Çoğu insanın düşünce sistemi büyük ölçüde istek dışı otomatik ve tekrarlama şeklinde çalışır. Bu olgu bir tür zihinsel parazitten daha fazlası değildir ve gerçek bir amaca hizmet etmez. Aslında düşünmezsiniz; düşünce kendiliğinden oluşur. "Düşünüyorum" ifadesi bir kasıt bildirir. Bu kasıt konu hakkında söz hakkınız olduğunu kendi adınıza bir seçim yapabileceğiniz anlamına gelir oysa çoğu insan için durum böyle değildir. "Yediklerimi sindiriyorum" "damarlarımda kan dolaşımını sağlıyorum" gibi sözler ne kadar yanlışsa "düşünüyorum" demek de o kadar yanlıştır. Sindirim kendiliğinden olur; kan dolaşımı kendiliğinden olur; düşünmek kendiliğinden olur.

Zihinle tanımlama derecesi kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar kendilerini zihinlerinden arındırdıklarında kısa bir süre için bile olsa gerçek özgürlüğün tadını çıkarırlar ve o kısa süre içinde hissettikleri huzur mutluluk ve canlılık hayatı yaşamaya değer hale getirir. Yaratıcılık sevgi ve şefkatin güçlendiği zamanlar da vardır. Ama diğerleri sürekli egolarına tutsak olarak yaşarlar. Kendilerine başkalarına ve etraflarını saran dünyaya karşı yabancılaşırlar. Onlara baktığınızda yüzlerindeki gerginliği çatık kaşlarını veya gözlerinde'ki dalgın bakışları fark edebilirsiniz. Dikkatlerinin büyük bir bölümü düşüncelerine yönelmiş durumdadır ve bu yüzden sizi gerçekten göremezler ve sizi gerçekten dinleyemezler. Dikkatleri yalnız zihinlerindeki düşünce biçimleri olarak var olan geçmişe veya geleceğe odaklanmıştır. Ya da size oynadıkları role uygun şekilde davranırlar ve yine kendileri olamazlar.

Çoğu insan "gerçek benliklerine" "gerçek kimliklerine" yabancılaşmıştır. Bazıları öylesine yabancılaşmıştır ki başkalarıyla paylaşımları herkese "sahte" görünür; tabii onlar kadar kendilerine yabancılaşarak "sahte" davranmayı benimsemiş olanlar hariç. Yabancılaşmak herhangi bir ortamda herhangi bir durumda herhangi biriyle birlikteyken veya kendi başınızayken bile sürekli huzursuz olmak demektir. Sürekli "eve" dönmeye çalışırsınız ama kendinizi asla evinizde hissedemezsiniz.

Kafanızdaki sesin kendine ait bir canı vardır ve çoğu kişi o sesin merhametine kalmış durumdadır. "Düşüncenin" diğer bir deyişle "zihnin" tutsağı konumunda olan insan geçmişteki olaylarla şartlandığından geçmişi tekrar tekrar canlandırmak durumunda kalır. Doğu'lular buna "karma" derler. İçinizde oluşan düşünceler ve algıladığınız zihin sesi ile geçmişte olan biten bazı şeyleri tekrar canlandırdığınızda - tanımlandığınızda gerçekte ne yaptığınızın farkında olamazsınız zaten bilseydiniz düşüncelerin esiri olmazdınız.

Binlerce yıldır insanlık gitgide daha çok zihnin esiri olmuş ve kendisine hakim olan sahte kimliğin "asıl benlik" olmadığının farkına varamamıştır. Kendini sürekli zihniyle tanımladığından sahte benlik duygusu - ego - ortaya çıkmıştır. Egonun yoğunluğu kendinizi ne derecede zihninizle ve düşüncelerinizle tanımladığınıza bağlıdır. Düşünmek bilincin ya da gerçek kimliğinizin toplamının minicik bir parçasından başka bir şey değildir.

Yirminci yüzyılın en büyük yazarlarından bazıları - Franz Kafka Albert Ca-mus T. S. Eliot James Joyce gibi - yabancılaşmanın insan varlığının evrensel ikilemi olduğunu fark etmiş muhtemelen kendi içlerinde de bunu derinden hissetmiş ve çalışmalarında muhteşem bir şekilde ifade edebilmişlerdir. Her ne kadar bir çözüm sunamamış olsalar da bize insanlığın bu sorunuyla ilgili derin bir bakış açısı sunmuşlardır. Kişinin kendi sorununu açıkça tanımlayabilmesi onu aşmak için atabileceği ilk adımdır.

"Ego" insan psikolojisinde kimliğin kendini ikiye ayırdığı noktadaki çatlaktan içeri girer. Bu ayrımı "ben" ve "kendim" şeklinde isimlendirebiliriz. Dolayısıyla kelimeyi "kişilik bölünmesi" şeklindeki anlamıyla kullanırsak her ego aslında bir şizofrendir.

Kendinize ait bir zihinsel imajla yaşarsınız ve bu kavramsal benlikle bir ilişki içine girersiniz. Hayatın kendisi kavramsallaşır ve "hayatım"dan söz ettiğinizde konuştuğunuz kişilerin hayat'larından ayrı bir hayatınızın var olduğunu kabul edersiniz. "Hayatım" diye düşündüğünüz yada konuştuğunuz ve buna inandığınız her seferinde aldatıcı bir aleme sürüklenirsiniz. Eğer "hayatım" diye bir şey varsa "hayat" ve "ben" ayrı şeyler olması gerekir ki bu aynı zamanda hayatımı kaybedebileceğim anlamına da gelir. Ölüm gerçek bir tehdit olarak görünmeye başlar. Kelimeler ve kavramlar hayatı kendi içinde gerçek dışı ayrı parçalara böler. "Hayatım" kavramının ayrılık duygusunun kökeni yani egonun kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer "ben" ve "hayat" farklı şeyler ise yani "ben" hayattan başka bir şey isem o zaman var olan her şeyden ayrı konumda olmalıyım ama onlardan nasıl ayrı olabilirim ki? "Ben" nasıl hayattan Varlık'tan ayrı olabilir ki? bu imkansızdır! Dolayısıyla "hayatım" diye bir şey yoktur ve "ben" ayrı bir hayata sahip olamaz. "Benlik" hayatın kendisidir ben ve hayat tek'tir bunun aksi olamaz.

O halde hayatımı nasıl kaybedebilirim ki? Zaten sahip olmadığım bir şeyi nasıl kaybedebilirim? "Ben" olan bir şeyi nasıl kaybedebilirim? Bu imkansızdır.

"Var olmanın gücü" Eckhart Tolle!