SÜPER ÖZGÜVEN

Özgüvenli insanlar kendilerinden HOŞNUT ve kendileri ile BARIŞIK insanlardır ve süper özgüven çocuğun hem iç dünyasında kendisine güvenmesi hem de dış dünya ile iletişimde kendisine güvenmesidir.

İÇ ÖZGÜVEN
Kendini sevme
Kendini tanıma
Kendine açık hedefler koyma
Olumlu düşünceler üretebilmek

İÇ ÖZGÜVENE SAHİP OLAN ÇOCUKLAR;
- İsteklerini dile getirmekten kaçınmazlar.
- Hak ettiği ödülü almak isterler.
- Kendilerine iyi bakarlar.
- Güçlü oldukları yanlarını bilirler.
- Zayıf yanlarını görerek önlem alırlar.
- Eleştiriye açıktırlar.
- Başarabilecekleri hedef koyarlar.
- Hedefe hiç kimseye bağlı olmadan ilerlerler.
- Özeleştiriyi sıklıkla yaparlar.
- Kolay karar verirler (Hedefleri olduğu için).
- Kendi yaşamı ve başkaları hakkında hep olumlu düşünürler.
- Her sorunun çözümü olacağına inanırlar.

DIŞ ÖZGÜVEN
İyi iletişim kurabilme
Kendini iyi ifade edebilme
Kendini ortaya koyabilme
Duygularını kontrol edebilme

İÇ ÖZGÜVENE SAHİP OLAN ÇOCUKLAR;
- Başkalarını sakince dinleyebilmek
- Herkes ile konuşacak bir şeyler bulmak
- Başkalarının vücut dilini bilmek ve bundan yararlanmak
- Toplum önünde konuşabilmek
- Gerçekleri açıklıkla ifade edebilmek
- Ödün vermeyi bilmek ve karşıdan da ödün vermesini beklemek
- Övgüyü taşıyabilmek
- Etkin bir şekilde şikayet ve müdahalede bulunabilmek
- Kendi seçişlerine göre giyinmek
- İyi bir “ilk izlenim” bırakıcısıdırlar
- Sürekli başkalarını hoşnut etme gibi bir çaba sarf etmezler
- Gerektiği zaman dinlenmekten kaçınmazlar ve süreye uyarlar
- Hata yaptıklarında suçluluk duygusuna saplanıp kalmazlar

SÜPER ÖZGÜVEN
Çocuğun kendisinde hem iç özgüven koşullarını hem de dış özgüven koşullarını aynı anda bulundurması halinde SÜPER ÖZGÜVEN’den söz edilebilir.
- ÖZGÜVEN çocuklukta kazanılır.
- SÜPER ÖZGÜVEN yetişkinlikte kazanılır.

ÖNEMLİ BİR NOKTA
- Çocukta belli özellikler geliştirilirken diğer kişilik özelliklerine zarar verilmemesi gerekir.
- Aşırı hırslı aileler ve okullar çocuğun dış özgüveninin geliştirilmesine gereğinden fazla önem vererek iç özgüveni baskılıyorlar.

John KENNEDY’nin babası Joe KENNEDY çocuklarına: “Ne olduğunuz önemli değil başkalarının sizi nasıl gördüğü önemlidir.” dermiş.
- BİLİNİR Kİ: John KENNEDY kendisi ile barışık ve mutlu değildir. Ama dışa karşı farklı bir görüntü verir.

ÖZGÜVEN NASIL KAZANILIR?
Doğduğumuzda kim olduğumuzun önemi yoktur. Önemli olan nasıl bir insan olmaya yönlendirildiğimizdir.
Özgüven sorununun temelinde ailelerin yanlış tutumu yatmaktadır.

ÇOCUKLARIN ÖZGÜVENİ İÇİN AİLELER ŞUNLARA ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİ;
1. SEVGİ: Çocukta benlik saygısının etkin ve sürekli olabilmesi için; başkalarının gözünde kim oldukları değil kendileri oldukları için kendilerine değer verildiğini hissetmeleridir.
2. GÜVEN: Özgüvenin en büyük düşmanı korku ve endişedir.
Unutulmamalı ki çocuklar sadece kendilerini güvende hissettikleri zaman risk alıp ileriye atılabilirler.
3. MODEL: Aile çocuğa doğru bir model olmalıdır. Aile bireyleri her başarısızlığa bir bahane bulurken çocuklarından yazılı notlarına bahane bulmamasını beklememelidir.
4. İLİŞKİLER: Çocuğun dış dünya ile ilişkiye geçmesine ve iletişim kurmasına müsaade edilmelidir. Fırına bakkala alışverişe gönderilmelidir.
5. SAĞLIK: İyi karar alabilmek ve uygulayabilmek için sağlık açısından sorunsuz olmamız gerekir. Bu da özgüvenin oluşmasına ve gelişmesine yol açar.
6. DESTEK: Çocuklara destek olmak her durumda onun yanında olduğunuzu hissettirmek yaşanılan üzüntü ve zorlukların özgüveni yok etmesini engeller.
Düşünür Scott Peck diyor ki:
“Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kendimizi değiştirmemiz gerekir. Ancak bu değişimin bedelini ödemeye hazır olduğumuzda çocuklarımızın istediği ana babalar olabiliriz.”


Süleyman BELEDİOĞLU