Deep Peat Metodu

DEEP PEAT: Kronik olan köklü olan her problem için kullanılabilir. Kutupsallıkları nötrler.

Yüzeyden başlayarak yapmak: Belirli bir durum belirlenir ve onunla başlanır. (Ör: Suçluluk duygusu)

1- Göğüs noktasına 2 parmak konularak “_korku________ hissediyorum buna rağmen kendimi seviyor ve kabul ediyorum. Vücudumu kişiliğimi ve bu korku__________ duygusunu…
2- 1.noktaya gelinir olumsuz duygu iyice yoğunlaştırılarak hissedilir ve en yoğun anında derin nefes alıp verilir ve 2.noktaya geçilir.
3- 2.noktaya geçildiğinde ilk duygu devam ediyormu yoksa ortaya yeni bir şey çıktımı diye sorulur (yani; duygu düşünce görüntü ve vücut hissi olarak) eğer sürekli vücut hissi ortaya çıkıyorsa kişi ikaz edilerek duygularını bastırmayıp serbest bırakması bildiriminde bulunulur… eğer görüntü çıkıyorsa; bu görüntünün o kişi için ne ifade ettiği yada ona ne hissettirdiği sorulur. Bu öğrenildikten sonra göğüs noktasında görüntü ile duygu ifadeleri birlikte kullanılır.
4- a) Eğer ilk duygu devam ediyorsa o duyguyu hissedip yoğunlaştırmaya 2.noktadan devam edilir. Yeni bir şey çıkmamaya devam ediyorsa gözün etrafındaki noktalarda tur atmaya devam edilir.

b) Eğer yeni bir durum ortaya çıktıysa tekrar göğüs noktasına gelinerek kurulum cümlesi yenilenir ve yeni çıkan durum için 1.noktadan başlanarak uygulamaya devam edilir.
5- Oluşabilecek sonuçlar: a) Pleroma durumu: kişi huzur mutluluk sonsuzluk gibi duygular hisseder ve bu aşamaya ulaştığında sorunu çözülmüş olur. Bu aşamaya ulaştıktan sonra uygulama gözün 3 noktası için 1 tur daha attırılır ve olumlu durum sabitlenir. 2 soru sorulur:

1) Bu değişime itiraz eden bir duygu yada taraf var mı?
2) Gelecekte bu durumun tekrarlayacağı endişesi korkusu yada şüphesi taşıyormusun?

Eğer bunlardan birine “Evet cevabı veriliyorsa. O durum yukarıdaki uygulama yapılarak temizlenir.

Daha sonra göğüs noktasına parmaklar konarak affetme cümleleri söylenir:

1) Böyle sorunlarla dolu bir dünya yarattığı için Allah’ı affediyorum.
2) Bu sorunun oluşmasına sebep olan herkesi ve herşeyi affediyorum.
3) Bu sorunu bu kadar süredir devam ettirdiğim için kendimi affediyorum.

Daha sonra 4 nefes alınarak vücuda beyaz ışık doldurulur.
1. nefeste vücudun üst kısmına (kasıklara kadar)
2. nefeste bacaklara beyaz ışık doldurulu
3. nefeste beyaz ışık vücuttan taşarak etrafa yayılır ve bir küre gibi vücudu Kuşatıp korumasına alır
4. nefeste çalışılan sorunu ilk hissettiği vücut bölgesine ışık doldurulur: Ör: korku sorununu karnında hissettiyse karnına ışık doldurur. Direk Kutupsallıklardan başlayarak uygulama yapmak: Ör: Aşk ve Özgürlük

1- Kutupsallıklar belirlenir. Göğüs noktasına 2 parmak konularak “ Hem _________ Hemde ________ hissediyorum buna rağmen kendimi seviyor ve kabul ediyorum. Vücudumu kişiliğimi ve bu __________ ve ___________ duygusunu…
2- 1.noktaya gelinir önce olumsuz kutup hissedilip yoğunlaştırılır daha sonra olumlu kutup hissedilip yoğunlaştırılır. En sonunda ise 2’si aynı anda hissedilirken derin nefes alıp verilir ve 2.noktaya geçilir.
3- 2. noktadayken hafifde olsa bu kutuplar arasında bir karışma olup olmadığı sorulur. Eğer karışma yoksa ilk yapıldığı gibi önce ayrı ayrı sonra ise ikisi aynı anda hissettirilerek bir karışma başlatmaya çalışılır. Eğer kişi bunda zorlanıyorsa imajinasyon kullandırılarak karışma başlatmaya çalışılabilir. Ör: 2 enerji topunun üst üste koyulup ikisine aynı anda bakıp hissedilirken nefes alınıp verilmesi gibi.. Üstteki top negatif kutbu temsil edecektir.
Eğer hafifde olsa bir karışma varsa direk olarak o karışma duygusuna yoğunlaşılır ve en yoğun hissedildiği anda derin nefes alınıp verilir ve karışmanın dahada yoğunlaşması sağlanır ve bu şekilde 3 nokta üstünde kutupsallıklar tamamen nötrlenip yayılana kadar devam edilir.

Not: Eğer en son aşamalarda boşluk hiçbirşey ışık karanlık gibi durumlar ortaya çıkarsa kutupsallık bulunmaya çalışılır. Ör: boşluk hissettiğinde bu boşluk senin içinde mi dışında mı diye sorulabilir. Eğer dışımda diyorsa içinde ne var denilebilir? Veya bir şey farketmeni istiyorum burada bir sen varsın birde boşluk var denilerek. “Ben ve Boşluk” kutupsallığı oluşturulur.

DEEP PEAT – 3: Kendinize yeni karakter entegrasyonu.

1- Entegre edilmek istenilen model belirlenir. Bu model çizgi film kahramanından kişinin tamamen uydurduğu hayali bir görüntüye kadar herşey olabilir.
2- Bu modelde istenilen davranışın zirve noktasını temsil eden görüntü bir resim karesi olarak hayal edilir. Kişi bütün çalışma boyunca bu karede durmalıdır. Odağını bozmamalıdır.
3- Kişiye önce “O’nu (modeli) hisset” denilir ve 4 element sorulur (duygu düşünce görüntü ve vücud hissi). Kişi bunlar varsa var der yoksa zorlayıpta bulmaya çalışmasın. Fazla düşünmesine fırsat verilmez hızlı cevap vermesi istenir.
4- Daha sonra kişiye “Kendisini” hissetmesi söylenir ve yine 4 element sorulur.
5- Bu döngü 2 taraftada bütün elementler yok olana kadar devam ettirilir. Yok olduğunda 1 ilave tur daha attırılıp tamamen yok olup olmadığı kontrol edilir ve kişiye gözlerini aç denilip. “Seninle o kişi arasında fark varmı? Veyahut Bu durumu şu anda kendinde hissediyormusun?” diye sorulur.

2 Farklı durumun birleştirilip nötralize edilmesi. Ör: Annemi seviyorum babamı sevmiyorum.

1- Önce Annesi’nin ona olan sevgisini hissettiği zirve görüntü oluşturtulur ve “Anneni hisset” denilir ve 4 element sorulur.
2- Daha sonra kişi babasını sevmediği zirve noktadaki görüntüye bakarken “Babanı hisset” denilir ve 4 element sorulur.
3- Bu döngü yine bütün elementler kaybolana kadar devam ettirilir.
4- Bu uygulama sonuçta ya babasına karşıda sevgi duymasına yada babasıyla arasında olan sevgisizlikten kurtulmasına sebep olur.
Hayal Ayaz