“Korku ve endişelerin sebebi sahiplenmeler ve beklentilerdir.”


Sahip olduğunuz zannettiğiniz şeylere gerçek anlamda sahip olmadığınızı ve olamayacağınızı anlayarak bu konudaki beklentilerinize son verdiğinizde bütün endişe ve korkularınız sonlanabilir. Bu olduğunda gerçekten zaman mekan algısının dışına çıkarak ve sonsuz varlıklar olduğumuzu hatırlayarak parça yerine bütünle kısıtlı olan yerine sonsuzla ilişki kurarak her şeyin ne kadar olması gerektiği gibi yerli yerinde ve tam olması gerektiği gibi oluşmaya devam ettiğinin farkına vararak izin vermeye ve akışta kalmaya geçebilirsiniz.

Sahiplenme ve beklentiler belli seviyede hapishaneler yaratırlar. Kişi bu durumu o kadar benimser ve olması gereken bir durum olarak algılar ki farkındalık geliştirip kendine dışardan bakabileceği duruma gelinceye kadar cennette yaşadığını düşündüğü bir cehennemde korku ve endişe içinde bir hayat geçirir.

Bunun çözümü bırakmak izin vermek ve akışta kalmakla mümkün olabilir. Normal şartlarda bunu gerçekleştirmek çok zor olsa da sizi gerçek özgürlüğe taşıyacak tek şey nefes çalışmalarıdır. Kişinin kendisini eksik yetersiz ve çaresiz hissetmesinin en büyük nedeni üst solunum nedeniyle yeterli oksijene sahip olamaması ve gücünü kaybetmesidir. Yetersiz solunumun oluşturduğu enerji kaybı gerek fizik beden gerek duygusal beden (hormansal/ endokrin) ve gerekse zihin beden üzerinde rahatsızlık-lara sebebiyet verir.

Kişi yeterli enerjiye sahip olamayıp kendini güçsüz hissettiğinde kounmak ve yaşamla baş etmek için kendini başka gerçekliklere yaslamaya başlar. Değişik alışkanlıklar ve bağımlılıklar edinir. Gücünü başkalarından alma eğilimine geçer. Başkaları için yaşamaya ve kendini başkalarına kurban etmeye başlar. Sonsuz varlığını kısıtlı zeminlerde ifade etmek zorunda kalır. Geçmiş ve gelecek korku ve endişesi yaşar. Olumsuza odaklanır. Sahiplenmeleri ve beklentileri iyice artar. Yaşamı içinden çıkılmaz bir hal alır.

Diyafram kullanımını gerçekleştirerek orijinal nefes programına geçtiğinde yeterli nefesler almaya ve gerekli oksijene ulaşmaya başlayarak fizik sağlığını ve psikolojisini hızla değiştirerek iyileşir. Korku ve endişe bazlı yaşamdan sevgi ve huzur dolu bir yaşam biçimine geçer.

Kişi sahibi olduğunu zannettiği şeyler üzerinden elini çekmeye başladıkça kaybedeceğinden korktuğu şeylerin çok daha fazlasının ve daha iyisinin varlığından haberdar olur. Gerçek anlamda yükselişe geçer. Tutuğu ve bırakamadığı değerler yüzünden yüzünden yükselememek durumu sona erer. “Maymun tuzaği” hikayesi de bu konuya iyi bir örnektir.

Maymun tuzağı

Asya da maymun yakalamak için kullanılan bir tuzak vardır. Bu tuzak için bir Hindistan cevizi oyulur ve içinden ip geçirilerek ağaca bağlanır. Hindistan cevizinin altına ince bir yarık açılır ve içine tatlı bir yiyecek konur. Bu yarık sadece maymunun elini açıkken sokacağı kadar büyüklüktedir yumruk yaptığında elini dışarı çıkaramaz.

Maymun tatlının kokusunu alır yiyeceği yakalamak için elini içeri sokar ve yiyeceği kavrar ama yiyecek elindeyken elini dışarı çıkarması olanaksızdır. Sıkıca yumruk yapılmış el bu yarıktan dışarı çıkmaz. Avcılar geldiğinde maymun çılgına döner ama kaçamaz. Aslında maymunu tutsak eden hiçbir şey yoktur. Onu sadece onun kendi bağımlılığının gücü tutsak etmiştir. Yapması gereken tek şey elini açıp yiyeceği bırakmaktır. Ama zihninde açgözlülüğü o kadar güçlüdür ki bu tuzaktan kurtulan maymun çok nadir görülür.

Bizi tuzağa düşüren ve orada kalmamıza neden olan şey arzularımız ve zihnimizde onlara bağımlı oluşumuzdur. Tüm yapmamız gereken elimizi açıp benliğimizi ve bağımlı olduğumuz şeyleri serbest bırakmak özgürleşmektir.

Mustafa Kartal

alıntı