¥ Kimse ile kavga etmeden dayak atmadan ve dayak yemeden yaşamak mümkündür…
¥ İman en büyük güç kaynağıdır. Servetin ve şöhretin yenildiği yerde insanı ayakta tutar…
¥ Hayat ne tamamen tozpembe ne de bütünüyle diken tarlasıdır. Hayat dikenleri ve gülleri iç içe yaşatan bir gül bahçesine benzer…
¥ Düzgün bakan güzel görür güzel gören güzel düşünür güzel düşünen hayattan lezzet alır (Bediüzzaman)…
¥ İnsan kitaplardan önce kendini okumayı öğrenmeli (Mevlâna)…
¥ Kendini özgür hisseden insanın sadece bedeni tutuklanabilir ruhu ise hep özgür kalır…
¥ Her felaket bir saadete gebedir zaten musibetler de insanı olgunlaştırır…
¥ Hastaları ziyaret etmek insanın içinde var olan şefkat duygusunu canlandırır… Aynı zamanda da sağlığın kıymetini öğretir…
¥ Hayat sürekli tanıma ve öğrenme olayıdır. Her gün bir şeyler öğrenmeyen ziyandadır…
¥ Pek çok işi yarım yapmaktansa bir işi tam ve eksiksiz yapmak evlâdır…
¥ Her kavganın küskünlükle sonuçlanması şart değildir…
¥ Her koyun kendi bacağından asılır ama bacağından asılan her koyun ilgisizlik yüzünden tüm mahalleyi kokuya boğar…
¥ Hatayı kabul edip özür dilemek insanı küçültmez aksine büyütür…
¥ Hata etmekten ve kaybetmekten korkmamalı: Hata etme ve kaybetme korkusu başarının en amansız düşmanıdır…
¥ Hayatı mümkün mertebe plânlamalı ama insan sürprizlere ve mucizelere de hazır olmalı… Unutmayın ki hayat hem sürprizler yumağı hem de mucizeler tarlasıdır…
¥ Risk almayan başaramaz…
¥ Aslında mutluluk başarıdan daha önemlidir…
¥ Yerine göre ağlamak da gülmek kadar yararlı olabilir…
¥ Kaba kuvvet başka bir kaba kuvvete yenilmeye mahkûmdur…
¥ Yaşlılar anılarını anlatmak için hayatı ıskalarken gençler anı biriktirmek için hayatı soluk soluğa yaşarlar…
¥ Şans denen şey fırsatları yakalayıp değerlendirme becerisidir…
¥ Mutluluğu kaybettiklerimizde ya da kazandıklarımızda değil içimizde aramamız lâzım…
¥ Yalnızlık Allah’a mahsustur: Kavga edebilmek için bile en az iki kişi olmamız gerekiyor…
¥ Umut en büyük sermayedir…
¥ Sevenin fedakâr olması gerekiyor…
¥ Ayakkabısı dar geldiği için ıstırap çeken adamı dünyanın geniş olmasıyla teselli edemezsiniz…
¥ Baharın tüm gülleri topraktan önce sevgi dolu yüreklerde açar…
¥ Bir çiçekle bahar gelmez ancak her çiçek bir bahar müjdesidir…
¥ Kimse yaşını kabul etmek istemediği için herkes “zamansız” ölür!..


Yavuz BAHADIROĞLU