43.Her olayı olumlu yorumlayın.

Gelişme çağında bir durumun iyi mi yoksa kötü mi oladuğuna dair kesin fikirlerimiz oluşur. İşin ilginç yanı başka bir ailede veya kültürde farklı inanç gelenek veya farklı toplumsal ve ahlaksal kurallara göre yetişmiş birisi olaylara tam ters açıdan bakabilir.

Bu da bütün durumların "nötr" olduğunu açıkça ortaya koyar yani ne iyi ne kötü. Bazı durumlar olumlu veya olumsuz olarak algılanabilir. Bunun nedeni ise bizim onları böyle algılamayı seçmiş olmamızdır.

Bir şeyin doğal olarak olumsuz veya kötü olduğunu düşünürsek bu görüşümüzü desteklemek için kanıt toplarız. Her iki durumda da kendi görüşümüzün doğru olduğuna dair kanıt bulabiliriz. Bu da gösterir ki genellikle bulmak istediğimizi buluruz.

Bu yüzden sizi strese sokan durumlara yeni yorumlar getirmek çok önemlidir. Olumlu bir bakış açısıyla sonuç çok daha eğlenceli ve hoş olabilir. Bu yaklaşım kötü bir durumu ortadan kaldırmaz ama bu durumdan yarar sağlayabileceğini fark edebilmek onu daha kolay kabul edilebilir hale getirebilir.

Özsaygı açısından ise başınıza gelen her türlü olaydan olumlu birşey çıkartabilmek daha da önemlidir. Bilinçli olarak her durumun olumlu yönünü vurgulamayı tercih ederek "kurban" rolünü ardınıza bırakır ve kontrolü ele alabilirsiniz.

Anahtar düşünce: Olaylara olumlu bakmam her zaman benim yararımadır.