Beyin fırtınası bir öğretim tekniğidir. Eğitim sistemimizde çokça kullanılmaya başlanmıştır. Beyin fırtınası yapan kişilere farklı düşünme yolları sunar. Yaratıcılığı üreticiliği hayal gücünü geliştirir. Bu özellikleri sayesinde geleneksel öğretim tekniklerinden ayrılmaktadır. Son dönemlerde yaratıcı düşünmenin önemi ortaya çıkmıştır ve bu düşünme sayesinde salt bilgi almaktan kurtulmuştur öğrenciler. Kendileri üretmeye ve problemlere farklı çözüm yolları bulmaya başlamışlardır ve bu da en iyi öğrenme şeklidir. Öğrenciye onun fikirlerine saygı duyduğunuzu göstermeniz ve başarmasını sağlamanız kendisini geliştirebilmesi için çok büyük bir adımdır.


BEYİN FIRTINASI NASIL YAPILIR?

Beyin fırtınası yapacağınız ortamı oluşturun.

Beyin fırtınasına katılacak grubu seçin. Sayı olarak en uygun görülen 6-12 arasıdır.( kendinizi iyi bir beyin fırtınası yönlendiricisi olarak görüyorsanız bu sayı çoğalabilir. Yapabilirseniz hiçbir şekilde mahsur yoktur. 40 kişiyi bile katabilir ve bundan zevk alabilirsiniz.)

Beyin fırtınası yapılan grupta sadece katılacak bireyler olmalıdır. Dışarıdan herhangi bir şekilde kimse katılmamalıdır. Çünkü beyin fırtınasında saçma deseniz bile görüşünü söylemelisiniz ve bu görüşler sayesinde yaratıcılığınızı arttırmalısınız. İzleyicinin var olduğunu bilmek katılımcıyı rahatsız eder ve engeller.

Her birey kendi görüşünü dilediği gibi sunmalıdır. Hiçbir katılımcının bir başkasını eleştirme ya da kendine göre değerlendirme durumu olmamalıdır.

Dile getirilen görüşler tahtaya ya da kağıda not edilir.

Beyin fırtınasında ne kadar fazla ve farklı görüş olursa o kadar iyidir.

Problem çözme becerisini geliştirmek için yapılır ve bir problemi çözmeye giden her yolu düşünmekte fayda vardır.

Katılımcıların olabildiğince yaratıcı olmalarını sağlamak gerekir ve bütün katılımcılar görüşlerini açıkladıktan sonra görüşler konusunda toplu bir eleştiri ya da değerlendirme yapılmalıdır. Görüşler içinde hangilerinin sizi çözüme götüreceği belirlenmeye çalışılmalıdır.

Beyin fırtınası yaratıcılığı geliştirici bir çalışmadır ve birçok konuda yapılması önerilmektedir. Yeni fikirler üretmek istiyorsanız bir grup oluşturun. Sizin göremediğiniz şeyleri çevrenizdekiler sayesinde görebilmeniz mümkündür. Reklamcılık sektöründe en çok kullanılan tekniktir.

Seda ÇİLKIZ

alıntı