A TİPİ VE B TİPİ KİŞİLİK

Ailelerin çocukları ile ya da çocukların aileleri ile yaşadıkları çatışmaların temelinde çoğu zaman kişilik farklılıkları ve dünyaya bakış açılarındaki farklılıklar yatmaktadır.
A Tipi ve B Tipi gibi birbirinden çok farklı olan iki kişilik özelliği aile içinde de rahatlıkla çatışmaya meydan vermektedir.
Bu nedenle öncelikle A ve B Tipi davranış özelliklerini kısaca belirtelim.

A TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
- Zorlukların üstesinden gelmek ve başarmak için güdülenmiştir
- Rekabetçidir
- Güç ve tanınırlıktan hoşlanır
- Çabuk öfkelenir
- Çabuk harekete geçer
- Kendisine hiç boş zaman bırakmaz
- İşlerini hemen yapar
- Mükemmeliyetçidir
- Rahat insanları kendisine engel olarak görür
- Çalışmaya başlamaları için baskı ve uyarıya ihtiyaç duymazlar
- Zamana karşı yarış halindedirler
- Kendilerini sürekli olarak zaman baskısı altında tutarlar
- İnsanları kendi kontrolü altına almak isterler
- En imkansız durumda dahi mücadeleden vazgeçmezler
- Strese karşı dayanıklıdırlar
- Yorgunluk ve sıkıntılı durumlardan olumsuz etkilenmezler
- Çok fazla akıl yürütemezler

B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
- Rahat insanlardır
- Hiçbir durumda acele etmezler
- Görev ve sorumluluklara karşı kendilerini baskı altına sokmazlar
- Zaman zaman çok çalıştıkları olur
- Rekabet etmeyi sevmezler
- Olaylar karşısında daima sakindirler
- İşleri ertelemeye yatkındırlar
- Engellenme anında daha az öfkelenirler
- Düşmanca duygular taşımazlar
- Akıl yürütmede başarılıdırlar

A tipi insanlar etrafındaki herkese hükmetmek onları kendi kontrolleri altında almak eğiliminde oldukları için çevresi ile sürekli çatışma içerisinde olur.
A Tipi bir anne veya baba eğer çocukları B Tipi ise onunla sürekli çatışır. Kendilerinin rekabetçi atak güç ve kariyer peşinde koşan kimlikleri rahatlığı “aptalca” bir tutum olarak görürler. A Tipi anne-babalar B Tipi çocuklarına karşı ölçüsü kaçmış bir tahammülsüzlük içerisinde olurlar.
A Tipi insanların bu çatışmacı özelliği iş dünyası tarafından bütün diğer iyi özelliklerine rağmen olumsuz olarak değerlendirilir ve işverenler A Tipi ile çalışmak istemez.
A Tipi kişilikteki insanları sıklıkla hataya düşüren özellikleri ise zaman baskısı altında olmalarından dolayı akıl yürütmekte yetersiz duruma düşmeleridir.
Oysa B Tipi kişilikteki insanlar kendilerine akıl yürütecek kadar zaman tanıdıklarından bu konuda başarılı olurlar.
A Tipi ailelerin B Tipi çocukları ile iletişim kurarken onun başarılı bir akıl yürütücüsü olduğundan hareket ederek iletişim kurmalarını öneriyorum.
Onların akıl yürütmesine izin verilirse ve bu kapı açılarak iletişim kurulursa işte o zaman bu öğrencilerden gerekli verimi alır ve başarılı olmalarını sağlayabiliriz.
A Tipi ve B Tipi aslında bir davranış kalıbı olup tam olarak kişilik özelliği sayılmaz.
A ve B Tipi kişiliklerin karma bir şekilde de karşımıza çıktığı olur.


Süleyman BELEDİOĞLU