Yazıya başlamadan önce özel bir parantez açarak yaratıcılık kavramı üzerine bir açıklama yapmak istiyorum.

Yaratıcılık kavramı eski dilde inşa ve ibda kavramları ile ifade ediliyordu. İnşa kavramı var olan şeylerden yeni bir şey oluşturma yapı yapma kurma anlamında ibda kavramı ise yoktan var etme anlamındaki yaratma anlamında kullanılıyordu.

Diğer yandan Kuran’da insan için “Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi” ayeti yer almaktadır. İnsanda bu nedenle ilahi özellikler vardır. Yaratıcılık da bu özelliklerden biridir. Ama bu insana mahsus bir yaratıcılıktır. Allaha mahsus yaratıcılıkla karıştırılmamalıdır.

Günümüzde inşa ve ibda kavramları kullanılmayarak bu sözcüklerin yerine yaratıcılık kavramı kullanılır olmuştur.

Durum böyle olunca inşa anlamındaki insana mahsus yaratıcılıkla yoktan var etme anlamındaki Allah’a mahsus yaratıcılık birbirine karışarak bir anlam bulanıklığına yol açmaktadır. Yanlış anlaşılma çekincesiyle yaratıcılık kavramı birçokları tarafından tereddütlü kullanılıyor ya da hiç kullanılmıyor.

Yazı boyunca kullanacağımız yaratıcılık kavramı eski dilde yer alan inşa anlamında ve insana mahsus yaratıcılık kastedilmektedir.

Yaratıcılık kavramının kullanılmaması beraberinde düşüncede fikirde ve üretmede yenilik getirmeyi de olumsuz etkilemektedir. Çünkü biz kavramlarla düşünüyoruz. Önemli kavramları zihnimizden sildiğimizde ona mahsus düşünce geliştirmeyi de ortadan kaldırmış oluruz.

Yaratıcılığın çok değişik tanımları yapılmıştır. Yaratıcılık genel olarak yeni şeyler ortaya koyma yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu yeni bir fikir eser yöntem olabilir.

Yaratıcılığın doğuştan gelen bir yetenek olduğunu söyleyenler olduğu gibi sonradan geliştirilen öğrenilen bir yetenek olduğunu kabul edenler vardır.

Her insanda bir yaratıcılık potansiyeli vardır. Ancak bu eğitim ve yaratıcılık yöntemleriyle geliştirilebilir.

İnsanlığın gelişmesi temelinde yaratıcı düşünce vardır. Yaratıcı düşünce ile bizler hayvanlardan farklı olarak sürekli gelişme kaydederiz.

Ülkemizde yaratıcılık kültürüne o kadar çok ihtiyacımız var ki. “Eski köye yeni adet getirme. Böyle gelmiş böyle gider. İcat çıkarma” gibi sözlerle yaratıcı yeteneklere ket vururuz.

Yaratıcı düşünceye sahip olanlarda; mizah matematik estetik ve felsefe yeteneği de vardır. Yaratıcılık ve mizah arasında çok yakın ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Bir grup öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmada öğrencilerin bir kısmına ciddi diğer bölümüne komedi filmi izlettiriyor. İzleme sonrası yapılan testte komedi filmi izleyenlerin yaratıcılık seviyeleri diğerlerine oranla daha yüksek çıkıyor.


Durdu Güneş