BEYNİNİZİN SAĞ TARAFINI MI YOKSA SOL TARAFINI MI KULLANIYORSUNUZ ?

Aşağıdaki resimde bir kız var dönüyor ama sağa mı sola mı döndüğü belirsiz... Aslında aynı anda her iki tarafa da dönüyor olabilir... Yabancı kaynaklarda sağ ve sol beyin testi olarak geçen bu testte kızın dönüş yönü herkese göre farklı oluyor...

Eğer dönüş yönünü sağa doğru (saat yönünde) görüyorsanız beyninizin sağ tarafını eğer sola doğru döndüğünü görüyorsanız beyninizin sol tarafını kullanıyorsunuz...

Eğer beyninizin her iki tarafını da kullanma becerisine sahipseniz istediğiniz anda her iki tarafa döndürmeyi başarabiliyorsunuz...

Gelelim sağ ve sol beynin baskın özelliklerine....


İnsan beynin her iki tarafını kullanır; ancak genellikle bir taraf daha baskın olmaktadır...

SAĞ BEYİN

Yaratıcı Zeka...

Sağ beyin bilgiyi bir bütün olarak ve resimle işler. Tasvir ve semboller kullanır; resimlere şekillere ve renklere tepki verir. Sözel ifadeler dışında müziğe vücut diline dokunmaya tepki verir. Sezgicidir önsezilerini ve hislerini takip eder. Nesnelerle soyut değil duygusal olarak ilişki kurar. Uzaysal ilişkileri kullanır. Duygusal ve üretici taraftır. Görerek ve duyarak öğrenir. Hayallere şiire mecaza meraklıdır. Ayrıca vücudun sol bölümündeki duyusal organları ve vücut hareketlerini kontrol eder. Vücudun sol tarafındaki duyu organlarını ve vücut hareketlerini kontrol eder.

İşlevleri: Yaratıcılık Subjektif Hatırlama Bütünü görme İç güdüsel Sezgisel issetme İşitme Duyma Koklama Tat alma Ritmik Hatırlama Müzikal

Vücudun sol tarafını kontrol eder
Duygusaldır
Dokunsal yollarla öğrenir
Duyguları serbest bırakır
Yüzleri hatırlar
Daha fazla risk alır daha az kontrollüdür
Yazılı ya da gösterilen talimatlara uyar
Problemleri bütüne bakarak çözer
Çizimi ve nesneleri kullanmayı tercih eder
Eşanlamlı biçimde düşünür
Benzer nitelikleri arar
Sezgiseldir
Bütünseldir
Kendiliğindendir

SOL BEYİN

Mantıksal Zeka...

Sol beyin konuşma ve dil merkezidir. Analitik (adım adım) düşünür. Mantıklı ve sistematiktir. Bilgiyi ardışık ve doğrusal işler. Ayrıntıcıdır. Sayısal işlemlerde üstündür. Sebep sonuç ilişkilerini kullanır. Ayrıca vücudun sağ tarafındaki duyu organlarını ve vücut hareketlerini kontrol eder.

İşlevleri: Adlandırma Matematiksel işlemler Dili doğru kullanma İnceleme Parçayı görme SistemliAnaliz etme Disiplinli Objektif Sınıflandırma Mantık yürütme Sıralama

Vücudun sağ tarafını kontrol eder
Mantıksaldır
İşitsel görsel yollarla öğrenir
Duyguları kontrol eder
İsimleri hatırlar
Az(kontrollü) risk alır
Sözlü talimatlara uyar
Problemleri parçalayarak çözer
Yazmayı ve konuşmayı tercih eder
Matematiksel biçimde düşünür
Farklılıkları arar
Rasyoneldir
Devamlıdır
Zihinsel ağırlıklıdır
Yapısaldır
Planlıdır

SAĞ - SOL BEYİN

Sağ ve sol beyin ilk zamanlarda zannedildiğinden çok daha bütünsel olarak işler. Beynin her iki tarafını da etkin bir biçimde kullanabilen bireyler zihinsel kapasitelerini iki kat değil kat kat arttırmış olurlar. Bu nedenle çocuklarımızın hem yaratıcılıklarını (sağ beyin) hem de mantıksal düşünme güçlerini (sol beyin) ilk yıllardan itibaren desteklemeliyiz. Klasik eğitimler daha çok sol beyin kullanımını desteklediği için pek çok yaratıcı yetenek yetişkin yaşlara aktarılamadan körelmektedir. Klasik IQ testleri de daha çok sol beynin işlevlerine ilişkin verileri değerlendirir.

Yıllar önce beyinle ilgili araştırmalar sırasında konuşma ve dilin merkezi olarak sol beyin keşfedilmiş ve bu özelliğinden dolayı yıllarca sağ beyinden çok daha fazla itibar görmüştür. Eğitim sistemleri sol beyni kullandıran mantıklı ve analitik düşünmeyi geliştiren temeller üzerine oturtulmuştur. Ancak son yıllarda sağ beynin aslında ne kadar önemli işlevleri üstlendiği görülmüştür.

Örneğin bir hukuk metni ya da kullanma kılavuzunu okurken sol beyin becerilerine ihtiyaç duyulur. Ancak mizahi bir metin ya da roman okuduğunuzda tüm geçmiş deneyimlerimizden anlamı çekip çıkaran sağ beyne başvururuz. Büyük matematikçilerin sağ beyinlerini başta hayal güçleri olmak üzere ustaca kullandıkları bilinmektedir.

Çocuklarımıza mantıksak düşünme güçlerini destekleyecek ve yaratıcı çözümler geliştirmelerine yardımcı olacak bir ortamı daha ortamı daha okul ortamı daha okul öncesinde sunmalıyız.

ALINTIDIR.