Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Yaratıcı Kişilerin Özellikleri

  Yaratıcı Kişilerin Özellikleri


  1-
  Yaratıcı olmak belli bir seviyenin üstünde zekayı gerektirir. Zeka düzeyi yüksek olan insanlar daha yaratıcı düşünürler. Eserleriyle dünya klasikleri arasına giren Alman yazar Goethe' nin zeka bölümünün 180'in üzerinde olduğu kabul edilmektedir.


  2- Yaratıcı kişiler bilgi birikimine sahiptir. Hiç eğitim görmemiş bir insan doğuştan getirmiş olduğu potansiyeli ortaya çıkarıp kullanamaz. Eğitim yaratıcılığın ortaya çıkıp gelişmesini sağlar.

  3- Yaratıcı kişiler güdülenmiş insanlardır. Bu nedenle yorulmak bilmeden çalışırlar. Uzun süreli hedefleri vardır.

  Bu hedefe ulaşmak için adım adım planlı bir şekilde yol alırlar. Uzun vadeli planlar yapıp kendi başına uygulayabilirler. İbn-i Sina tüm yaşamı boyunca durmadan araştırmalar yapmış bir çok bilim alanında eserler vermiştir.

  4- Yaratıcı kişiler farklı düşünceleri olan yargılarında bağımsız yeni düşüncelere açık kuşkucu ve kavrayışı geniş insanlardır.

  Yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörler

  Yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörler aynı zamanda problem çözmede hata yapılmasına neden olan faktörlerdir. Bu faktörler şunlardır:

  Duygusal etkenler

  Yaratıcı düşünmeye engel olan en önemli etkenlerden birisi bireyin duygularıdır. Duyguların ön plana çıkması problemin çözülmesine engel olabilir. Bireyler duygularına uygun düşmeyen problemlerle karşılaştıklarında çözümden uzaklaşmak isteyebilirler. Örneğin bir araştırma için kendi köyüne giden sosyoloğun köyde yaşayanlarla duygusal bağları ve anıları vardır. Araştırma bazı olumsuzlukları açığa çıkardığı için sosyolog duygusal bir baskı yaşar.

  Duyguları ile gerçekler arasında çatışma yaşayan sosyolog araştırmasına konu olan problemi çözmede zorlanır. Duyguları ile hareket ettiğinde nesnel olamayacağı için yanlış sonuçlar elde eder.


  Kültürel engeller

  Toplumun değerleri ve gelenekleri insanın yaratıcı düşünmesini engelleyebilir ve problem çözümünde hata yapılmasına neden olur. Doktorluk ve mühendisliğin zenginlik ölçüsü olarak kabul edildiği bir kültürde anne-babalar çocuklarını bu alanlara yönlendirirler. Ancak çocuğun başarılı ve mutlu olabilmesi için kendi yetenek ve istekleri doğrultusunda yetişmesi gerekir. Resim yeteneği olan bir çocuğun bu kültürel etki ile yanlış yönlendirilmesi sonucu problemin çözümü güçleşir.

  Geçmiş deneyimlerin etkisi

  Geçmiş deneyimlerin etkisi kurulum (set) ve alışkanlıklar problem çözümünü etkiler. Alışkanlık öğrenme sonucu ve sürekli tekrarlanan davranışlardır. Kurulum ise karşılaştığımız her problemi alışkanlıklarımıza uygun şekilde çözmeye hazır olmaktır. Problem çözmede kullanılan alışılagelmiş yöntemler farklı yolların görülmesini engeller. Satışları düşen bir fabrika yöneticisi satışları artırmak için bazı tedbirler almak zorundadır. Bu tedbirler üretilen malların kalitesini artırmak çeşitlendirmek ya da türünü değiştirmek olabilir. Yönetici bu tedbirler yerine babasından gördüğü geleneksel tedbirlerle yetinip aynı malları aynı müşterilere satmaya ve fiyatları düşürerek satışları artırmaya çalışır. Alışık olduğu bu yöntem problemin çözümünü zorlaştırır. Bu yüzden alıştığımız yöntemlerin etkisi altında kalmamamız gerekir. Bu düşünce yeni çözümler üretmemizi de sağlar. Bu durumda işleve takılma meydana gelmez.

  İşleve takılma: Nesnelerin alışılagelmiş işlevleri vardır. Kalem yazmak içim çekiç çivi çakmak için; bıçak kesmek için kullanılır. Nesnelerin bu işlevlerine takıldığımızda onları başka işlerde kullanamayız. Nesnelerin alışılagelmiş işlevleri dışında kullanılamaması durumuna işleve takılma adı verilir. Evde konserve açmak istediğimiz anda konserve açacağını bulamadığımızı düşünelim. Eğer çekiç ve bıçağı konserve açma işlevinde kullanabileceğimizi göremezsek konserve kutusunu açamayız. Bu durum işleve takılmadır. Çekiç ve bıçağı işlevlerinin dışında kullandığımızda problemi çözmüş oluruz.

  Algısal engeller

  Eğer problemin unsurları tam olarak algılanmamış ise problemin çözümü güçleşir. Yaratıcı çözümler için problemin unsurlarının iyi algılanması gerekir. Bir genç meslek seçiminde kendisine uygun farklı meslekleri algılayamadığı sürece problemi çözemez. Meslek seçiminde toplumun ihtiyaçlarının da algılanması önemlidir.

  Toplumun ihtiyaçlarını algılayabilen kişi bu ihtiyaçlara yanıt verebilecek doğru mesleği seçer.


  Alıntı

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yaratıcı Kişilerin Özellikleri

  Yaratıcı kişilerde aşağıda özetlenen temel niteliklerin bir çoğu belirgin bir şekilde gözlenir.  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


  Merak : Merak her kezde belirli bir ölçüde bulunan doğal bir çevreye uyum içgüdüsüdür. Bu içgüdü genelde kendini koruma içgüdüsü ve sağduyu ile dengelernir. yaratıcı kişilerin sınırsız ve anlamsız ölçüde meraklı olma eğilimi vardır ve bu eğilim engellenemez gibidir. Belirsizliğin tehlikenin ve riskin bulunduğu konular yaratıcı kişiler için sınırsız bir çekim kaynağıdır. Bu eğilim yaratıcı kişilere doğal gelir ve başkalarının niçin kendileri ile paylaşmadığını merak ederler. Aşırı merak ve risk alma eğilimleri yaratıcı kişileri tehlike ve sorunlarla sık sık karşılaştırır ve istenmeyen durumlara düşmelerine neden olur.

  Buna karşılık başkalarının kaçındığı konularda meraklarını doyurabilmeleri halinde çevrelerinden farklı ve üstün bir konuma gelirler. Meraklı olmak farklı düşünebilmenin bir ön koşulu gerek ve yeter şartıdır.

  Risk-Alma : Yaratıcı kişilerin göze aldığı riskler araba yarışı paraşütle atlama dağcılık türünden görünür ve ölçülebilir türden riskler değildir. Yaratıcı kişiler başkaları tarafından risk gibi görülen belirsizlik karmaşıklık statü kaybı gibi konularda son derece cesur ve atılgan olabilirler. Herkesin benimsediği bir görüşe tek başına karşı çıkmak belirli bir cesaret gerektirir ve bu cesaret dağa tırmanma türünden bir cesaret değildir. Yaratıcı kişilerin göze aldığı riskler dışlanmak alay edilmek arkalarından konuşulmak ve kurallara uymayan kişilerin başına gelebilecek türden şeylerdir. Toplumsal düzen sözsüz ve gizli bir sözleşme ile herkesden verilen rol ve statülere uymasını bekler. Kendilerine çizilen sınırları aşanlar yabancı hatta düşman sayılır ve hizaya gelmeleri veya getirilmeleri beklenir. Farklı düşünenler ve farklı davrananlar ise bu sınırları aşmaya cüret edenler ve bunun müeyyidelerini göze alanlardır. Yaratıcı kişiler kendileri için öngörülen rolleri yorumlamadan ve tartışmadan oynama eğiliminde değildirler. Merakları ilgileri bilgileri ve kendileri ile mutlu olan yaratıcı kişiler bu yalnızlığı göze alır ve buna katlanabilirler.

  Paradigma Bağımsızlığı : Bir paradigma herkez tarafından paylaşılan bir görüş tarzıdır. Paradigmalar bize etrafımızdaki sosyo-teknik evrenin ne olduğu ve nasıl çalıştığı konusunda standart bilgiler verir ve davranışını tahmin etme olanağı sağlar. Başka bir deyişle paradigmalar çevremizi algılama yorumlama değerleme ve gereğine göre davranma konusunda temel referans çerçeveleridir. Paradigmalar bireylerin çevreye uyumunu kolaylaştırdığı gibi bazı sorunların da kaynağı olurlar. Bir tür algılama kalıpları olduğundan değişen olgu ve ilişkilerin anlam ve öneminin kavranmasını güçleştirebilirler. Ayrıca hazır ve kolay modeller olduklarından bireylerin gerekli bilgilere ulaşma gereğini azaltır ve bir anlamda hayatı kolaylaştırılar. Yaratıcı kişiler yoğun merakları esnek algılama eğilimleri bilgi birikimleri ve engelleri aşma heyecanları nedeniyle paradigmalarla düşünmeye yatkın değildirler. Egemen paradigmalara önem vermedikleri ve bunlar çerçevesinde haberleşmedikleri için de çevreleri tarafından anlaşılmaz ve dışlanırlar.

  Sürekli Deneyim : Yaratıcı kişiler için yaşamım kendisi sürekli heyecanlı ve anlamlı bir deneyimdir. bu nedenle onu en etkin bir şekilde değerlendirmek isterler. Yaşamlarını belirli ve statik rol ve statüler içinde geçirmeyi istemezler. Yaşamlarını belirli dönemlerde dönüşüme uğrayacak projeler olarak algılarlar. Bu nedenle iyi bir evlat arkadaş meslektaş olamayabilirler. Yönetilmekten hoşlanmadıkları için iyi bir yönetici de olmayabilirler. Buna karşılık yaşadıkları sürekli değişim onlara değişik deneyimler ve görüş açıları kazandırır. Aykırı yönleri ile tedirginlik verici ve itici olurken deneyimli yönleri ile ilginç ve çekici olabilirler. Hiç istemedikleri halde risk alma ve sorumluluk yüklenme eğilimleri onları yönetici pozisyonlara sürükleyebilir. Bu durumlarda oynamaları beklenen otorite rollerini oynamaktan kaçınırlar.

  Israrcılık : Yaratıcı kişiler aykırı görüş ve davranış sahibi bireylerdir. Bu aykırılıkları ise patolojik bir uyumsuzluk değil merak çoşku araştırma ve birikimle oluşmuş algılama ve yorumlama yeteneklerinden kaynaklanır. Yaratıcı kişiler çevrelerinin istek ve beklentilerine uyum göstermeye direnirler. Özlemlerinin ve hedeflerinin referans çerçevesini çevrelerinden değil kendi iç uyarılarından alırlar. Hedeflerine ulaşabilmek için kendilerine gösterilen direnişe uyarılara tehditlere anlayışsızlıklara inatçı bir sabırla katlanabilirler. Yaratıcı kişiler çevrelerinden farklı olduklarının bilincine varabilirler fakat referans noktası olarak çevreyi değil kendilerini aldıklarından bunun sorumluluğunu çevrede bulurlar ve çevrelerini değiştirme çabası içinde olurlar. yaratıcı kişiler ile çevreleri arasındaki gerilim sosyal değişimin önemli enerji kaynaklarından birini oluşturur.

  ALINTIDIR.
  Hayal Kentli, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş