Aşamadığın ya da daha iyi bir düşünce ile karşısına çıkamadığın fikrin ya bir parçası olursun ya da körü körüne savaşırsın. Tıpkı Don Kişot un yel değirmenlerine karşı savaşı gibi.

İnsanlar farklı şeyler düşünebilir. Bu düşüncelerini farklı şekilde ifade edebilirler. Kişiye göre değişen ifade biçimleri; ruh hali psikolojik durum takıntılar ve yapıya göre değişmektedir. Tüm bunların dışında sade ve net ifade biçimi anlaşılabilirlikte en iyi yol olmaktadır. Eleştirilere açık ne yaptığını sorgulayan insan; farklı düşüncede insanlarla karşılaştığında aynı genişliği sergileyebilmektedir.

Dönem dönem yaşanan öğrenci olaylarında ne ortaya farklı bir fikir atılmış ne de muhalif olunan düşünceye bir katkı sağlanmıştır. Birbirinin aynısı senaryolar hep oynanmış belirli güçler gençleri kullanarak her zaman amaçlarına ulaşmıştır. Muhaliflik ya da özgürlük bu olmasa gerek…

Yer yer maddi manevi ve hayallerle desteklenen bu gruplar çoğu kez hangi ideoloji için hizmet ettiklerini bilmeden hareket etmişlerdir. Burada da kullanılan öğrenciler genelde kendilerini ispatlamaya çalışan bir fırsat bekleyen ve saygınlık kazanmak isteyen kesimler olmuştur. Bu olaylar sonrasındaki izlenimler daha da düşündürücü… Kişilere nasıl hakaret ettiğini kamu malına nasıl zarar verdiğini ve medyada nasıl yer aldıklarını eğlenerek anlatan kişiler. Bir çoğuna sordum. Neden böyle oluyor diye. Çoğunun cevabı aynı:

- Bilmem gıcık oluyorum.

Arkası boş düşünceler insanın tartışma ve eleştirilme yapısını körleştirmektedir.

Buradaki muhalif düşünce partisel olarak algılanmasın. Sağın sola laik bir kişinin muhafazakarlara ya da bunun tam tersi ve bunun gibi karşıt düşünceli insanların muhalif bakış açısı hep olmuştur. Muhaliflik şuan ki bir partinin ideolojisi gibi görünse de aslında her kesimde bu düşünce yer almaktadır. Daha iyi fikirler ve alternatif yollar için buna her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Hakkıyla yapıldığı zaman düşüncelerini anlatan insanlar için hep daha iyisini düşünme konusunda bir kontrol mekanizması teşkil edecektir. Sonuçta herkes bu ülke için bir şeyler yapmaya çalıştığını iddia ediyorsa bu genişliği de her alanda sergileyebilmelidir.


Öğrenci olaylarında yaşanılan taşlı sopalı ve yumurtalı saldırılarda maalesef şovanizmden başka bir şey işlenilmemektedir. Ayrıca bu olaylar medyanın ekmeğine de yağ sürmektedir. Zaten konuları şiddet cinayet ve tecavüz olan medyalar için bu olaylar iyi bir seçim olacaktır.

Ben öğrencilerin bu konuda daha asil hareket etmelerini isterdim. Mesela yumurta atmak yerine toplantıya katılmama ya da toplantıyı terk etmeleri mesajın yerine ulaşmasında daha iyi bir yol olacaktır. Zaten protesto budur. Karşı olduğun düşünceye karşı duruş sergilemek. Ya da zaman zaman yaşanılan olaylarda kamu malına zarar vermek yerine izin alıp basın bildirisi okumak.

Aslında bunlar bilinen şeyler. Doğru olan şeyler. Burada dikkat edilecek şey bu grupların her zaman birileri tarafından kullanılması. Ben bir genç olarak bu kardeşlerimin durumuna her zaman üzülmüş ve çoğununda yaşanan olaylardan sonra pişmanlık içinde olduğunu düşünmüşümdür. Saygınlığın başkalarının verdiği bir imkan olmadığını kendi öz kişiliğinin bir ürünü olması gerektiğini belirtmek isterim.

Arkadaşım: çoğunuza göre eğlence bir kısmınıza göre de ideolojik bir savaş gibi gelse de sergilenen bu davranışlar size bir şey kazandırmayacağı gibi öğreniminizi de olumsuz etkileyecektir. İnandığınız şeyler konusunda yapacağınız araştırmalar eleştiriler ve takip arkası dolu ve geniş bakış açısı sergileyeceğiniz bir yapı oluşturur.

Refah içinde bir toplum için kişileri dinlemek ve anlamak dileğimle.

Yılmaz Erdoğan