Bu gezegen mesajında girmiş olduğunuz Kaotik Düğümün artan genişliği ve kapsamına değinmeyi diliyoruz.
İletişimimizin odağı gerçekleşmekte olan gezegensel değişimlerin sonucu olarak bilincinizdeki süptil olan ve çok süptil olmayan etkiler üzerinedir. Önceki iletişimimizde söylediğimiz gibi sismik ve volkanik olayları doğru şekilde tahmin etmek artan şekilde zordur çünkü siz çok değişken bir aşamaya girdiniz.
Geçen yılın Ekim ayında Kaotik bir Düğüme gireceğinizi ve bunun gittikçe artan seviyelerde kaos ile sonuçlanacağını ve hükümetlerinizin ve kurumlarınızın kaosun bu seviyeleri ile uğraşmakta zorluklar yaşayacaklarını öngörmüştük. Ve aslında tüm dünyada aşırı ve anormal iklim modellerindeki artıştan deprem aktivitesindeki artışa ve İzlanda’daki volkanik patlamalara kadar bu gerçekleşiyor. Kaotik Düğümün bu çeşitli ifadeleri yaratıcı ve tahmin edilmez şekillerde artmaya ve birbirini etkilemeye devam edecek.
İletişimimizin odağı Kaotik Düğümün kapsamı genişlerken karşılaştığınız fiziksel zorluklarda değildir eğer onlara sahip çıkmaya hazırsanız sizi bekleyen evrimsel fırsatlara odaklanmayı diliyoruz.
Öncelikle bazılarınız için yeni olabilecek ama diğerleri için eski bilgi olan bir fikri ifade edelim.
Biz Yerküreyi seyrederken onu sizi gördüğümüz gibi görürüz ışıltılı yumurta şekilli ışık geometrisi olarak. Sizin gibi Yerküre de süptil enerji kanallarına sahiptir. Bedeninizde süptil enerjinin bu iletkenleri hayati organlarınızın yaşam gücü ile ilişkili olan meridyenler veya çakralarla ilişkili daha karmaşık ve süptil enerji kanalları sistemi olan nadiler olarak bilinir.
Yerküre kendi ızgarasına veya süptil enerji kanallarının ızgara yapısına sahiptir. Bunların bazıları ley hatları olarak adlandırılır. Bunlar sizin kendi süptil enerji kanallarınıza benzer şekilde Yerkürenin bedeninde süptil enerji akışının iletkenleridir. Ancak elbette Yerkürenin süptil enerji kanallarında hareket eden enerjiler sizin bedeninizde hareket eden enerjilerden çok daha muazzamdır. Ama bununla birlikte sizin meridyenleriniz/nadileriniz ve gezegeninizin ley hatları arasında bir ilişki vardır.
Gezegeniniz kendi yükseliş sürecinin bir diğer aşamasına giriyor. Ve bu birçok faktörle dikkati çekiyor bunların bazılarını belirleyebiliyorsunuz bazılarını belirleyemiyorsunuz. Bu faktörlerin ikisinin deprem ve volkanik aktivite ile ilgisi vardır.
Bir deprem veya volkanik patlamadan önce Yerkürenin ley hatlarında (sismik olayın yakınlarında) süptil enerjinin muazzam hareketi olur. Süptil enerjinin bu hareketi asıl tektonik değişim gerçekleşmeden önce meydana gelir. Tektonik değişimler biliminizin açıkça ifade ettiği gibi deprem aktivitesinin yaratıcıları veya üreticileridirler. Ama meridyenlerdeki (ley hatları) süptil enerji akışı deprem bölgesinde asıl deprem ve/veya volkanik patlamanın kendisinden saatler günler veya hatta haftalar önce gerçekleşir. Bunlar fiziksel olayın habercileridir. Ve değinmek istediğimiz deprem ve volkanik aktivitenin bu süptil enerjisel veçhesidir çünkü Yerkürenin meridyenlerindeki veya ley hatlarındaki bu dalgalanmalar sizi direkt olarak etkiliyor.
Birçoğunuz bedenlerinizde rezonant tepkiler deneyimliyorsunuz. Bu şu anlama geliyor; gelmekte olan bir deprem veya volkanik patlama ile ilişkili süptil enerji Yerkürenin ley hatlarından birinde hareket ettiği zaman sizin kendi meridyen sisteminizde buna karşılık gelen bir hareketlenme olabilir. Sanki siz gerçekleşmek üzere olan şeyin barometresi olmuş gibisinizdir. Bazı bireyler buna diğerlerinden daha fazla hassastır bu nedenle etkiler bu bireylerde çok daha fazla belirgin olabilir. Hassas insanlar asıl olayın kendisinden binlerce kilometre uzakta yerküre değişimlerinin süptil enerjilerine tepki verebilir. Ama daha az hassas olanlar bile etkileri hissedebilir. Deprem ve volkanik aktivitenin artmakta olduğu gerçeği nedeniyle birçoğunuz bedenlerinizde bu garip rezonant tepkilerin artışını deneyimliyorsunuz. Ve dikkatimizi çevirmeyi dilediğimiz şey budur.
Deprem ve volkanik aktivitenin üç boyutlu realitenizdeki dehşetli sonuçlarını anlıyor ve takdir ediyoruz ancak bu aynı olayların girebileceğiniz enerjisel açılışlar evrimsel portallar yarattığını bilmenizi diliyoruz.
Bunlar yalnızca fiziksel dünyanın görünümünün değişiminin habercileri değildir; bunlar insan ve gezegensel bilincin değişiminin habercileridir.
Sismik ilişkili süptil enerjinin ürettiği fiziksel ve duygusal etkilerin bazılarını tanımlayalım. Bir deprem veya volkanik patlamanın gerçekleşmesi yakın olduğunda sismik olayın yakınlarındaki Yerkürenin meridyenlerinde veya ley hatlarında süptil enerji akışı olduğunu hatırlayın. Eşzamanlı olarak fiziksel bedeninizde rezonant tepkiler olur özellikle bu tür şeylere hassas olanlarda. Kişisel meridyen sisteminizde bu süptil enerji hareketi olduğunda her türde garip fenomen gerçekleşebilir.
Bunlar geçici kısa vadeli hafıza zorluklarında artış ani beden ısınması veya soğuması olayları açıklanamayan fiziksel rahatsızlık ve hatta görünür nedeni olmadan ortaya çıkan ve sonra yok olan ağrıları kapsar ama bunlarla sınırlı değildir.
Ayrıca düşünme ve sıralama (ardışıklık) zorlukları denilebilecek şeyin kısa anlarını da deneyimleyebilirsiniz. Ve aniden azalan enerji vakaları da artmakta. Bu garip enerji hallerinde sanki aniden enerjiniz kalmamış gibi görünür. Önceki mesajlarda bundan söz ettik ama çok daha fazla sayıda insanın yorgunluk tükenme ve aynı zamanda huzurlu uyku uyuyamama ile ilgili şikayetleri artacak. Ayrıca uyanıkken uyuyakalmaya benzer hissetme olayları da artacak. Eğer uzanabileceğiniz veya en azından gözlerinizi kapatabileceğiniz bir ortamda iseniz bu özel fenomen ile baş etmenin en iyi yolu budur. Bu gerçekleştiği zaman sıkça her zaman değil bu Yerkürenin enerji sisteminde veya ley hatlarındaki süptil enerjinin sismik akışlarının etkisidir.
Bunlar Yerkürenin kendisinin gezegensel bilinç seviyelerini değiştirdiği zamanlardır ve deyim yerindeyse siz onun eteklerine yapışabilirsiniz. Gezegen kendisi bilinç değiştirdiği için bu anlarda bilincin derin yoğun hallerine girebilirsiniz. Tavsiyemiz şu bırakın dünya aksın ve kendinize düşme deneyimine teslim olun. Bazılarınız yoğun iyileştirici ve besleyici etkileri olan realitenin içsel dünyalarına gireceksiniz. Diğerleri geçici olarak şuurlarını kaybetmiş gibi hissedecekler ve gerçekleşen şeyleri hatırlamayacaklar. Ama bu anlarda günlük aktiviteleriniz ortasında bile dinlenmenize izin verirseniz çok fazla fayda sağlayacaksınız. Bazen bazılarınız ters reaksiyon deneyimleyebilirsiniz. Bedeninizin görünür nedeni olmadan sanki metabolizma ile ilgili olarak hızlanmış gibi hiper bir hale girdiğini duyumsayabilirsiniz. Süptil enerjileri fark ediyorsanız bunun süptil enerji bedenlerinizin sizin için normal olan hızdan daha yüksek hızda titreşmesinin sonucu olduğunu fark edeceksiniz. Bu hızlanma hissi kısa zaman periyotlarında sürebilir veya saatlerce devam edebilir. Bu hiper farkındalık hallerinde kozmik bilgi ve/veya spiritüel ışık indirmeyi deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca bedeninizdeki süptil enerji kanallarının kendiliğinden açıldığını görebilirsiniz bunun sonucu olarak bu kanallardan daha fazla süptil enerji akar. Beden ve zihnin bu halleri ne kadar garip görünse de bunlar evrimsel hızlandırıcılardır. Maalesef günlük bedensel ritimleriniz için bu eşsiz beden ve zihin halleri çoğunlukla elverişsiz zamanlarda gerçekleşir. Bunlara olur verebilirseniz ve bunların evrimsel armağanlar olduğunu kavrayabilirseniz bunlardan büyük faydalar sağlayabilirsiniz.
Önceki mesajlarımızda vermiş olduğumuz Denge Holonu ve Yükseliş Holonu sizin için yardımcı olurken bu sismik olayların bedeninizdeki fiziksel etkilerinden ve bilincinize olan etkilerinden kaçmanın yolu yoktur. Bu nedenle tavsiyemiz bunlara direnmek yerine kucaklamaktır. Bunları evrimsel fırsatlar olarak görün.
Bu mesajla birlikte Kalp Boyutsal Uyumlamasını veriyoruz. Bu mesajın sonunda bu ses meditasyonunun linkini bulacaksınız. Bu olağandışı bir uyumlamadır çünkü gelecekten geliyor ve henüz şimdiki zamanınızda olmayan bir Dünyanın enerjisidir.
Bunu Epifiz Boyutsal Uyumlamasını dinlemenizi tavsiye ettiğimiz şekilde dinlemenizi öneriyoruz. Dinlerken farkındalığınızı kalp çakranıza getirin ve işittiğiniz seslerin kalp merkezinden geldiğini imgeleyin. Bu yükseliş kodu kalbinizin stabilize olmasına ve Dünyanızın gelecek veçhesinden gelen avuntuyu ve rahatlamayı bulmanıza yardımcı olur. Bu kodun amacı önünüzde ortaya çıkmakta olan kaotik ve değişken olaylar sırasında sizi ayakta tutmaya yardımcı olmaktır. Sesler yeni Dünyanın yükselmiş Dünyanın titreşimsel özüdür. Yeni bir dünyanın vaadidir ve sizler kalplerinizin derinlerinde bu dünyanın tohumlarını taşıyorsunuz.
Son olarak girdiğiniz zor zamanları bildirmeyi istiyoruz. Aynı zamanda olağanüstü bir evrimsel yükseltilmenin eşiğine giriyorsunuz.
Dünyanızın üzerinde nerede yaşadığınıza bakmaksızın yaşamdaki konumunuza veya karşılaştığınız durumlara bakmaksızın önünüzde ortaya çıkan şeyi evrimsel bir armağan olarak kucaklarsanız bilinciniz yükselir ve Kaotik Düğüm olan portaldan inayet ve keyif ile geçersiniz.