır. Alişar'da daha çok önce yan yana dizilmiş çok hafif karşılıklı kaydırılmış düzenli aralıklarla burçlarla desteklenmiş sandık duvarlardan oluşmuş anıtsal bir duvar sistemi ortaya çıkmıştı. Bu yapıya Konya Karahöyük'de ve Korucutepe'de daha belirginleşmiş olarak rastlanmaktadır; burada Hitit Krallığı'nın tipik sandık duvar sisteminin tüm öğelerinin temel çizgilerinin kurulduğu görülüyor.

  Bu kenemden Boğazköy ve Alacahöyük'de saraylar bilinmektedir ancak bunlar daha sonra Büyük Krallık dönemindeki geniş yapı girişimleri sırasında geniş ölçüde yıkılmıştır. Alacahöyük'de 14 ve 13. yüzyıllara özgü ayaklı geçitlerle çevrili orta avlu ve bunu çeviren ayri oda topluluklarından oluşan evlerin bu dönemdeki örneklerine yapı kalıntılarında rastlanır. Bunların duvar yapısında bol ocak taşı kullanılmıştır.

  14 ve 13. yüzyıllarda daha doğrusu Hitit Büyük Krallığı çağında mimarlık kesin ve yerleşmiş özellikler gösterir. Hattuşa merkezi bir yönetim sisteminin başkenti olarak mimarlık ve sanat yaratıcılığının odak noktasıdır. Burada hem işlevleri açısından (savunma sistemleri tapmak saray) hem de yapı tekniği ve kuruluşu açısından (duvar yapısının yapısal ve biçimsel kuruluşu) yapı sanatının en etkileyici örneklerine rastlanır.

  Yukarıdaki Büyükkale ile kentin en alt terası arasında 14. yüzyılda kurulmuş Poterneli Sur adım taşıyan kent duvarının yeniden yapımı sırasında yığma toprak üstünde iki kabuklu taş örgüsünden oluşmuş bir sandık duvar kurulmuştur. Bu duvar düzenli aralıklarla dizilmiş burçlar ve kulelerle doldurulmuş ve poternelerle donatılmıştır. Bu poterneler kenti ana duvarlar altından öndeki araziye bağlayan Dindirme tekniğinde sağlam kemerlerden tünel gibi yapılmış duvarların önündeki hendeğe açılan gizli kapılardır (huruç kapısı).

  Biraz değişik bir yapıda olmakla birlikte buna benzer daha eski bir poterneye Alişar'da daha sonra da Korucutepe Alacahöyük ve Büyükkaya tepesinde (Boğazköy) ve ayrıca Kuzey Suriye'deki birkaç savunma sisteminde rastlanmıştır. Hitit başkentinde 13. yüzyılda bir kez daha bu tür poternlere kentin rahatça genişletildiği yukarı kentin savunma sisteminde rastlanmıştır. Bu dönemin birkaç kapı sistemi başka bir görünümdedir: Hattuşa ve Büyükkale Yukarı Kent kapılan Alacahöyük Sfenksli Kapısı Alişar Güney Kapısı bir ön avlu bir oda ve iki anıtsal kule arasında çift kapı kanadından oluşur.

  Bunlann duvarı ya büyük taş bloklarından çokgen oluklu örülmüştür ya da kesme taş olarak tabakalanmıştır; iki çeşidin birbirine karıştığı da görülür. Kapı söveleri ortostatlıdır bunun üstüne ya tek bir taştan yontulmuş kapı kirişi uzatılmıştır ya da Hattuşa Yukarı Kentindeki dört kapıda olduğu gibi bindirme tekniğinde parabol biçimli bir kemer oturtulmuştur. Bu kemer biçimi kabartma duvar süsleri duvarın kente bakan yüzündeki geniş duvar ayakları ve kapıların bakışımlı planı Hitit mimarlarının yaratıcılığını kanıtlar.

  Büyük Hitit Krallığı saraylar da bu konuda benzer kanıtlar vermiştir. Büyükkale ve Alaca Höyük'de saraylardaki bağımsız yapılarda düzgün bir oda planlaması uygulanması ve bağımsız kurulmuş geçitlerle çevrili avlular çevresine toplanmış bağımsız yapıların ustalıkla birleşmesi gibi özellikler görülür. Büyük Hitit tapınakları da aynı özellikleri gösterir. Şimdiye değin bulunmuş beş yapı da krallığın başkentindedir hepsi aynı oda gruplarından oluşmuş ve aynı düzende kurulmuştur.

  Dış görünüşleri bakımından birbirlerinden kesinlikle ayrılmaları ise yapı ustalarının katı yapı kurallarına bağlı kalmadıklarının yeterli bir kanıtıdır. Kapı avlu önavlu cella cella ön odası ve yan odaları tüm yapılarda kullanılmış öğelerdi?. Kapıdan geçen yol doğrudan doğruya avluya girer. Cella'ya hiçbir zaman doğrudan doğruya Önavludan girilmez ancak önavluya açılan birkaç yan odadan girilir.

  Kült odalarından oluşan grup tüm yapının içinde belirgin olarak ayrılır. Odalara ve oda gruplarına ne de tüm yapıya bir bakışım düzeni egemen değildir. Yalnız Tapınak Tin kapısı ve depoların oluşturduğu çembere giriş bakışımlı yapılmış ve bu nedenle de kent kapıları gibi anıtsallık kazanmıştır.

  Temiz bir işçilikle yerleştirilmiş .ve birleşme olukları iyice kapanmış yer yer beş metreyi geçen kireçtaşı bloklardan kurulmuş ortostatlı duvar döşeğinin yapı özellikleri el becerisi ustalık etkileyici bir görünüme ve dayanıklılığa ulaşma isteği belirtir. Tapınağın ve depoların tüm dış duvarlarını bölen geniş duvar çıkıntıları da özgün biçimlendirme öğeleridir.

  Kütlesel temel döşekleri üstünde bugün de görüldüğü gibi bu çıkıntılar kerpiç duvar boyunca dama kadar yükselmekteydi. Bunun dışında bu çıkıntılara ya da duvar ayaklarına hem birtakım odaların iç duvarlarında hem de Hattuşa Yukarı Kent surlarının kapı ve kulelerinde rastlanmaktadır. Bu başkentin büyük devlet yapılarında birkaç kâtı kapsayan yüksek duvarlarında kullanılmış bir yapı türü ahşap hatıl sistemiyle desteklenmiş kerpiç duvar yapısıdır.

  Bu tür duvarların ayrıntılı biçimi konusunda kanıtlar azdır. Keramikler üstündeki betimler ve kabartmalar duvarların bölümlenmesi pencere burç ve mazgalların biçimleri için ipuçları verir. Yazılı belgelerde üstüne çıkılabilen düz damdan sık sık söz edilmektedir. Bu anıtsal tapınaklar dışında şimdiye değin çok az sayıda Hitit kült yeri kanıtlanmıştır. Yazılıkaya bir grup doğal kaya odasının kabartmalarla süslenip ek yapılarla genişletilmesi sonucunda oluşmuş bir doğal kutsal alandır.

  Eflatunpınar anıtı bir kaynak kutsal yeridir. Alacahöyük'deki sarayın bir bölümü de tapınak olarak yorumlanabilir çünkü Hitit Büyük Krallık Çağında bile konutlarda tek odalı kült hücreleri olduğu varsayılmalıdır.Yapı sanatının Anadolu yaylası dışına yansıması sınırlı olmuştur. Hatti krallığına sıkı sıkıya bağlı Kilikya'da Mersin savunma sistemi ve Tarsus sarayları başkent mimarlığıyla kesin ilişkiler gösterirken Kuzey Suriye bölgesinde benzer etkilerin önemsiz kaldığı gözlemlenmektedir. Kargamış ve Sam'alda 2. binyıl tabakalarında yapı üslubu daha kazılarda ortaya çıkarılmadığından bu sav şimdilik çekingenlikle geçerlidir.

  İ.Ö. 1200'de Büyük Hitit Krallığının yıkılmasından sonra İç Anadolu Batı'nın etkisine girer. Bu bundan sonraki yüzyılların mimarlığına yansıyan bir gelişmedir. Güneydoğuda Geç Hitit-Arami beylikleri kurulmuştur. Kuzey Suriye Hitit ve Arami özelliklerinin birleşmesi sonucu mimarlıkta kısa süreli bir olgunluk çağı yaşanmıştır.

  Karkanuş'tan iki örnekte görüldüğü gibi tapınak yapısında Kuzey Suriye'nin küçük tek odalı sisteminin geleneği sürdürülmektedir. Hatay bölgesinde Teli Tayinat'daki önavlu adyton (en kutsal oda) ve cella planıyla Ege bölgesinin Megaron'unu anımsatan uzun dikdörtgen tapınağın bu bölgede İ.Ö. 2. binyıl içine tarihlenen öncüleri vardır. Saraylar genellikle ön avlu buna genişlemesine yerleştirilmiş ana oda ve birkaç yan odayla Hilani olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Hilaninin kapalı biçimi genişlemeyi olanaksız kılıyordu ancak birkaç Hilaninin birleştirildiği büyük yapılar vardır. Önyüzü iki ya da üç sütunla bölünmüş olan Hilani önavlusu Büyük Krallık döneminin tapınaklarının önavlusuna Hilammar'a benzerlik göstermektedir. Savunma sistemlerinde örneğin Sam'al'da Anadolu yaylasının iki yüksek kule arasında dar kapı odalı kapı tipine rastlanırsa da ana kapı arkasına genişlemesine yerleştirilmiş odası olan kapı daha yaygındır.

  Bu sistemde Karatepe'de elverişsiz arazide olduğu gibi kapı odasının kulelerden uzağa çekildiği de görülmüştür. Kent planının örneğin" Sam'alda olduğu gibi geometrik bir biçim alması da değişik bir özelliktir. Bu dönemin mimarlığında özellikle çok sayıda resmi yapı saray tapınak ve anıtsal kapılardaki ortostatlarda görülen kabartma süslemelerde bakışımlı düzenlemelerin kullanılmış olması değişik bir yaratıcılık gücünü göstermektedir. Buna karşılık Hitit ana ülkesinden yalnız Alaca Höyük'de Sfenksli Kapı'da bu tür kabartma süslerin varlığı bilinmektedir.

  Kuzeydeki 2. binyıl süssüz sütunlan yerine Torosların bu tarafında 1. binyılda yontularla ve geometrik bezemelerle süslü tabanlara oturtulmuş sütunlar ortaya çıkmıştır. Büyük Hitit Kralları'nın başkentinin ağır ve içe dönük yapı sistemleri karşısına güneyde 400 yıl sonra süslü bağımsız yapılardan oluşmuş hafif dokuda bir mimarlık çıkmıştır.

  Alıntıdır...

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Hititler

  Hitit uygarlığı - hitit uygurluğu hakkında


  Hititler MÖ. 2000'li yıllarda Hattuşaş(Boğazkale) merkez olmak üzere Labarna tarafından kurulmuş bir uygarlıktır. Bu devletin Karadeniz'in kuzeyinden(Kafkaslar) Anadolu'ya geldikleri tahmin edilmektedir. Ülke prensler(kral) tarafından yönetilmekteydi. Hükümdarın eşi olan Tavananna denilen prensesler de yönetimde söz hakkına sahipti. Anadolu da köklü bir kültür oluşturan Hititler çevrelerinde kurulan medeniyetlerden etkilenmişlerdir. Doğal olarak onları da etkilemişlerdir. Kızılırmak kıvrımı etrafında yaşayan Hititler daha sonra Anadolu'nun büyük bir kısmına sahip oldular. Devlet Eski Devlet Yeni Devlet ve Geç Hitit Şehir Devletleri olmak üzere üç dönem yaşadı. Suriye hakimiyeti için Mısırlılarla savaşlar yapılmış(MÖ.1280-1296) savaş sonunda tarihe ilk yazılı antlaşma olarak geçen Kadeş Antlaşmasını imzalamışlardır. Bu antlaşma ile; Kuzey Suriye ve Kadeş Hititlere verildi. Kadeş'in güneyinde kalan Suriye toprakları ile Filistin Mısırlılara bırakıldı. Devlet yönetimini kolaylaştırmak için Pankuş ismi verilen meclis oluşturmuşlardır. Hitit kralları hakimiyetin tanrı tarafından verildiğini düşünüyorlar ve tanrıya hesap vereceklerini düşünüyorlardı. Bu sebeple yaşadıkları önemli olayları savaşları barışları... Anal ismi verilen yıllıklara yazmışlardır. Böylece ilk Tarih yazıcılığı başlamış oldu. Frigler Urartular ve Asurlar'ın saldırıları sonunda Hititler MÖ. 700'ler de yıkıldı. Hitit toprakları yağmalandı. Batı topraklarını Frigler Doğu topraklarını Urartular ele geçirdi. Daha sonra Anadolu'ya giren Asurlar ise tamamını ele geçirdi.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce Anadolu’da yepyeni bir güneş doğdu. Bu topraklarda ilk devlet kuruluyordu. İÖ 700 yıllarına dek üç dönem boyunca süren ve 1100 yıllık egemenliklerini koruyan bu ulus günümüzde yaygın olarak kullanılan adlarıyla Hititler’di.

  Bilinen en eski kayıtlara göre Kussara Beyi Pithana çevredeki beylikleri kendine bağlamıştı. Ölünce yerine oğlu Kral Anitta geçti. Bu beylikler ayaklandı. Kral Anitta babası gibi beylikleri dize getirdi. (Kaniş) Neşa’yı krallık merkezi yaptı. Siyasal birliği sağlayarak Hitit İmparatorluğu’nu kurdu. Hattuşa’yı kuşatıp kenti açlığa mahkum ederek ele geçirmeyi başardı. Burayı lanetleyerek bunu bir tablette yazıp kentin kapısına yerleştirdi.
  Yüz yıl sonra Hattuşa yeniden canlandı ve Labarna adlı kral onu başkent yaptı. Kendi adını da “Hattuşalı” anlamına gelen “Hattuşili” olarak değiştirdi. Hattuşili Toros Dağları’nı aşarak ülkesini egemenliğini Güney’e Suriye’ye yaydı.

  Hattuşili yerine torunu Murşil’i atadı. Tahta geçen Murşil Halab’ı ele geçirdi. Babil’i işgal etti. Ancak eniştesi Hantili’nin içinde yer aldığı komplo ile öldürüldü. Bu kanlı olay iç karışıklıkları artırdı. İÖ 16’ncı yüzyılda tahta çıkan Telipinuş bir buyruk yayımlayarak kanlı olayları önlemek için yeni bir düzen ilan etti. Telepinuş Buyruğu yönetimin düzenin tahta çıkışın kurallarını belirlediği için dünyanın ilk anayasasıydı. Demokrasinin temelleri de bir yerde Hititler’ce atıldı.

  Bu buyruğa göre Pankuş adını verdikleri bir meclis kuruldu. Pankuş sarayda girişilecek suikastlarda verilecek cezaları belirlediği gibi suç işleyen soyluları da cezalandırma yetkisine sahipti. Pankuş kentlerin su ve tahıl gereksiniminin düzenlenmesi ve bunların ulaştırılması sırasında yapılacak yolsuzlukları soruşturup ölüm cezası verecek güce de sahipti. Günümüzde de çok büyük bir sorun olan miras yoluyla mülkiyetin parçalanıp küçülmesi konusunda Hititler o zaman çözüm bulmuşlardı.

  Hitit kralı I. Şuppiliuma imparatorluğun sınırlarını Suriye ve Mezopotamya’ya yaydı. Hititler Mezopotamya’da Mitanni’ler Suriye’de Mısırlılar’la savaşırken dağınık biçimde yaşayan Kaşkalar gibi komşularının saldırılarına uğrardı. Bu da yetmezmiş gibi veba vb. salgın hastalıkların ülkeye yayılması da olumsuzlukların yaşanmasına neden oluyordu. Krallar ölüyordu. Bu Tanrılar’ın onları cezalandırması olarak algılanıyordu

  Mısır Firavunu Tutanakamon ölünce eşi Şuppiluliuama’ya bir mektup gönderdi. Hitit prenslerinden birini kendisine koca olarak göndermesini istedi. Çok şaşıran Şuppiluliuama mektubun doğruluğunu araştırdı. Ancak aradan geçen zaman içinde Mısır kraliçesi tahtından edilmişti. Şuppiluliuama’nın gönderdiği oğlu Zannanza öldürüldü. Bu olay Kadeş Barış Antlaşması ile sonuçlanan Hitit-Mısır savaşına yol açtı. Hititler tarihin bilinen en eski uluslararası barış anlaşmasını da Mısır’la imzaladı. Bu antlaşmanın bir örneği bugün BM binasının duvarında sergilenirken Akadça dilinde yazılmış olan özgün tablet İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndedir.

  Anadolu’da birçok kent Adaniya/Adana İkonia/Konya Milidia/Malatya gibi Hitit izlerini ve adını taşır. Büyük imparatorluğa bağlı 20 küçük krallık merkezi vardı. Günümüzün Avrupa Birliği ABD gibi federal bir yapıydı. 400 yıl süren Eski Devlet dönemi ardından Yeni Devlet dönemi başladı. Tıpkı Selçuklular’ın dağılmasının ardından kurulan Anadolu beyliklerine benzer “Geç Hitit Şehir Devletleri” kuruldu. Denizden gelen ve kasırga gibi eserek Anadolu’yu yakıp yıkan bir akının sonucu Hitit uygarlığı son buldu. Denizde bu düşmanları yenilgiye uğrattıklarını sanan Hititler bunları anlattıkları tabletleri fırında pişirmeye zaman bulama- dan ani baskına uğrayıp tarihin tozlu raflarında yerlerini aldılar.

  Hititler unutulup gitti. Onlardan geriye yalnızca Tevrat’ta geçen Ht sözcüğü kaldı.

  Arkeoloji bilimi yeryüzüne yayılmaya başladığında ilk kazıbilimciler Tevrat’ta adı geçen kentleri ve uygarlıkları araştırdılar. Din reformcusu Martin Luther Ht olarak yazılan sözcüğü Almanca’ya Hethit olarak Fransızca ve İngilizce’ye aktaranlar ise Hittit olarak yazdılar. Osmanlı’nın son yıllarında artan Batılılaşma eğilimleri ile birlikte Fransızca yaygın ve özenilen bir dildi. Hitit sözcüğü bu yolla Türkçe’ye girdi. Atatürk’ün önerisiyle bir süre Etiler olarak tarih kitaplarında yer aldı.

  Britannica Ansiklopedisi yaşayan kimselere çok ender olarak yer verdiği halde sağlığında hakkında “Doğubilimlerine yaptığı hizmetleri bir bir anlatma olanağı yoktur” yorumunu yaptığı Archibald Henry Sayce Hititler’in kaşifiydi.
  Yıllar önce George Friedrich Grotefend Asur çivi yazısını Jean François Champollion ilk Mısır hiyeroglifini okumayı başarmıştı. Hititler’in varlığını kanıtlamak için ona komşu uygarlıkların yazılı kaynaklarına yönelindi. Asur belgelerinde Heto Mısır yazılarında Ht olarak adından sıkça söz edilen bir uygarlık vardı.

  Mısırlı bir kadının çevresindeki yabancıları uzaklaştırmak için fırlattığı toprak kabın Mısır’da o zamana dek bulunmuş en önemli kil levha arşivinin parçaları olduğu ortaya çıktı.

  Bu arşiv Firavun IV Amenophis dönemine ait Tel-el-Amarna Arşivi’ydi. Bunlar arasında iki mektup bilinmeyen bir dilde Hititçe yazılmıştı. Bu yazıyı ve dili çözmek zaman aldı. Norveçli Doğubilimci J. A. Knudtson Hititçe’nin Hint Avrupa dili olduğunu 1902 yılında açıkladığı zaman hiç kimse ona inanmadı. Sonunda eski Almanca sözcüklerden yola çıkan Dr. Friedrich Hrozny şifreyi çözdü. İlk okuduğu tümce şöyleydi:
  “Şimdi sen ekmek yiyeceksin ve sonra su içeceksin.”

  1893 yılında Ernest Chantre Fransız Kültür Bakanlığı adına ilk kazıya Alacahöyük Boğazköy ve Kültepe’de başladı Bu arada çevredeki köylülerden çok sayıda tablet satın aldı. Bulunan tabletlerin dili farklıydı. Kazılara Osman Hamdi Bey büyük önem veriyordu. Yardımcısı Theodor Makridi Bey Osmanlı hükümeti adına gözlemcilik yapıyordu. Hititler’in peşinde koşanlar arttıkça arttı. İngiliz ajan Arabistanlı Lawrence bunlardan biriydi. Karkamış’ta kazı yaparak çok sayıda yapıt ortaya çıkardı. Araya giren Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı kazıları durdururken toplanan malzemelerin değerlendirilmesi ve Hitit dilinin çözümlenmesine ağırlık verilmesine neden oldu.
  Atatürk’ün “Bütün Dünya” dergisinin Haziran 2003 sayısında kendi el yazısıyla verdiği sözleri Türkiye’nin tarihe geçmişe bakış açısının özetiydi. Atatürk özel olarak kazıbilim ve sonuçlarıyla ilgilendi.

  Hititler bugün Hititçe olarak adlandırdığımız dilde kendilerini Hatti ülkesinin insanları olarak tanımlıyorlardı. Konuştukları dile de Neşili ya da Neşumnili diyorlardı. Mısır’da ele geçen yazılı belgelerde ise Hititler’in İÖ 1800 yıllarında Anadolu’da yaşadıkları ve kendilerini Akkadça’da “Hatti” biçiminde yazılan “Hattuşa kenti ülkesinin halkı” adını verdikleri belirlendi. Neşa Hitit diline adını veren İlk Hitit başkentiydi. Hattuşa yüz yıl sonra başkent olmuştu.

  Çivi yazısını Sümerler’den alan Hititler Mezopotamya dilleri ile de etkileşim içine girdi. Kimi Hitit belgeleri birkaç dilde yazıldı. Bu onların dillerinin çözümünde son derece yararlı oldu. Özellikle Adana Karatepe’de bulunan üç dilli yazıtlar bu konuda en çarpıcı olanıydı. Bugün bilinen eski Hint-Avrupa dili Hititçe’ydi. Yeniden doğuşlarına en büyük neden yazının zamana karşı koyan gücünü elde etmiş olmalarıydı.

  Hitit tabletlerinin gün ışığına çıkarılması insanlık tarihinin her alanı için ayrı bir öneme sahipti. Yazıtlarda kişinin adı soy kütüğü ailesinin kendisinin beceri ve başarıları yazıtın kentin korunması için kutsama ve lanetler yer alırdı. Tarihi olayların savaşların dile getirildiği yazıtlarda anlam ve anlatım güzelliği şaşırtıcıydı. Oluşturdukları kitaplıklar kil tablet odaları günümüze ışık tuttu. Bu tabletler kağıt ve benzeri malzemeden olmadığı için yüzlerce yıl dayanma gücü buldu. Kitaplıklardaki tabletler sıralanıp etiketlendikten sonra dizinleri bir tablete işlenmişti. Son yıllarda yapılan araştırmalarda sözlük benzeri tabletler de olduğu ortaya çıktı. Kurkuma’da (Maraş’ta) yapılan kazılarda ortaya çıkarılan bir mezar stelinde Hititler’in okuma yazmaya ne derece önem verdiğinin kanıtları vardı. Bir kadın kucağında çocuk elinde yazı tahtası yazı gereçleri ve oyuncak bir kuş bulunmaktaydı.

  Dünya edebiyatı açısından önemli belgeler bulundu. Sanatçılar saygın bir yere sahipti. Yaptıkları yapıtlara adlarını ve imzalarını atardı. Hititler maden işlemeciliğinde duvar kabartmalarında çok ustaydılar. Şiirler yanında şarkı sözleri de bulundu. Bunlar Anadolu ezgilerine benzemekteydi.

  Ticaret oldukça yaygın bir ağa sahipti. Mimaride de ilerlemişlerdi. Taş temellerin üstünde ağaçlar kullanılarak 4-8 ev bitişik duvarlarla yapılıyor bunlar bir mahalle oluyordu. Evler 40-80 m2 ve iki katlıydı. İki odalı evlerin tabanı toprak ya da taş döşeli olup atık su kanalları bu döşemenin altındaydı. Kentlerde mezarlık yoktu. Ölüler evlerinin oda tabanına gömülüyordu. Mahalleleri birbirinden ayıran sokaklar iki metre genişliğindeydi.

  Hitit uygarlığının gizlerinin çözümünde özel bir yere sahip olan buluntu mühürler oldu. Onama güvenlik ve mülkiyet simgesi olan mühürlerde sahibin adı yanında dini ritueller insan hayvan figürleri günlük kullanım araçları mobilyalar bitki ekmek çeşitleri gibi çok ilginç kültürel bilgiler sunuyor.

  Bunlar Hitit kültürüne ayna tutuyor. Mühürler dil kültür açısından olduğu denli günü ayı yılı ya da dönemi gösteren bir takvim yaprağı gibi tarihleme çalışmaları açısından da önemliydi.

  Mühürlere yalnızca erkekler sahip değildi. Kadınlar erkeklerle eşitti. Bir yazıda Karkamış Kralı II. Suhi’nin eşi “Her nerede kocam adını kutsarsa benim adımı da saygıyla kutsar” demiştir. Çok sayıda kadına ait mühürün varlığı Hititlerde kadın erkek eşitliğinin bir başka belgesiydi. Bu mühür geleneği okuma yazmanın yaygın olmadığı yakın dönemde de bir gelenek olarak Anadolu’da sürdü. Hâlâ kimi yaşlılar imzaları yerine geçen mühürler kazıtıp taşırlar. Hititler’de çok değişik mühür biçimleri geliştirildi. En ilginç olanları yüzük biçimine getirilenlerdi.

  Hititler’de büyük kral aynı zamanda başrahip kraliçe de başrahibeydi. Kendilerini “Bin Tanrı’lı Halk” olarak tanımlayan Hititler’in en büyük tapınak merkezi Yazılıkaya Kaya Tapınağı’ydı. Charles Texier tarafından bulunan bu yer aynı zamanda Hitit uygarlığının ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynadı. 90’dan fazla Tanrı Tanrıça hayvan hayal ürünü yaratıkların yer aldığı bir tapınak yeriydi. Hacivat ve Karagöz tiplemelerindeki giysiler ve ayakkabılar içinde olan Tanrı’lar geniş bir şal altında kemerli ve pliseli uzun bir etek geniş kollu bir bluz ucu sivri ve burnu kalkık pabuçlar kulaklarında küpe başlarında yüksek ve üstü çıkıntılı başlıklar içinde saçları tutam halinde sırtlarına iner biçimde duvarlara işlenmişti. Yumruk halinde sağ el ileriye sol el ise başa doğru kalkık ve açık bir biçimdeydi. Birçok Tanrı’nın topuz ve orak biçiminde ya da kemerinde yarım ay şeklinde kabzası olan kılıçları bulunmaktaydı.

  Hititler’de ilginç bayramlar da vardı. Çiğdem Hız Bahar Güz ve 38 gün süren Bitki Bayramı yanında 4 ya da 9 yılda bir kutlanan bayramların olduğu tabletlere yazılmıştı. Bayram ve törenlerde içki yiyecek sunanlar hazırlayanlar müzisyenler şarkıcılar dansçılar vazgeçilmez unsurlardı. Adaklar arasında hayvanlar yanında ekmek meyve sebze peynir bal içki bulunuyordu. Müzik aleti olarak lir davul zil çalpara çok az sayıda da arp yaygındı.

  Müzisyenler tek olmaları yanında değişik yerlerden gelen gruplar olarak da sahne alırlardı. Son zamanlarda çözülen bir tablette opera tarihinin en eski belgesi olarak tanımlanacak bir metin yer alıyordu. Metinde dansın ne biçimde yapılacağı yazılıydı.

  Fal Hitit kültüründe yaygın bir gelenekti. Karaciğer Şans Kuş Uçuşu Falları ve düş yorumlarına ilişkin sayısız tablet ortaya çıkarıldı. Kurbanlıkların karaciğerlerine bakarak yapılan yorum çok yaygındı. Bu fal Mezopotamya’ya yayıldı. Kuş uçuşlarına bakılarak yapılan gözlemler kehanete dönüştürülürdü. Bu falların bir başka yararı o dönem kuşları hakkında günümüz kuş bilimcilerine sunduğu zengin malzeme oldu. Bugün de kimi köylerimizde saygın bir yere sahip olan “kocakarı”lara Hititler “Bilge Kadın” diyordu. Bu kadınlar ellerindeki fal için kullandıkları nesneleri yere atıp yorumluyordu. Falcılar kralların danışmanlarıydı.

  Bugün Sivas bölgesi sınırları içinde olan (Kuşaklı) Sarissa kenti konusunda yapılan araştırmalar Hititler’in su sorununa çözüm bulmak için barajlar kurduklarını gıda gereksinimi için de depolar yaptıklarını gösteriyor. Bu suyun ve tahılın toplanması ve dağıtılması konusundaki duyarlılık ve özen ise adalet ve eşitlik açısından kat ettikleri aşamanın en güzel belgesidir.

  Üç tür mahkeme vardı. Saray Kapısı adını taşıyan normal mahkeme onun üstünde Yüksek Mahkeme ve en üst yargı yeri Kral Mahkemesi’ydi.

  Mahkemenin kapısında bronz mızrak ve adaletin simgesi olan tahtadan bir terazi asılı dururdu. Her türden yazılar arasında sıkça geçen “Bu doğru olmaz” sözcüğü onların hukukun egemenliğine olan bağlılıklarının simgesiydi. Kral memurlarına da şu buyruğu verirdi:

  “Doğru olanı yap. Gittiğin kentlerde tüm halkı topla. Kim hak arıyorsa karar ver ve çözüm getir.”
  Memurların ekmek ve bira gibi en masum armağanları alması bile yasaktı. Özellikle yargıçların dürüst ve tarafsız olmasını zorunluluktu.

  Tanrı’lara krala karşı saygısızlık cinayet büyücülük hırsızlık tecavüz öldürmek ve ormanı tahrip etmek de ağır suçtu. Yılan öldürmek ormanın ağaçlarını kesmek ölüme varan cezalara uğramaktı. Başkasının tarlasını bahçesini samanlığını evini kundaklamanın cezası zarara uğrayanın kölesi olmaktı.

  Kraliçe meclis toplantılarında yer alırdı. Devlet belgelerine mühür basma elçileri kabul etme ve diplomatik yetkilere sahipti. Mahkemelerde yargıçlık yapardı. Meclis yüce bir kurumdu. İmparatorluğu temsil ettiği gibi kral ve kraliçeyi tüm devlet büyüklerini görevlilerini denetler ve yargılama ceza verme hakkına sahipti. Yasaların çıkarılmasında kralın ve öteki görevlilerin atanmasında ve reddedilmesinde yetkiliydi.

  Hitit kralları kendilerinden önce ve sonra yer yüzünde yeşeren krallar ve diktatörler gibi kan dökücü değillerdi. İşte bunun bir örneği Büyük Kral Tabarna’nın Telepinuş Buyruğu’nda yer alan sözlerinde görülür:

  “Pankuş Meclisi onları ölüme mahkum etti. Ben kral ‘Onlar niçin ölüyorlar?’ dedim. Onların gözlerini bağladılar. Ben kral onları bağışladım. Onları çiftçi yaptım. Onların sağ tarafından silahlarını aldım ve ellerine saban verdim.”
  Kişi suçunun cezasının bedelini kendisi öderdi. Suç ve ceza kişinin ailesine malına mülküne bağlı bulunduğu kuruma mal edilmez ve onlara zarar verilmezdi.

  Dokumada keten ekimi ve koyun yününden yararlandıkları saptandı. Giysiler son derece değerliydi. Bir elbise için 3000 litre şarap verildiğini tabletlerden öğreniyoruz. Binek ve taşımacılık için at ve eşek besliyorlardı. Kent planlamasında da ileri düşünceye sahiptiler. Kentin yerleşiminde genel kurallar vardı. Örneğin yangın tehlikesini yaşamamak için çömlek fırınları yerleşimin uzak noktasında birarada tutuluyordu.

  İsteyen istediği yere istediği yapıyı konduramıyordu. Taşımacılıkta gönderilen ya da bir yerde depolanan malın tam olduğunun kanıtı olarak vurulan mühürlerdi.

  Fırıncı ve aşçıların temizliğine son derece özen gösteriliyordu. Tabletlerde bu işi yapanların yıkanmaları tırnaklarını kesmeleri ve temiz giyinmekle yükümlü oldukları aktarılıyor.

  Hititler aynı çağda yaşayan öteki kültürlerden daha hoşgörülüydüler. Çevrelerindeki yabanıl kalmış kabile ve topluluklarla iyi ilişkiler geliştiren Hititler bugün hoşgörü ve barış diyerek dünyaya egemen kılınmak istenen düzeni o zaman yaydılar. Diplomatik bağları güçlüydü. Yabancı din töre dil yaşam biçimlerine saygılı ve hoşgörülüydüler.

  Komşu ülkelerin saraylarında kendilerini dil öğrenme çevirmenlik yazıcılık sanatkarlık vb. yetenekleri ile kabul ettirerek danışmanlık yapıyorlardı. Sabırlarını ve sınırlarını zorlayan Mısır gibi süper güçlere karşı da direnen ve onları ağır yenilgilere uğratan bir güce de sahiptiler. İlişkileri güçlendirmek için diplomatik evlilikler yaptılar. Diplomatik mektuplaşmalar yürüttüler.

  Hitit halkının çoğunluğu özgür insanlardan oluşuyordu. Toplumun en alt kesimini oluşturan kölelerin bile hakları vardı. Kölenin değeri özgür insanın yarısıydı. Ceza ise özgür insanlara verilenin yarısıydı. Kölelerin mülkiyet hakları vardı. Kölelerin özgür kadınlarla evlenme hakkı vardı. Aynı ailenin bireyleri birbiriyle evlenemezdi. Bugün Anadolu’da hâlâ varlığını koruyan bir geleneğin izleri vardı. Eşi ölen bir kadın kayınbiraderi ile evlendirilirdi. Başlık parası vardı. Kızın babasına verilen bu para erkek evlenmekten vazgeçtiğinde geri verilmezken kız vazgeçerse para erkeğe geri veriliyordu. Evlenen erkek kız evine taşınıyordu. İç güvey olarak yaşıyordu.

  Hititler askeri açıdan da çağının modern ülkesiydi. Mısır kabartmalarında görkemli biçimde tasvir edilen savaş arabaları o dönemin en gelişmiş aracıydı. İki tekerlekli bir atın çektiği arabada bir sürücü iki asker vardı. Askerler zorlu savaşçılardı.

  Yiğit disiplinli olma yanında güçlü silahlarla donanımlıydılar. Ok yanında Anadolu’nun zengin yer altı zenginliklerini işleterek elde ettikleri madenlerden çeşitli silahlar taşır ve madeni miğferler giyerlerdi. Giyiniş biçimleri daha sonra Yunan ve Roma dünyasını etkiledi.

  Binyıllar boyu süren Hitit uygarlığından kalan önemli yapıtlar bugün yurdumuzun çeşitli yörelerindeki müzelerimizde sergilenmektedir.
  Bu yapıtların en değerlileri Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunmaktadır.
  Atatürk’ün isteği doğrultusunda 1938 yılında yapımına başlanan ve 30 yıl süren çalışmalar sonunda 1968 yılında “Eti Müzesi” adıyla ziyarete açılan bu “tarihsel hazine”miz bugün Anadolu Medeniyetleri adıyla dünya müzeleri arasında ön sıralarda yer almaktadır.

  Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1997 yılında Avrupa’da yılın müzesi ödülünü kazanmıştır.

  Yaşar ÖZTÜRK

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş