1. Her şerde daima bir hayır ara

Bilinçteki değişim herhangi bir çareden daha değerlidir.

2. Kendine acıma

Ruhsal gelişmenin en büyük engelidir.

3. Sorunların için başkalarını suçlama

“Düşmanlar” aydınlanma için araçtır.Kötülüğe kötülükle karşılık verme kötülüğü iyilikle yen.

4. Kıymet bilir tutum edin

Bilincimizi olumsuz yönlerden çekip olumlu yönlere yükselten ruhsal bir disiplindir. Panzehir: Hayırlı dilekler depresyona ve kendine acıma duygusuna karşı.

5. Kendinin veya başkalarının içinde bulunduğu durumu yargılama.

Kıyaslamayın. Kendinin ve başkasının resmini tam göremeyeceğin için neyi kıyaslayacaksın.Burada olmayı seçmek bile kahramanlıktır (cesur ruhlar).

6. Aşırı Duygusallıktan Kaçının

Tüm maddi şeylere sahip olamamanın da sevdiğiniz her şeyi aniden kaybetmek gibi ruhsal bir sınav olduğunu farketmelisiniz.

7. Hastalık ceza değildir

Hastalıklar eski yaşamlardaki karmanın temizlenmesi için yüksek benliğimiz tarafından seçilir.Tüm hastalıkların amacı bizi temizleyip arındırmaktır.Her tür hastalığa tahammül ederken bir derece yükseliriz.

8. Hizmet için fırsat kolla

Dünyadaki hiçbir şey arzularla lekelenmemiş saf düşünce kadar iyilik doğuramaz. Yüce güçle temas kurarak bizleri yükselten ve rehberlik eden yüksek enerjilerin kanalı olabilirsiniz.

9. Ölümün bir iyileşme olduğunu kabullen

Hayat değil beden kaybedilir.Yardıma ihitiyacı olanın bizde yarattığı rahatsızlıktan kurtulmak için duyduğumuz bencil ihtiyaçtan arınabilirsek acı çekene ancak o zaman sevgi verebiliriz. SEVGİ bir his ya da duygu değil çok derin ve kapsayıcı bir anlayış ve kabullenmedir.

10. Gereksinimlerinden Arın

Şifacılıkta kişisel beklenti olması her şeyi yapabilme yeteneğimize ket vuran bencilliktir.

11. Şifanın Kaynağı değil aracısın

Şifacı olmak için ne kadar az çaba harcarsak o kadar iyi bir aracı oluruz.İhitiyaç duyulan şifayı bilemeyiz. İyileşmek mi yoksa bedenden ayrılırken destek mi? Eğer İlahi Olan’ın rehberliğine kendimizi açarsak insanların gerçek ihtiyaçlarına o kadar iyi hizmet ederiz.

12. Yaptığın görevin ve yeteneğinin ışıltılı cazibesine kapılma

“Çalışma gözle görünür hale getirilmiş sevgidir.”

13. Yardım etmek istediğin kişiye ‘ruhunu aç’

Başkalarının ıstırabına ölümüne ya da fiziksel iyileşmesine dahil olduğumuzda biz de farklı şekillerde değişiriz.

14. Aile grup ırk ve gezegen karmalarının işbaşında olabileceklerini unutma

Kişisel kaderi daha geniş sonuçları olan daha geniş bir bağlam içinde kapsarlar. Her bireysel yaşam tüm grubun ilerlemesine hizmet eder.

15. İnsanlar kendi koşullarının nedenini bilnçaltlarında bilirler.

Ve dönüştürücü amacını tamamlayana dek bu koşulu “yitirmeye” direnirler.Kurtarmaya çalıştığımız sorun onu geliştiren bir durum olabilir.Yani verdiğimiz şifa plana müdahale ediyor olabilir. Bu durumda seyirci kalmak zor geliyorsa bizim de yardım almamız gerekebilir.

16. Dönüşüm zaman alır.

Şiddetli ıstıraplar anlayışa anlayış mutluluğa yol açar.