Başarının ilk anahtarı kendine güvense ikinci anahtarı da hiç şüphesiz sevgidir’. Hangi işe neye karşı sevgi duyuyorsanız onu daha kolay başarabilirsiniz.

Çünkü bizi bir işte yıldıran dolayısiyle başarısızlığa uğratan bıkmadır. Sevdiğimiz bir şeyden kolay kolay bıkamıyacağımız için bir işe karşı sevgi besliyorsak karşımıza çıkan engeller bizi çabucak hattâ bazan hiç yıldıramaz. Sevdiğimiz işi bırakmamak onu umduğumuz sonuca ulaştırabilmek için başka imkânlar ararız.

Öte yandan sevgi insanın kendisine de güven verir. Böylece kendine güven anahtarı işe sevgi anahtarı da başarıya giden yolu daha kolaylıkla açar.

Başarıda hayal genişliğinin de büyük bir payı vardır. Karşılaştığımız zorluklar engeller önünde yeni imkânları düşünürken zihnimizi işletiriz; ilk bir iki imkân kendiliğinden aklımıza gelebilir ama daha çok imkânlar çıkar yollar bulabilmemiz hayal gücümüzün genişliğine bağlıdır.

Yalnız burada hayal genişliği ile hayalperestlik arasında büyük bir ayrıntı olduğunu unutmamalı ikisini birbirine karıştırmamalıdır.

Hayali geniş bir kimse gerçeklerin sınırları içinde dolaşır gerçeklerden ayrılmadan yeni imkânları araştırır. Hayalperest bir kimse ise gerçeklerden uzaklaşır hiçbir hesaba uymıyan hiçbir akıl yürütmeye dayanmıyan ihtimallere dalar gider. Birincisi başarıya ne kadar yaklaşırsa İkincisi de başarıdan o kadar uzaklaşır.

alıntı