Düşünce okumatelepatik yeteneği olduğunu iddia eden kişilerin kişilerin başkasının zihnindeki düşünce ve fikirleri o kimsenin “vericilik” çabası göstermemesine karşın anlayabildiğini söylemesine verilen addır.

Bu fenomen bir başka deyişle vericinin hiçbir katkısı olmaksızın alıcı tarafından gerçekleştirilen çabayla oluşan düşünce aktarımı olarak da tanımlanabilir.Metapsişikçiler kimi medyumların manyetik süjelerin mistiklerin ve mürşitlerin (inisiyatör) karşısındakine kendisine soracağı soruyu henüz sözle sormadan yanıtlamalarını düşünce okuma olayı olarak açıklarlar.

Düşünce aktarımı verici bir telepattan (telepatik irtibatın oluştuğu kişilerden her biri) alıcıya veya alıcılara düşüncelerin aktarılması fenomenine verilen addır. Bir başka deyişle telepatik yolla aktarılanın düşünce olması durumunda fenomen “düşünce aktarımı” adını alır. Fakat düşünce aktarımında telepatide gerekli olan sempati halinin alıcı ve verici arasında oluşması şart değildir. Alıcı ve verici bu olayı farkında olmadan meydana getirebildikleri gibi verici bunu tek başına bilinçli (kasıtlı) olarak da oluşturabilir. Metapsişikçilere göre verici düşünce aktarımı yoluyla alıcıya zihinsel telkinler verebilir ve duyarlı alıcılar uzaktan sözsüz olarak hipnotize edilebilirler. Bir topluluk içinde aynı anda aynı şeyi düşünüp söyleme olayında genellikle düşünce aktarımının sözkonusu olduğu ileri sürülür.