- Yaptıklarınızın ve arzularınızın arkasında gizlediğiniz gerekçelerin sonucunu göreceksiniz yaptığınızın ve amacınızın sonucunu değil.
- Niyetinizde ne kadar samimi iseniz sizin ve çevrenizin üzerinde oluşturacağı etki o kadar yüksek olacaktır.
- Niyetlerimizi kontrol edemezsek hayatımızı kontrol edemeyiz.

- Mahallesindekilere hava atmak gerekçesiyle üniversiteyi okumak isteyenle insanlığa faydalı olmak için isteyene kaderin sahibi aynı sonuçları vereceğini kimse sanmasın.

- Her bilgi içinizde ve dışınızda uçuşuyor ve siz onları armasını ruhunuza emretmediğiniz için müthiş keşifler gelip geçiyor
- Niyetleriniz ruhunuzun çevresini kuşatan ruhsallıkları yüksek insanlar ve ruhaniler tarafından algılanabilir mesajlardır.

Gerekçenin Faydaları
- Gücünüzü aşan niyetler geliştirirseniz dışarıda ki güçler etki alanınıza girecektir.
- Bazen hiçbir şey yapamadığınız halde içten niyetleriniz sayesinde her şeyi yapmış gibi kabul edilirsiniz.
- Yüz metreyi hedefleyen sporcu maraton koşamaz.
- Gerekçeniz yoksa gizli bir el tarafından yönlendirilmeyeceksiniz.
- Gerekçesi olmayanların gerekçelerle kuşatılmış kainatta yerleri yoktur.

Yapılması Gerekenler
- Elde etmek istediklerimizle elde ettiklerimiz farklı olduğunda ortada bir sorun var demektir. İşte o sorun gerekçelerimizdendir.
- Eğer olumlu gerekçelerinizde vazgeçerseniz sonuç felaket olacaktır.
- İnsan istediklerinin derdine çare olup olmadığını bilemeyebilir. Ama yaratıcı verdiğinin ne işe yaradığından haberdardır.
- Kaderin sahibi geçmişten geleceğe tüm bir ömrü açıktan gizliye tüm niyetleri bir kişiden her kişiye tüm yaratıkları dikkate alarak karar verir.

Gerekçesizlik
- Gerekçesiz eylem köksüz ağaç gibidir. Tüm çabalarınıza rağmen kütük kalır.
- Yanlış niyet iyilikten kötülük; yardımdan ihanet; saygıdan nefret üretir.
- yıllar sonrasında yıllar öncesinden belirlediğiniz bir hayat yaşayacaksınız. Gerekçeleriniz bu kadar uzaklarda olup biteni belirleyecektir.

II- Nasıl Gerekçe

Gerekçe geliştirme
- Çok yaşamak için gerekçeniz yoksa uzun yaşayamazsınız. Uğruna adandığınız idealleriniz yoksa kainat yardımınıza koşturulmaz.
- Her şeyi yokluktan varlığa davet eden tek şey ihtiyaçlardır.

Olumsuz Eleme
- Olumlu eylemlerin ve olumlu niyetlerin olumlu neticeler doğuracağı kesindir.
- Eylemleriniz onlara yüklediğiniz gerekçelerinizle çatıştığında her zaman gerekçelerinizin hükmü gerçekleşir.
- Herkesin geleceği niyetine göre şekillenecektir.

Olumluları Çoğaltma
- Bir işten ne kadar çok sonuç umuyorsanız o kadar çok sonuç üreteceksiniz.
- Yaptığınız eyleme ne kadar çok gerekçe yüklemişseniz o eylem o kadar büyük fayda sağlayacaktır.
- İnsan en küçük kötülükle felakete sürüklenebileceği gibi en küçük bir iyilikle başarının zirvesine çıkabilir.
- İnsanın ciddiye almadığı bir sözü söylemesi zamanla bütün sözlerinde ki ciddiyetini kaybetmesine zemin hazırlar.

Aktif Eylem Planı
- Niyetlerle çalışmak hem boş zihinleri doldurur hem de gereksiz hayalleri ayıklayarak faydalı hayalleri yerleştirir.
- Her gerekçeyi ve niyeti ciddiyetinizin derecesi açısından sorgulayın. Samimi misiniz ?
- Kaderin sahibi sözlerimize göre değil kesin niyetlerimize ve kararlarımıza göre karar veriyor.

Özetle Ne yapmalı ?
İhtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak ve çevreniz deki örnek insanların hayatlarına bakarak gerekçelerinizi geliştirir. İçinize yer etmiş olumsuz gerekçe ve niyetlerinizi en kısa zamanda temizlemeye bakın çünkü bunlar hedefe varmanızı zorlaştıracaktır. Olumlu gerekçelerinizi geliştirin ne kadar büyük niyetlerle yapıyorsanız o kadar büyük sonuçlar elde edeceksiniz. Tüm eylemlerinize olumlu gerekçeler yükleyin ve bu gerekçeleri geliştirin bütün bunları uygularsanız kısa bir süre sonra hayatınız değişecektir.


alıntı