1- Çalışmak için zaman ayır. Bu başarının bedelidir.


2- Düşünmek için zaman ayır. Bu kudret ve kuvvetin
kaynağıdır.


3- Eğlenmek için zaman ayır. Bu genç kalmanın sırrıdır.


4- Okumak için zaman ayır. Bu bilginin temelidir.


5- ibadet için zaman ayır. Bu yücelmenin yolu gözler
den ve ruhtan dünyevî kirlerin ve tozların yıkanmasıdır.6- Başkalarına yardım ve arkadaşlarınla sohbet için
zaman ayır. Bu saadetin kaynağıdır.


7- Sevmek için zaman ayır. Bu hayatın kudsiyetierinden
biridir.


8- Hayal için zaman ayır. Bu ruhu yıldızlara eriştirir.


9- Gülmek için zaman ayır. Bu hayatın yükünü hafifleten
bir bo-şalıştır.


10- Plân için zaman ayır. Bu ilk dokuz şeyi yapabilmek
için lüzumlu zamana sahip olmanın sırrıdır.