İçinde bulunduğunuz toplumun duygusal iklimi sizin için sürekli olumsuzu besliyor olabilir Bu durumu değiştirmek için bireysel çabalarınız bazen yetersiz de kalıyor olabilir. Gelin sizinle yeni bir iklim yaratalım ve coğrafyamızı ruh sahilimize atılan çöplerden kurtaralım. Gelin kaliteli bir yaşamın kapısını açacak zihin zincirimizi kıralım.

Nasıl mı?

Bu sorunun cevabını daha net verebilmek için kendimize bir kaç soru daha soralım.

-Her canlı ölümü tadacaktır. Peki her canlı yaşamı tadabilecek midir?

Bu soru size daha da zor gelebilir...

- Hayattan tat almamızı engelleyenler ne?

Bu sorunun cevabı da sizin için yetersiz ve göreceli kalabilir...

Biz öyleyse ilk sorumuza geri dönelim.

- Nasıl mı?

Zihin atlasınızın merkezine kurduğunuz köprülerle... Bu köprüler de ne! diyebilirsiniz.

Bu köprüler olumlu ya da olumsuz hiç bir anınızda sizi yalnız bırakmayan diliniz yani kelimelerinizdir.

- Kelimeler bu kadar önemli midir?

Bir düşünelim... Kahvenin ne olduğunu bilmeseydiniz canınız kahve çekebilir miydi? Ya da Noni meyvesi ağzınızda her hangi bir tadı hissettirmiyor mu? (Hint dutu)

Bilmediğiniz bir kavram sizde olumlu ya da olumsuz bir duygu yaratamaz...

- Öyleyse bildiğimiz kavramlar mevcut olan bizi yani düşünce dünyamızı mı belirliyor?

"Dilinizin sınırları dünyanızın sınırlarıdır." der Konfiçyus...

"Dil sürçmesi yoktur beyin sürçmesi vardır." der psikoanalizin babası Freud...

Öyleyse temennimi tekrarlıyorum gelin kaliteli bir yaşamın kapısını açacak zihin zincirimizi kıralım.

Nasıl mı?

Olumsuz dil kalıplarımızı değiştirerek...

Peki bunu temenni etmek kolay nasıl yapacağız diyebilirsiniz?

Hemen başlayalım. Yukarıdaki soruyu sormak yerine "Neden Olmasın" diyerek...

Hemen başlayalım dostlar...

Dilimizde var olan ortaklaşa kullandığımız olumsuz kelime grupları vardır.

Birçoğumuz bu olumsuz cümleleri deyim ya da atasözü gibi binlerce değerli isim ile taçlandırır onlara güç verir ve bir nasihat aracı olarak hemen her fırsatta kullanırız... İlk önce bunlardan uzaklaşalım dostlar...

Nasıl mı?

"Yaşama izin vererek"

"Hakikate giden yol yoktur. Çünkü hakikat değişkendir." Bırakın hakikatlerinizi ve şimdi/hemen olması gereken sizi diriltin.

Nasıl mı?

Ayağa kalkarak...

M. Fatih Hanoğlu

alıntı