KISKANÇLIĞIN ANATOMİSİBasit hissiyat marazı gibi görünse de kıskançlık insan duygularının belki de en güçlüsü.

Basit bir hissiyat marazı gibi görünse de kıskançlık insan duygularının belki de en güçlüsüdür. Çünkü kıskançlık içinde hem nefreti hem de aşkı barındıran bir yapıya sahip olup öfkenin tüm katmanlarında yan etki olarak ortaya çıkar. Ardından intikam ve yok etme duygusuna dönüşebilir. Bu duygunun hedefi bizzat kıskanılan kişi ya da özellikleri ya da şeye veya o şeyin özelliklerine yönelen bir intikam duygusu da olabilir. İnsan neyi ya da kimi kıskanır? Neden kıskanır? Ne kadar kıskanır? Kıskanmak ne kadar sahiplenme ne kadar mülk edinmeyi temsil eder? Cevapları çok zor ve bir o kadar da basit olan sorular bunlar. Biraz toplumsal kültürel ama epey de fıtri unsurlar ortaya koyuyor. Mesela kişiler temelinde olduğu kadar milletler açısından da kıskançlık konusu olan değerler vardır.

Hem dini hem seküler literatürde kıskançlık hakkında hikâyeler hikmetler hükümler zikredilmiştir. Aristo'dan Gazali'ye onlardan modern çağ düşünürlerine kadar bir entelektüel tayfın varlığı "Kıskançlık kültürel midir? Yoksa "evrensel midir?" konusunu karmaşık argümanlarla tartışmışlardır. Sokolof ’a göre "Kıskançlık insanın en az bilinen duygusu ve üzerinde en az konuşulan davranışıdır. Bir muammadır." Descartes ise "Kıskançlık sahip olduklarını koruma isteğinden kaynaklanan bir tür korkudur" diyor. Her insanda az veya çok kıskançlık duygusu vardır. Karşısındakini ya sevgiden dolayı ya da ona çok gördüklerinden dolayı ya da "sende var bende niçin yok?" diye kıskanır insanlar. Bir başka ifadeyle genelde insanlar birini ya da bir şeyi ya kendinde az olduğunu ya olmadığını düşündüğü özelliklerden güzelliklerden güçlerinden dolayı kıskanırlar.

Buna kendinde olduğunu düşündüğü şeyleri kaybetme korkusunu da eklemek lazımdır. "Ya benimsim ya toprağın" tarzının arkasında olan sahiplenme mülk edinme hissinden başkası değildir. Romantik kıskanmaların özünde yatan bu saiktir.

Farklı yorumlarına rağmen Tevrat ve Kur'andaki Yusuf ve "Züleyha" hikâyesi Euripides'in Hippolytus adlı trajedisi ve Racine'nin Phedre gibi eserleri bu duygunun farklı zamanlar ve kültürlerdeki yansımalarını anlatmaktadır. Bu tavrı oyuncağı elinden alınan çocukta da görmek mümkündür; sevgilisini aradaki problemlerden değil üçüncü şahıslar cihetinde kaybetme korkusu yaşayanlarda da. O noktada asıl olan "kaybetmek"ten gelen sancı değil "onu başkasına kaptırma" duygusudur. Sonuçta sevgi ve beğeni alanından çok bir sevilmeme beğenilmeme hissi ve iktidar kaybı hissidir. İkisi arasında da çok fark vardır. Rekabetle gelen öfke çoktan sevginin huzurundan uzaklaşmış öfkenin ateşine ve hatta şehvetine kaptırmıştır kendini.

Hayattaki mutluluk ve mutsuzlukların özünde farkındalıklar yatar. Anlam kazanma ve anlamını kaybetme farkındalıkla olan süreçlerdir. Kıskançlık da böyledir. Kıskanan kişi temelde kıskandığında gördüklerinin kendinde neden olmadığının farkındalığı sonucu öfkeye kapılmaktadır. Daha önce belki farkına varmadığı hissetmediği ya da kendine hissettirilmeyen eksiklik hissi insanda ayağının altından halı değil yeryüzünün kayması gibi bir etki yaparak özgüven hissinin yitmesine yol açar. Bir sonraki adım öfke ile özgüveni intikam alma hissine dönüştürmek olabilir.

İnsanların hayat sürecinde eşit olmadığı olmayacağı mantığını zaten kabullenmek bir yana bu eşitsizliğinin adaletsizlik olarak algılanması ve buna isyanı da içeren bir duygudur bu. Bu açıdan söz konusu olan aslında sevgi değil kaybetme endişesi ve hükmetme psikozudur. Temelde sahiplenme ve hatta aidiyet ötesi bir mülkiyet anlayışını barındıran bu anlayış parçalanmışlık hissiyle tamamen irrasyonel bir zihin kilitlenmesine yol açabilir. Fatal Attraction (Öldüren Cazibe) filmi bu durumu en iyi anlatan yapımlardan biri olmuştur.


Kalbinin sızlaması söylenilen yalanları anlamayarak aylar geçirilmesi karşındaki insanın müsveddesinin hayatının gerçekten zor olduğuna inanılması onun gözyaşlarının timsahınkilerle aynı olduğunun anlaşılması sonucu uzun uzun düşündüren harika planlar kurduran ve eyleme geçmek için uygun zamanı kollama durumu.Lakin intikam alınacak kişinin insan vasfına sahip olması gerekiyor bütün olasılıkları göz önünde bulundurmalısın sonuçlarından pişman olmamalısın çünkü aynı acıyı ona yaşatacağını o bilecek nede olsa intikam almak kötü taraf olmayı seçmektir. Size hiçe sayanı hâlâ çok fazla önemsediğinizin göstergesidir. kinin icraata geçen halidir. Kin tutarken dersiniz ki aman ne uğraşıcam defolsun gitsin bi..ama siz bütün sakinliğinizle dururken sürekli üstünüze gelinmesi intikam almak için ortamı ve vicdanınızı hazırlar. Ağır bir şey yapıcaksanız bunun vicdanın yükümlülüğüyle başetmen gerekir çünkü..evet başına gelecek herşeyi hak ediyor dedikten sonra da planlama uygulama ve sonrasında alınacak haz da dünyalara bedeldir evet. kesinlikle aklınızdan silmelisiniz "en iyi intikam iyi olmaktır" filan gibi şeyleri.

Eğer ki bi bakarsınız hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz şekilde hayat almıştır intikamınızı ve büyük bi zevk de duymazsınız bu sonuçtan ilahi adalet der bir oh çekersiniz ciğerlerinizi boşaltırsınız..