Yalakalık

Kişilik bozukluğuyla özürlü olanların başında yalakalar gelir. Sağlıklı düşünemezler.
Tutum ve davranışlarıyla gülünç olmaktan kurtulamazlar. Çevrenin tepkilerini değerlendiremezler.
Sağduyularını ve utanma duygularını yitirmiş biçimde dolaşıp dururlar. Çıkarlarına öncelik ve ağırlık verirler.


Gösteri yeğledikleri yöntemdir gösterişçilik başlıca ustalıklarıdır.
Yaranma yanaşma çabalarıyla ayırdedilirler. Yanlarına sokulmaya çalıştıkları kimseler bunları daha güç duruma düşmemeleri aşağılanmamaları için oldukça anlamlı ve incelik taşıyan sözlerle uyarırlarsa da kaçınmazlar direnirler.


Birilerinin yanında ondan yana ya da onunla birlikte görünmeye ayrıcalıklı ilişkiler içinde olduklarını kanıtlamaya uğraşır. Etiket düşkünüdür. Makam mevki rütbe ün ve san bağımlılığı vardır.
Çocuklaşır yüzsüzleşir aşağılanır kovulur yine aldırmaz. Karakter yapısı çürük onur duygusu insanlık bilinci yetersizdir. Yüze gülmeyi alkış tutmayı övgülerle karşılamayı ayırdedilecek bir alışkanlık durumuna getirmişlerdir.

işlerine gelmezse arkadan konuşmayı yermeyi suçlamayı ve çekiştirmeyi de iyi bilirler. Birçok söylentinin birçok gereksiz karşıtlığın ya da yandaşlığın kaynağı bunlardır.
Bir zamanlar oturtacak yer bulamadıkları “Başımızın üstünde yeriniz var” dedikleri insanları en çabuk bunlar unutur.
Çağrılarının geri çevrilmemesi kabûl edilmesi için kapılarda bekleyenler gelip gelmeyeceğinizi öğrenmek için kezlerce telefon edenler geleceğiniz saatlerde kapılarda nöbet tutanlar kuruluşlarını gezdirip bilgi vermekten mutluluk duyanlar yemeklerine katılırsanız onur vereceğinizi söyleyenler sizinle görünmek için gölgenizden yakın olanlar kalabalıkları yarıp geçenler fotoğraf çektirmek için ayakları üstünde yükselenler sağı solu itip kakanlar siz yetkili ve etkili olmaktan uzaklaşınca hiç tanışmamış görüntüsü verirler. Hekimse bir tür bıktırıcı biçimde çağırıp yardımcı olmaya çalışanın sonra nerden emir almışsa size karşı oluşumlar kurmaya çalıştığını öğrenirsiniz. Engellenmeniz önlenmeniz durdurulmanız seçilmemeniz için uğraştığı ortaya çıkar. O sizin bunları bilmediğinizi duymadığınızı sanarak yine sahte gülüşleriyle sokulur kendini anlatmaya geçmişteki gibi olmasa da unutmadığını söylemeye çalışır.

Başkalarına araç maşa olan bu yalakalar iktidar-güç hastasıdır. Yemekler geziler eğlenceler toplantılar düzenler değişik kesimlerden tanınmış kimseleri çağırarak her birine yakın görünerek kendini tanıtmaya yerini güçlendirmeye olası güçlük ve sorunları aşmak için katkıları hazırlamaya çalışır. Çevresine hava atar. Yanında çalışanlara ne ölçüde büyük ve etkin olduğunu gösterir.


Siz uzak durup katılmayınca çağrılarını yanıtsız bırakınca gerçek dışı anlatımlarla sizi karalar kötüler. Bunlar çokyüzlüdür yalancıdır iftiracıdır. Her kılığa ve biçime giren düzenbazlardır. Her yerde her zaman her meslekte böylelerine rastlanır. Şişine şişine gezerler ama tanınır bilinirler. Tiksintiyle karşılanır dışlanırlar ama yapacaklarını yaparlar.

Sayıları az da olsa tehlikeli kişilerdir. Bunlara inanmak güvenmek ağır bedel ödemeyi getirir. Ahlâk kavramları olmadığı için her kötülük beklenir. Lâf ebesidirler lâf taşır uydururlar. Çok değerli anlamlar taşıyan “Dost” sözcüğünün sıcaklığı yalancı dost durumundaki yalakaların tiksindiriciliği karşısında önemini artırmaktadır. Gerçek dostlar için “Ne altın gemi ne gümüş gemi dost gemisi!” sözü anlamını ve değerini hiç yitirmedi. Eski dostlar aranan özlenen mutluluk veren bir esenlik kaynağıdır.
Dost görünen yanar-dönerler birer hiçtir. Yer değiştirmeyi görevden ayrılmayı emekli olmayı “düşme” sayıp uzaklaşanlar tümüyle içtenliksizdir. Siyaset-ticaret şeriat-tarikat ilişkileriyle bozulan insanlık değerleri sarsılan toplumsal nitelikler yıkılmasına çalışılan ulusal ilkeler ufkumuzu karartsa da içimizdeki aydınlık yüreklerimizdeki sevecenlik beynimizdeki olumlu düşüncelerle dostlukları pekiştirecek yalakalara ve yalakalıklara olanak tanımayacağız. İnsanlıkdışına düşenlerin yanımızda aramızda yeri yoktur.

Yalakalık uçuk-kaçıklığın bir türüdür. Yalakalara yüz veren ödün veren de onların düzeyindedir. Şakşakçılık dalkavukluk maskaralık ve soytarılık değişik görünümleridir. Kışkırtıcı yanıltıcı ve her zaman aldatıcıdır.


alinti