Kişilerin içinde birçok gizli yetenekler vardır. Gizli yetenekler kullanıldığında mucizeler açığa çıkar. Bunun için de güdülenmek gerekir.

Kişilerin içinde birçok gizli yetenekler vardır. Gizli yetenekler kullanıldığında mucizeler açığa çıkar. Bunun için de güdülenmek gerekir. Amaca ulaşmak için olumlu düşünmek bunu eyleme geçirmek ve ateşlemek gerekir. Coşku amaçlarımıza ulaşmada canlı etkin olmayı sağlar heyecanı ve şevki içimize yansıtır. Biraz risk ve cesaretle birlikte güven merak ve beklentiye dayanan bir tutumdur.

Coşkulu insan amacına ulaşır ve olumlu düşünür. Kişinin doyumlu bir yaşamı olur. Canlıların değişimi kabul ederek uyum sağlamaları gerekir. Yoksa ruhsal olarak çökerler. Gelişme ve başarı birlikte yürütülmelidir. Sağlık kişinin ruhsal ve bedensel durumudur. Herkes kendi sağlığından sorumludur ve yararlı alışkanlıklar edinmelidir. Düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmeli beslenmeye dikkat etmeli egzersiz ve dinlenmeye zaman ayırmalıdır.

Düşünce sağlığında ise gereksiz endişelerden sakınmalıdır. İyi bir izlenim yaratmak için güdülenmeli görünüme önem gösterilmelidir. İlk izlenim başarılı görünmektir. Giyim kuşam da kişiliğe bağlıdır. Bunları yaparken de kendimizi iyi hissetmeliyiz. Çekici bir kişilik için insanların sizin yararınıza çalışmalarını sağlamak da çok etkilidir.

Herkes duygularını dışa vuramaz. Ama insanlarla iletişim içinde olmak kişiliği ele verir. Başarılı olmak için insanların yardımına ve desteği ne ihtiyaç vardır. Başkalarında görmek istediğimiz nitelikler neler ise bunları bularak kendimizin de hangi niteliklere sahip olduğunu tespit ederiz. Bu özellikler dürüstlük bağışlamayı bilmek alçakgönüllülük şaka ve espriye açık olmak sevgi dolu bir kişiliğe sahip olmak olmalıdır. Kişinin başarılı ilişkiler kurmasının yolu güçlü ve uyumlu olmasından geçer. İnsanlar arasındaki iletişim önemlidir. İletişim kendimizi başka bir kişinin düşüncesine yansıtmadır. Anne baba çocuk ilişkisi iş ilişkileri dostluklar önemli unsurlardır.

Sosyal yaşamda hepimiz insanlarla iç içeyiz. Kendimizi sosyal konumdan soyutlamamalıyız. Endişe şüphe ve korkuyu sürekli hisseden kişiler mutsuzdurlar. Bu durum üretkenliği engeller. Yalnızca güdülenen olumlu eylem sorunları çözer. Endişe şüphe ve korku gibi duyguları bütünüyle yenmek mümkündür. Ama bu güdülenme ve eylem gerektirir.

Bu konuda da olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmek gerekir. Kişiye bağımlı kaygılar geçmişle şimdiyle ve gelecekle ilgili olarak sınıflandırılır. Geçmişteki kaygılar geride kalmıştır. Önemli olan bir daha tekrar etmemektir. İnsanlar kendilerini iyi güdüleyerek gelecek kaygılarını yenmelidir.

Korkunun insanı başarılardan alıkoyduğu kadar iyi yönleri de vardır. Ölümden korkan kişi kendine daha iyi bakar. Bu yönden olumlu davranmamızı sağlar. Yaşam bir eylemdir ve sevmektir. Hayal ürünü endişelerden uzak durulmalıdır. Gerginliğinizi denetleyip gevşemeyi öğrenmek için olaylarla başa çıkabilmeli onu yenmeli sakinleşmeli gevşemeli ve yaşamın denetimini elimizde tutmalıyız.

alıntı