İzleyicilerle yakınlaşma kurmanın en iyi yollarından biri ona bakmaktır. Biriyle yüz yüze konuşurken onun gözlerine bakarız. Fakat biz sunucular çoğunlukla göz temasını tamamen kaybederiz. İzleyicileri bizi eleştirmek için göz kollayan kişiler olarak görür eleştirileri önlemek için onları görmezden geliriz! Birçok sunucu izleyicilere bakmak yerine notlarına yere tavana tepegöze veya yazı tahtasına bakmayı tercih eder. Çünkü bunlar asla eleştirilmez! Eleştirilmez ama bunların ürün kavram ve fikirleri benimsemeleri söz konusu değildir. Oysa eğer dışlanmazlarsa insanlar fikirleri ürünleri ve kavramları satın alabilirler.

İzleyicilerle göz teması kurmanın bir çok yararı vardır:
Geri İletişim
İlgiyi gösterir
Güveni gösterir
Dikkati ayakta tutar

ETKİLİ SUNUŞTA GÖZ TEMASI NASIL KURULUR
Salonun her bölümüyle eşit oranda fakat belirli bir sıra izlemeden göz teması kurun.
En arkadaki ve kenardaki "üvey evlatları" unutmayın
Ön sıradakilere takılıp kalmayındiğerlerini kaybedersiniz
Göz teması yüzeysel olmamalı 3-5 saniye devam etmelidir.
"Dalga etkisi"nden yararlanın : Çok sayıda katılımcının bulunduğu salonlarda 4-6 kişiden her biri aynı anda sadece kendisine baktığınızı düşünebilir.Daha büyük sayıda katılımcının bulunduğu salonlarda bu etki aynı anda 10-15 kişi üzerinde yaratılabilir.


alinti