İstifa Edene De Tazminat !


Çalışanların kıdem tazmınatı almasının tek yolu işten çıkartılmak değil. Bazı durumlarda istifa edene de tazminat verilebiliyor.

15 Yıl formülü

İşyerinden 15 yıl ve 3600 gün formülüyle ayrılarak tazminat almak mümkün. Burada ilk şart sigorta başlangıcının 9 Eylül 1999’dan önce olması. Sigorta süresi 15 yıla primler de 3600’e tamamlanmışsa ve işyerinde de en az 1 yılı doldurmuşsanız iş yerinden ayrılarak tazminatınızı alabilirsiniz. Bunun için SGK’dan şartları tamamladığınıza dair yazı alın. Dilekçe ile işverene başvurun. Böylece kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilirsiniz.

Evlilik

Evlenen kadınlar nikahtan sonra 1 yıl içinde işyerine başvurarak kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. İşverene işten ayrılırken evlilik cüzdanı veya evlilik belgesi ile başvurmak gerekiyor.

Askerlik

Muvazzaf askerlik nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan işçilerin kıdem tazmınatı alma hakları var. Aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışılmışsa işçi askere giderken kıdem tazminatını alabilir. Fakat buradaki koşul muvazzaf askerlik hali ile işyerinden ayrılmaktır. Manevra veya herhangi bir diğer sebeple silah altına alınanlar bu haktan yararlanamazlar. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var bedelli askerlik yapanlar 1 gün bile askerlik yapılmayacağı için işyerinden ayrılarak kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Hileli Maaş

Bazı işverenler çalışanlarının gerçek maaşını saklayıp SGK’ya asgari ücretten bildiriyor. Bu hem çalışanın hak kayıplarına hem de devletin vergi ve prim kaybına neden oluyor. Tazminatı gerektiren haklı fesih sebeplerinden birisi de işverenin gerçek ücreti bordroya yansıtmayıp saklamasıdır. Sözleşmenizi feshederek kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Ancak bunu belgelemeniz gerekiyor.

Mutlaka elinizde gerçek maaşınızı gösteren belgeleriniz olsun.