- Duygu ruha hakimdir. Ve ruh maddeyi şah damarından yakalar.
- Özü ve kaynağı itibariyle ruhsal bir varlık olan madde duyguları güçlü insanların elinde emre itaat eden bir askere dönüştürülüyor.
- Güneşe doğru yaklaştığınızda enerjiden ne kadar etkilenecekseniz yaratıcıya yaklaştığınızda da sınırsız enerjiden o kadar etkileneceksiniz. İşte duygularımız aracılığıyla ruhumuza yaptıracağımız yolculuk böyle bir yolculuktur.
- Duygu maddeyi esaret altına alan ve ruhsal bir merkezden gelen esintidir. Daha güçlü duygu daha büyük güç demektir.
- Ruhu kullanmak demek duyguyu kullanmak demektir. Bütün duyguları lehimize kullanmanın yolunu aramalıyız.
- İsteklerinizi büyütün onlara odaklanın koşun çırpının iz bırakın eser bırakın. Yaptıklarınız kainatla ve onun sahibiyle barışık olsun.

Duygunun Etkisi
- Duygu rafine edilmiş güçlendirilmiş ve soyutlandırılmış düşüncedir. Her duyguya binlerce düşünce kaynaklık eder.
- Düşündüğünüzü başaramamanın asıl nedeni düşüncelerinizi duygu üretecek kadar yoğunlaştırmamanızdır.
- Keskin ve güçlü duygularla dile getirilen bir istek ilgisiz ve duygusuz binlerce istekten daha çarpıcı ve sarsıcıdır.
- Çocuğu için şefkatle dua eden bir annenin ruhundan kopan enerji kitlesi çocuğunun çevresel tehditlerine karşı bir kale gibi korumaktadır.
- Yoğun duygularla istediğinizde ruhunuzdan bir özellik yada güç çevreye yayılır.
- Akıl “beslenmek için bu yemeği ye” derken duygu “yemeğin her bir lokmasının lezzetini hisset” diyecektir. Duygu eğer akılla iş birliği ederse bir kişinin hayatına bin kişilik hayat sığabilir.
- En yenilmez insan karşınızda en keskin ve keskin duygularla direnen insandır.
- Kendi duygularına hakim olanlar başkalarının duygularında hakim olabilirler.
- Duygularınız sizi kontrol ettiğinde duygu fırtınalarıyla savrulan bir saman çöpü; siz duygularınızı kontrol ettiğinizde önünüze gelen engelleri savrulup geçen fırtınalara dönüşürsünüz.
- Ateş ve su çeliği nasıl sertleştirirse duyguda insanı öyle güçlendirir.
- Duygu öyle bir güçtür ki bir insanın bedenini kuşatırsa kimsenin gücü ona engel olmaya yetmez.
- İsteklerinize yüklediğiniz duygular ne kadar yoğunlaşırsa onlara ulaşmak için harcayacağınız emek o kadar azalacaktır.
- Duygularınızla isterseniz hayatınız adım adım değiştirilir.

Nasıl Duygu Gücü ?

Olumlu duygular
- Ruhumuz iki türlü enerji kitlesi yayar; biri evrenden aldığını bozmadan yaydığı aydınlıktır sevgidir diğeri bencilliğiylr kirlettiği zehirlediği gölgelediği kahredici hale dönüştürdüğü aynı enerjidir.
- Coşkusu yüksek düşünceleri olumlu bir arkadaş çevreniz varsa bu çevrenize olumlu bir enerji yayar ve sizi çevrenin tahribatından korur. Çevrenizi böylesi enerji verebilecek kişi ve arkadaşlarla doldurun.
- Madde kullandıkça zayıflar ruh ve duygu kullandıkça güçlenir. Duygularınızı her fırsatta kullanmalısınız.
- Kainatın dilini taklit ederek olumlu duygularınızı güçlendirin. (heyecan sevgi şefkat özveri dostluk samimiyet takdir affetme saygı duyma)
- Ben seviyorum demekle sevgi duygusu güçlenmez. Daha yoğun sevmenin yolu daha çok eşyayı sevmektir.

Duygu Fırsatları
- Cansızlar bedenleriyle yaşar canlılar ruhlarıyla yaşarlar.
- Bazı mekanlarda yaşananlar geçmişte kalsa bile hala izlerini orada barındırırlar. Bu mekanlardan yararlanmasını bilelim.
- Eğer tüm insanlık aynı gün ve aynı dakikada aynı duayı içtenlikle yapsaydı everenin kaynağından kopup gelen enerji dünyayı sarsardı.
- Kaderin sahibi toplumlar üzerinde hükmetmek üzere istekleri toplarken kişi sayısına bakmaz isteklerin yoğunluğuna bakar.

Duygu ve İhtiyaçlar
- İnsan bilmediğine muhtaç değildir; muhtaç olmadığından heyecan duymaz heyecan duymadığına talip olmaz ve talip olmadığı da kendisine verilmeyecektir.
- İhtiyaç candır harekettir. Hücrelerimiz muhtaç olmasaydı kan damarlarımızda dolaşmayacaktı.
- İhtiyacınız kalmasaydı hayata tahammül edemezdiniz.

Vücudu Temizleme
- Vücudumuz içeride temiz değilse başarı teknikleri işimize yaramayacaktır.
- En başarılı insan ruhuyla bedeni arasında tam bir denge kuran bedeni kolay yönetilir bir halde tutmayı başaran insandır.
- Sabah uyandıktan sonra tekrar sürdürülen veya günde sekiz saatten fazla olan uykunun her dakikası vücudu tahrip eder.

Özetle Ne yapmalı ?
Sevgi şefkat ve sevgi gibi olumlu duygularımızı güçlendirmeliyiz. Özel olaylar özel mekanları ve özel tarihleri dikkate alarak derin duygular üretmemiz gerekmektedir. İhtiyaçlar duygu üretirler o halde ihtiyaçlarımızı tespit ederek ve büyüterek duygularımızı da büyütmeliyiz. Vücudun zehirli ve artık maddelerden temizlenmesi duyguların etkin kullanımına fırsat verir.

alıntı