Empatik İletişimin Gerçekleşmesinde Dinlemenin Önemi


Dinleme iletişimin en temel alanlarından biridir. Empatik iletişimin gerçekleşmesinde dinleme en önemli unsurdur. Karşımızdaki kişiyi işitmek yeterli olmaz. Onun söylediklerini anlamakdüşünmeketkin bir dinleyici olmak gerekir. Hiç kuşkusuz dinleme edimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek kolay değildir. Günlük hayatımızın koşuşturması ve yorgunluğu içinde sürekli bir şeyleri dinlemek zorunda kalırız.

Gerçek dinleme söylenenleri dikkatimizi tam vermemiz ve onları anlamamız anlamına gelir. Dinleyerek yakın çevremizdeki arkadaşlarımızıaile üyelerini anlamamızıneler hissettiklerini öğrenmemizionları ve ilişkilerimizi daha iyi değerlendirmemizi sağlayacaktır. Dinleyerek evimizde mutlu ya da mutsuz insanların varlığınıişte daha iyi çalışmamızı sağlayabiliriz. Yanlış duymuş bilgileryarım yamalak duyulmuş mesajlar gereksiz zaman kaybınaverimliliğin düşmesine ve moral bozukluğuna yol açar ( 1 )

İletişimin dinleme ve algılamadan kaynaklanan en önemli engelleri;

Atlamasavsamaçarpıtma ve aşırı anlam yükleme olarak görmekteyiz. Dinlemeyi dolayısıyla iletişim engelleyen bir başka neden konuşma hızıdır. Hızlı konuşan kişi karşısındaki kişinin dinlemesinde uzaklaşmasına neden olmaktadır.

Dinlemenin değişik türleri vardır. Görünüşte dinlemek en yaygın karşılaşılan türlerinden birdir. Bir kişinin dinliyor görünmesine karşın aslında dinlemediği duygu ve düşüncelerinin başka bir yerde olduğu bir dinlemedir. Bir diğeri ise kendi konuşacakları dışında başka bir şeyle ilgilenmeme durumudur. Bir diğer konuşmacı konuşurken kendi notları ile ilgilenen büyük bir heyecanla konuşma sırasının kendine gelmesini bekleyen bir acık oturum ya da panel konuşmacısı bu türe örnek olarak verilebilir. Secici dinleme türü ise konuşanın söylediklerinden yalnızca kendi ilgilendiklerini dinleme durumudur. Bir diğer örnek ise saplantı türü dinleyicidir. Bu tür dinleyiciler ne söylenirse söylensin kendi saplandıkları konuların dışındakileri işitmezler. Benzer olarak ta savunucu dinleyici de her söyleneni bir tür saldırı olarak algılar. Tuzak kurucu dinleme ise karşısındakini zor duruma düşürme amaçlıdır. Yüzeysel dinleme ise derinliğe inemeyen ve sadece sözcüklere takılan bir dinleme türüdür. ( 2 )

Aktif dinleme türü ise iletişim etkinliği artırır. Aktif dinlemede dinleyici konuşmacının mesajının tamamlamaktan sorumludur. Aktif dinlemede dinleyici sözlüsözsüz diğer iletişim unsurlarını dikkat eder. Aktif dinleyici empatik dinleyicidir. Kişinin bulunduğu yeri bilir. Dinleyici mesajı konuşmacının bakış acısından algılamaya çalışır. Böylece konuşmacının duygu ve düşüncelerini anlama ve yorumlama cabası içindedir.

Hiç kuşkusuz günümüzde çoğumuzun aktif dinleyici olmadığımızı bilmekteyiz. Sabırsızkonuşmayı tamamlamadan kesmekonuşmacının açıklarını aramadaha bilgi olduğunu göstermekavramları anlamını bilmeden yerinde ve zamanında kullanamama gibi davranışlar yaygındır.


Etkin Bir Dinleme İçin 10 Temel Beceri
• Konuşmayı kesinhiç kimse konuşarak dinleyemez..
• Konuşmacıya kolaylık sağlayınonun rahatlamasını sağlayın.
• Konuşmacıyı dinleme isteğinde olduğunu gösterinişinizi bırakın saatinize bakmayıngöz teması kurun.
• Dikkatleri dağıtan şeyleri ortadan kaldırın.
• Konuşmacıyı empatik dinleyinkendinizi onun yerine koyun.
• Sabırlı olunbaşka kimseyle iletişim kurmayın.
• Kendinizi rahat ve hafif tutun.
• Eleştiriyi sonraya bırakınsoru sorunkonuşmacının mesajını başka sözcüklerle acın.
• Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyin
• İnsanların sabrınıilgi ve algı düzeylerini dikkate alarak iletişim kurmanın önemini unutmayın. ( 3 )

KAYNAKCA:

(1) Mackay IanDinleme Becerisi.(Çev:Aksu Bora ve Onur Cankoçak) Ankaraİlkaynak1977;10
(2) Cüceloğlu 1991 akatarn Gürgen1977 a.g.k. 153
(3) Cahpeus aktaran Tutar ve Yılmaz2002 a.g

ALINTIDIR.