Başarının sırrına vâkıf olup mutluluk anahtarını elde edebilen bir kimse sürekli hayatta kazançlı olur. Bu yüzden herkes ister hayatın doruğuna doğru yükselme aşamasında olan gençler isterse hayatın zirvesinden iniş döneminde olan yaşlılar mutluluk ve başarının sırrını aramaktadırlar.

İnsanların tarih boyunca yaşantılarına baktığımızda bazı kimselerin başarılı ve mutlu olduğunu bazılarının ise yenilgiye uğrayıp mutsuz olduklarını görürüz. Bu konu üzerinde düşündüğümüzde ister istemez şu sorularla karşılaşırız:

Hayatta başarılı olmanın ya da yenilgiye uğramanın sırrı nedir?

Acaba başarılı olmanın ya da başarısızlığın bir sırrı var mıdır?

Yoksa başarılı olup mutluluğu yakalamak veya yenilgiye uğrayıp mutsuzluğa duçar olmak tamamen bir şans ve rastlantı eseri midir?

Bu sorulara hiç tereddüt etmeden vereceğimiz cevap şudur: Her başarı ve yenilginin kendine özgü bir nedeni vardır. Bu istisna kabul etmeyen bir gerçektir.

Şans mutluluk ya da mutsuzluğa neden olabilecek bir şey değildir.

Güçlü iradeye sahip insanlar hayatta mutlu olabilmek için akıl ve fikirlerine güvenir mutluluk ve başarının sırrını keşfetmek mutluluk ve başarının anahtarına sahip olmak için çaba harcarlar. Ama zayıf iradeli kimseler gerekli düşünce gücüne sahip olmadıklarından hayal âleminde kader kısmet ve şansı mutluluk ya da mutsuzluk nedeni zannederek hayatta başarılı olmanın sırrı ve sebebi hakkında düşünmek zahmetine katlanmazlar.
Başarının Esasları

Her işte insanın başarılı olması genel olarak şu üç esasa dayanır:

1- Bilinç uyanıklık ve hedef belirleme

2- Araç ve imkân

3- Çaba ve gayret

Bu üç esastan birinin olmaması halinde başarı olanaksızdır.

Eğer insan en iyi yaşam tarzını teşhis edemez veya gerekli araç ve gereçlere sahip olmazsa ya da gayret göstermezse kesinlikle yaşamında başarılı olamaz. Bu yüzden özellikle de hayat yolunun başlangıcında bulunan akıllı bir gencin en önemli en acil görevi en iyi yaşam tarzını tanıması o doğrultuda ilerlemesi için gerekli araç ve imkânları temin etmesi ve kararlı bir şekilde hareket edip çaba sarf etmesidir.
En İyi Yaşam Tarzını Teşhis Etmek

Başarının sırrını elde etmede atılacak ilk adım en iyi yaşam tarzını teşhis etmektir. Gençler başarı ve mutluluk için gerekli olan yolu tanımadıkça o yolda ilerlemek için gerekli araçları temin edemez ve bu yoldaki bütün çabaları boşa gider. Hatta onları ulaşmak istediği hedefinden uzaklaştırır. Demek ki başarının elde edilmesinde karşılaşılan ilk sorun bu yolu tanımanın nasıl gerçekleştirilebileceğidir.

Hayatın inişli-çıkışlı yolunun başlangıcında olan bir genç ne şekilde en iyi yolu keşfedebilir? Diyelim ki bu yolu keşfetti peki gerekli imkânı araçları nereden elde edecektir?

Acaba genç tek başına bu önemli işin üstesinden gelebilir mi? Yoksa mutlaka birilerinin yardımı mı olmalı? Birilerine danışmalı mı? Eğer başkalarına danışmak birilerinden yardım almak zorunlu ise kimdir ona sorunlarında ve ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olabilecek kimse?

alıntı